• Aktuálne informácie


    • V školskom roku 2019/2020 otvárame

     v štvorročnom štúdiu 2 triedy po 27 žiakov (spolu prijímame 54 žiakov)

     a v osemročnom štúdiu 1 triedu s počtom žiakov 24.

      

     Kritériá uverejníme čoskoro.

      

     Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia nasledovne:

     1. termín: 13. mája 2019

     2. termín: 16.mája 2019

      

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •