• Podmienky stravovania

    • Vážení študenti,
      
     v školskej jedálni je inštalovaný  elektronický systém výdaja stravy s využitím osobných identifikačných kariet (ISIC) alebo čipov. Strava sa vydáva použitím čipu alebo ISIC karty. 
     Každý, kto sa chce stravovať v školskej jedálni musí odovzdať vyplnený zápisný list: Zapisny_list__-_studenti_1.9.2021.docx

      Noví študenti dostanú od triedneho učiteľa aj prihlasovacie údaje na www.strava.cz, pokiaľ si ich nevyzdvihli u vedúcej ŠJ v období od 23.8. do 31.8.2021.
      
     1. Registrácia do elektronického systému u vedúcej školskej jedálne
      
     Každý stravník musí mať v elektronickom systéme u vedúcej ŠJ zaregistrovanú svoju ISIC kartu
     alebo čip.
     Pokiaľ sa študent stravoval aj minulý školský rok, všetky prihlasovacie údaje zostávajú v platnosti, vrátane identifikačného média (ISIC, čip). 
      Študenti prvých ročníkov a prímy majú u vedúcej ŠJ už zaregistrované identifikačné médiá (ISIC, čip). 


     2. Pre registráciu nových stravníkov na internete a pre objednávanie / odhlasovanie stravy
     postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
      
     a) Registrácia služby
     Študent prinesie dňa 2.9.2021 domov prihlasovacie údaje potrebné na registráciu na web stránke www.strava.cz, kde sa bude môcť prihlasovať a odhlasovať zo stravy.
      
     V prípade, že zadá e-mailovú adresu, systém môže zasielať tieto správy:
     -          potvrdenie objednávky
     -          nedostatočná výška konta
     -          kontrola neodobranej stravy
     -          mesačný prehľad
     -          potvrdenie o prijatí platby
      
     Pri zriadení služby je možné nastaviť, ktoré z týchto správ mu bude systém zasielať.
      
     Heslo, email a posielané správy je možné kedykoľvek neskôr zmeniť po prihlásení do systému
     webovej stránky www.strava.cz v sekcii Nastavenie používateľa.
      
     b) Objednávanie/odhlasovanie stravy
     Prihlásiť / odhlásiť sa z obeda je možné z pohodlia domova na internete (www.strava.cz), telefonicky alebo osobne u vedúcej ŠJ. Vždy deň vopred do 13.00 hod.
     Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá objednávať strava pomocou internetu na adrese: www.strava.cz. Pri prvom prihlásení je nutné zadať číslo jedálne 9808 a zaškrtnúť uložiť vybrané zariadenie. Je možné využiť aj stránky školy v sekcii https://gamtt.edupage.org/text156/? alebo odkaz  http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=9808 alebo si stiahnuť do mobilného telefónu (Android) príslušnú aplikáciu.
     V ďalšom dialógu na www.strava.cz  sa zobrazí položka Prihlásenie používateľa. Jazyk sa vyberá kliknutím na skratku jazyka vpravo hore CZ SK EN.
     Vyplní a potvrdí sa položka Používateľ a Heslo, ktoré študentovi bolo vygenerované.  Odporúča sa zaškrtnúť Uložiť údaje. Stlačiť zelené tlačidlo Prihlásiť. Teraz je študent prihlásený do systému a môže objednávať stravu.

     Pre objednávanie stravy treba vybrať menu Objednávky. Vykonať požadované zmeny svojich prihlášok a odhlášok kliknutím na príslušný deň/druh jedla. Zmeny je nutné uložiť potvrdením zeleného tlačítka Odoslať.
     Štandardne systém dovolí prihlásiť stravu počas roka k 1. dňu v mesiaci, ak platba za stravu bude pripísaná na účet školskej stravovne najneskôr k poslednému dňu predošlého mesiaca a tiež tomu, koho výška konta to dovolí. (t. j. len do výšky vášho preplatku na vašom konte).
     Zo systému sa odhlasuje kliknutím v menu vpravo hore Odhlásiť sa. 
     Ak si želáte, aby bol študent automaticky každý mesiac prihlásený na stravu od 1. dňa v mesiaci, môžete o túto službu požiadať vedúcu ŠJ. 
      
     Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz.
      
      
     3. Strata alebo zabudnutie čipu alebo ISIC karty

     • V prípade zabudnutia karty alebo čipu študent o jedlo nepríde. V kancelárii  vedúcej ŠJ si

     vyzdvihne náhradnú stravenku a jedlo dostane.

     •  V prípade straty karty/čipu študent nepríde o cenu zakúpených straveniek. Stará karta/čip sa zablokuje a prípadný nálezca nezíska zaplatené jedlo. Stratu ISIC karty alebo čipu treba nahlásiť na sekretariáte školy, kde študentovi bude objednaný duplikát ISIC karty alebo vydaný nový čip (2,- eurá). Následne si musí študent zaregistrovať nový ISIC/čip u vedúcej ŠJ. 

      
      
     Dňa 3.9.2021 bude mať obed ten, kto si ho sám prihlási na www.strava.cz alebo osobne nahlási u vedúcej ŠJ od 23.8.  do 2.9.2021.
     Prihlásenie na obed je podmienené pripísaním platby na účet školskej stravovne.
      
      vedúca ŠJ: Rayová Zuzana              kontakt: 033/5511014  kl. 19, 21           
                                                                              0911/975 858

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •