• Podmienky stravovania

    • Vážení rodičia,

      

     naša  školská jedáleň  v spolupráci  s  riaditeľstvom školy zavádza od  1.9.2018 nový systém výdaja  a objednávania stravy.  V jedálni  je inštalovaný  elektronický systém výdaja stravy s využitím osobných identifikačných kariet (ISIC) alebo čipov, ktoré nahradia súčasné stravenky. Čipy sa budú používať aj na dochádzkový systém do školy, preto ich dostanú všetci študenti dňa 3.9.2018, ktorí nemajú ISIC kartu.

     Každý, kto sa chce stravovať v školskej jedálni musí odovzdať vyplnený Zapisny_list__-_ziaci.docx

     (žiaci ho dostanú aj 3.9.2018 spolu s prihlasovacími údajmi v triede od triedneho učiteľa).

      

     So zmenou systému výdaja stravy pre Vás vyplynú nasledujúce zmeny:

      

     1. Registrácia do elektronického systému u vedúcej školskej jedálne

      

     Každý stravník musí mať v elektronickom systéme u vedúcej ŠJ zaregistrovanú svoju ISIC kartu alebo čip.

      

     Študenti, ktorí sa stravovali minulý rok

     1.  
     • a nemajú ISIC karty, dostanú 3.9. 2018 čipy. Tieto čipy sú už zaregistrované v elektronickom systéme u vedúcej škol. jedálne, netreba ich registrovať.
     • a majú ISIC kartu a chcú sa stravovať aj tento rok, musia najskôr prísť do kancelárie vedúcej ŠJ a zaregistrovať si v systéme svoju ISIC kartu.

     Študenti 1. ročníka a prímy, ktorí

     • nemajú ISIC karty, dostanú 3.9. 2018 čipy. Tieto čipy sú už zaregistrované v elektronickom systéme u vedúcej škol. jedálne, netreba ich registrovať.
     • majú ISIC kartu a do začiatku augusta si ju neprevzali, majú ju už zaregistrovanú v elektronickom systéme u vedúcej škol. jedálne, netreba ju registrovať.
     • majú ISIC kartu, ktorú si prevzali na konci škol. roka a chcú sa stravovať, musia najskôr prísť do kancelárie vedúcej ŠJ a zaregistrovať si v systéme svoju ISIC kartu.

     Študenti, ktorí sa nestravovali minulý rok a chcú sa tento rok stravovať

     musia navštíviť kanceláriu vedúcej ŠJ, aby jej oznámili, že sa budú stravovať. Prinesú si so sebou ISIC kartu alebo čip.

     • v prípade zabudnutia karty alebo čipu Vaše dieťa o jedlo nepríde. V kancelárii  vedúcej ŠJ mu vydáme náhradnú stravenku a jedlo dostane.
     • v prípade straty karty/čipu neprídete o cenu zakúpených straveniek. Stará karta/čip sa zablokuje a prípadný nálezca nezíska Vami zaplatené jedlo. Stratu ISIC karty alebo čipu treba nahlásiť na sekretariáte školy, kde vám bude objednaný duplikát ISC karty alebo vydaný nový čip (2,- eurá).

      

     2. Pre registráciu stravníkov na internete a pre objednávanie / odhlasovanie stravy postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

      

     a) Registrácia služby

     Vaše dieťa prinesie dňa 3.9.2018 domov prihlasovacie údaje potrebné na registráciu na web stránke www.strava.cz, kde si budete môcť svoje dieťa prihlasovať a odhlasovať zo stravy.

      

     V prípade, že zadáte e-mailovú adresu, systém Vám môže zasielať tieto správy:

     -          potvrdenie objednávky

     -          nedostatočná výška konta

     -          kontrola neodobranej stravy

     -          mesačný prehľad

     -          potvrdenie o prijatí platby

      

     Pri zriadení služby môžete určiť, ktoré z týchto správ si prajete zasielať.

      

     Heslo, email a posielané správy môžete kedykoľvek neskôr zmeniť po prihlásení do systému webovej stránky www.strava.cz v sekcii Nastavenie používateľa.

      

     b) Objednávanie/odhlasovanie stravy

     • Prihlásiť / odhlásiť Vaše dieťa z obeda môžete z pohodlia Vášho domova na internete (www.strava.cz), telefonicky u vedúcej ŠJ alebo si vaše dieťa príde nahlásiť/ odhlásiť obedy k vedúcej ŠJ osobne. Vždy deň vopred do 13.00 hod.
     • Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá objednávať strava pomocou internetu na adrese: www.strava.cz. Pri prvom prihlásení zadajte zariadenie 9808. Zaškrtnite uložiť vybrané zariadenieMôžete využiť aj stránky školy v sekcii https://gamtt.edupage.org/text156/? alebo odkaz  http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=9808.
     • V ďalšom dialógu na www.strava.cz  sa zobrazí položka Prihlásenie používateľa. Jazyk si vyberiete kliknutím na skratku jazyka vpravo hore CZ SK EN.
     • Vyplňte a potvrďte položky Používateľ a Heslo, ktoré prinieslo vaše dieťa domov.  Odporúča sa zaškrtnúť Uložiť údaje. Stlačte zelené tlačidlo Prihlásiť. Ste prihlásený do systému a môžete objednávať stravu.
     • Pre objednávanie stravy vyberte menu Objednávky. Vykonajte požadované zmeny svojich prihlášok a odhlášok kliknutím na príslušný deň/druh jedla. Zmeny nezabudnite uložiť potvrdením zeleného tlačítka Odoslať.
     • Štandardne Vám systém dovolí prihlásiť stravu počas roka k 1. dňu v mesiaci, ak platba za stravu bude pripísaná na účet školskej stravovne najneskôr k poslednému dňu predošlého mesiaca a tiež tomu, koho výška konta to dovolí. (t. j. len do výšky vášho preplatku na vašom konte) .
     • Zo systému sa odhlásite kliknutím v menu vpravo hore Odhlásiť sa.

     Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz.

      

     V septembri však bude postup nasledovný:

     Dňa 4.9. 2018 bude mať obed ten, kto si ho osobne nahlási u vedúcej ŠJ  a to v pondelok 3.9.2018.

     V prípade, že chcete aby Vaše dieťa malo obed až od 5.9.2018, môžete ho prihlásiť vy
     po registrácii na www.strava.cz

      

      

      vedúca ŠJ: Rayová Zuzana              kontakt: 033/5511014  kl. 19, 21           

                                                                              0911/975 858

      

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •