• Podmienky stravovania

    • Vážení študenti,

      

     v školskej jedálni je inštalovaný  elektronický systém výdaja stravy s využitím osobných identifikačných kariet (ISIC) alebo čipov. Strava sa vydáva použitím čipu alebo ISIC karty.

     Každý, kto sa chce stravovať v školskej jedálni musí odovzdať vyplnený Zapisny_list__-_ziaci(1).docx

     (žiaci ho dostanú aj 2.9.2019) Noví študenti dostanú od triedneho učiteľa aj prihlasovacie údaje na www.strava.cz.

      

     1. Registrácia do elektronického systému u vedúcej školskej jedálne

      

     Každý stravník musí mať v elektronickom systéme u vedúcej ŠJ zaregistrovanú svoju ISIC kartu alebo čip.

      

     Študenti 1. ročníka a prímy, ktorí nemajú ISIC karty, dostanú 2.9. 2019 čipy. 

      

     Všetci noví stravníci musia najskôr prísť do kancelárie vedúcej ŠJ a zaregistrovať si v systéme svoju ISIC kartu alebo čip.

     2. Pre registráciu nových stravníkov na internete a pre objednávanie / odhlasovanie stravy postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

      

     a) Registrácia služby

     Študent prinesie dňa 2.9.2019 domov prihlasovacie údaje potrebné na registráciu na web stránke www.strava.cz, kde sa bude môcť prihlasovať a odhlasovať zo stravy.

      

     V prípade, že zadá e-mailovú adresu, systém môže zasielať tieto správy:

     -          potvrdenie objednávky

     -          nedostatočná výška konta

     -          kontrola neodobranej stravy

     -          mesačný prehľad

     -          potvrdenie o prijatí platby

      

     Pri zriadení služby je možné nastaviť, ktoré z týchto správ mu bude systém zasielať.

      

     Heslo, email a posielané správy je možné kedykoľvek neskôr zmeniť po prihlásení do systému webovej stránky www.strava.cz v sekcii Nastavenie používateľa.

      

     b) Objednávanie/odhlasovanie stravy

     • Prihlásiť / odhlásiť sa z obeda je možné z pohodlia domova na internete (www.strava.cz), telefonicky alebo osobne u vedúcej ŠJ. Vždy deň vopred do 13.00 hod.
     • Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá objednávať strava pomocou internetu na adrese: www.strava.cz. Pri prvom prihlásení je nutné zadať číslo jedálne 9808 a zaškrtnúť uložiť vybrané zariadenieJe možné využiť aj stránky školy v sekcii https://gamtt.edupage.org/text156/? alebo odkaz  http://www.strava.cz/strava/?zarizeni=9808 alebo si stiahnuť do mobilného telefónu (Android) príslušnú aplikáciu.
     • V ďalšom dialógu na www.strava.cz  sa zobrazí položka Prihlásenie používateľa. Jazyk sa vyberá kliknutím na skratku jazyka vpravo hore CZ SK EN.
     • Vyplní a potvrdí sa položka Používateľ a Heslo, ktoré študentovi bolo vygenerované.  Odporúča sa zaškrtnúť Uložiť údaje. Stlačiť zelené tlačidlo Prihlásiť. Teraz je študent prihlásený do systému a môže objednávať stravu.
     • Pre objednávanie stravy treba vybrať menu Objednávky. Vykonať požadované zmeny svojich prihlášok a odhlášok kliknutím na príslušný deň/druh jedla. Zmeny je nutné uložiť potvrdením zeleného tlačítka Odoslať.
     • Štandardne systém dovolí prihlásiť stravu počas roka k 1. dňu v mesiaci, ak platba za stravu bude pripísaná na účet školskej stravovne najneskôr k poslednému dňu predošlého mesiaca a tiež tomu, koho výška konta to dovolí. (t. j. len do výšky vášho preplatku na vašom konte) .
     • Zo systému sa odhlasuje kliknutím v menu vpravo hore Odhlásiť sa.

     Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz.

      

      

     3. Strata alebo zabudnutie čipu alebo ISIC karty

     • V prípade zabudnutia karty alebo čipu študent o jedlo nepríde. V kancelárii  vedúcej ŠJ si vyzdvihne náhradnú stravenku a jedlo dostane.
     • V prípade straty karty/čipu študent nepríde o cenu zakúpených straveniek. Stará karta/čip sa zablokuje a prípadný nálezca nezíska zaplatené jedlo. Stratu ISIC karty alebo čipu treba nahlásiť na sekretariáte školy, kde študentovi bude objednaný duplikát ISIC karty alebo vydaný nový čip (2,- eurá).

      

      

     Dňa 3.9.2019 bude mať obed ten, kto si ho sám prihlási na www.strava.cz alebo osobne nahlási u vedúcej ŠJ od 26.8.  do 2.9.2019.

     Prihlásenie na obed je podmienené pripísaním platby na účet školskej stravovne.

      

      vedúca ŠJ: Rayová Zuzana              kontakt: 033/5511014  kl. 19, 21           

                                                                              0911/975 858

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •