• Aktuálne informácie

    •  

     Podľa najnovšieho usmernenia ministertsva školstva sa uchádzači prichádzajúci z červených a ružových okresov nemusia na prijímacích skúškach preukazovať negatívnym testom alebo výnimkou z testovania.

     Usmernenie_19485.pdf

     Všetkým uchádzačom o štvorročné aj osemročné štúdium boli elektronicky zaslané pozvánky.
     Taktiež im boli zaslané kódy, pod ktorými si nájdu výsledky na stránke školy. Kódy si na prijímaciu skúšku nosiť nemusia. 

     V prípade otázok nás kontaktujet na: vozarova@gamtt.sk

      

     V školskom roku 2021/2022 otvárame

     v štvorročnom štúdiu 2 triedy po 26 žiakov (spolu prijímame 52 žiakov)

     a v osemročnom štúdiu 1 triedu s počtom žiakov 26.

      

     Termíny: 

     • Podmienky prijatia uchádzača na štúdiu v strednej škole budú zverejnené do 26. februára 2021.
     • Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole  zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je do 8. apríla 2021.
     • Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je do 16. apríla 2021.
     • Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy je do 20. mája 2021. Rozhodnutie bude doručené cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky.
     • Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      

     Dovoľte, aby sme vám v krátkosti predstavili naše gymnázium bližšie: 

      

     Prejsť na tento sway

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •