• Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 25.4.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D. Martin Barczay zo S.A obsadil 3.miesto a Jakub Chorvatovič z P. A  7. miesto. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. Blahoželáme!

      V dňoch 24.4. - 26.4.2019 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Biologickej olympiády kategórie A - projektová časť. Timea Ručková z 3.A  obsadila fantastické 2.miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou! Ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • SOČ
     • SOČ

     • Dňa 5.4. sa uskutočnilo krajské kolo SOČ v Trnave. Našu školu reprezentovala Timea Ručková z III.A triedy, ktorá obsadila 4.-9. miesto. Ďakujeme jej za reprezentáciu školy.

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

     • V dňoch 11.-12.4.2019 sa konalo celoštátne kolo Olympiády zo SJL. Trnavský kraj zastupoval náš žiak Ján Lehen z III.A. V silnej konkurencii sa umiestnil na peknom 5. mieste, navyše bol porotou ocenený za svoj rečnícky prejav. Ďakujeme za reprezentáciu.

    • Špeciálna cena
     • Špeciálna cena

     • Naša študentka Rút Rybáriková z Tercie A sa zapojila do súťaže organizovanej Asociáciou za život a rodinu s názvom: RODINA A ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVO NA ŽIVOT. Vytvorila krátke video, ktoré získalo špeciálnu cenu. Video si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze:  https://www.youtube.com/watch?v=5cIng043Fxk  

    • Severná Európa očami programátorov
     • Severná Európa očami programátorov

     • Vo štvrtok 11. 4. 2019 sa uskutočnilo v S.A ďalšie rovesnícke vzdelávanie. Skupina informatikov Ing. M. Masarikovej si pripravila pre svojich spolužiakov krajiny Severnej Európy ako multimediálnu prezentáciu v programe SCRACH.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • V krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii B obsadila Veronika Hirnerová 11. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Športové úspechy
     • Športové úspechy

     • 16.4.2019 sa konali Školské majstrovstvá Trnavského okresu v atletike stredných škôl. Náš študent Marek Kročka získal 1. miesto v behu na 110 m cez prekážky  a 3. miesto v behu na 200 m. V štafete 4x100 m získali športovci z GAMu 1. miesto. Ďakujeme im za reprezentáciu školy!

    • Veľká noc na GAMe
     • Veľká noc na GAMe

     • V posvätnom čase Veľkého týždňa vyšli tretiaci a septimáni do ulíc Trnavy, aby tam vrámci krížovej cesty niesli kríž. Na tom kríži mali kontrastne napísanú myšlienku: "Sú priania, ktoré nemôže splniť žiaden človek." Myslím, že na pozadí radnice, banky, obuvi, kebabu, City arény, to nesenie kríža vyznievalo ako veľký kontrast a zároveň výkričník toho, čo sa dnes žije a po čom sa túži. Lenže vždy naspodu všetkých ľudských túžob a nenaplnení ostáva jedna jediná túžba po Láske. Túžba za každých okolností lásku dať a lásku prijať. Krížovú cestu sme zakončili na schodoch našej Alma mater, kde žiaci citlivo a zároveň placho zaspievali pieseň "Kríž je znakom spásy..." Následne sme sa presunuli do františkánskeho kláštora na malé občerstvenie, ktorým sme už anticipovali dni Veľkej noci, pretože neviditeľné záblesky Zmŕtvychvstania vo Veľkom týždni badať všade navôkol.

      S úctou a vďakou brat Filip

    • GAMáci Trnave
     • GAMáci Trnave

     • So  žiakmi 3.A, 3.B a Sp.A som sa 5.4. 2019 dohodol, že v rámci pôstneho sebazáporu pôjdeme tak ako minulý rok, vyzbierať odpadky na dvoch frekventovaných častiach nášho mesta, teda na pešej zóne a v promenáde. Tým, že nás bolo okolo 70, mohli sme vytvoriť rojnicu a mohli zbierať tak ako ešte nikto nikdy nezbieral, tzv. technológiou kombajnového vysávania (ako sme si ju súkromne nazvali).

      Prekvapilo ma, že niektoré dievčatá,  ktoré sa radi pekne obliekajú, nemali problém zbierať aj tie najhoršie odpadky. Rovnako bolo zaujímavé sledovať ako sme na lavičkách obchádzali ľudí, ktorí fajčili, alebo lízali zmrzlinu, alebo sa chystal piť čučo a my sme pod nimi a okolo nich poctivo zbierali odpad. Myslím, že tento obraz mohol najviac pomôcť našej pokore lebo sme zbierali nami nespôsobený odpad. Najväčšou odmenou mi ale bolo, keď sme večer s našimi veriacimi  prechádzali promenádou s modlitbou ruženca, ako mi viacerí z nich povedali: "Čistejšiu promenádu sme ešte nevideli". "Sapienti sat."     

      brat Filip

    • Duchovná obnova
     • Duchovná obnova

     • 15. aprila 2019 sa uskutočnila celoškolská duchovná obnova. Študenti si mohli vybrať z viacerých workshopov/prednášok podľa tém, ktoré ich zaujali. Po úvodnej sv. omši, ktorá bola v Kostole sv. Jakuba, sa študenti premiestnili na dané workshopy a besedy. Veríme, že tento čas bol časom rastu a vnútorného obohatenia sa a najmä vzájomného povzbudenia sa aj zo svedectiev tých, ktorí nám ochotne a odvážne svedčili o svojom živote a čo všetko Boh koná. 

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • V Matematickej olympiáde kategórie C (krajské kolo) sme dosiahli krásne úspechy. B. Chrvala z Q.A obsadil 2. miesto, M. Šrank z I.A 3. miesto, M. Suchoň tiež z I.A 7. miesto. Všetci traja sú úspešní riešitelia. Ďalej našu školu reprezentovali F. Gašpárek z Q.A obsadil 25. miesto a L. Plachetková 36. miesto. Ďakujeme všetkým za reprezentáciu našej školy!

    • Návšteva z Francúzska
     • Návšteva z Francúzska

     • Dňa 1.-3.apríla 2019 navštívilo naše gymnázium 34 francúzskych študentov a 3 učitelia z Lýcea Johanky z Arcu z mesta Caen z Normandie zo severu Francúzska. Cieľom ich návštevy bolo objavovanie nových kultúr, návšteva Trnavy, Bratislavy a Viedne, pomoc miestnemu obyvateľstvu prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít a rozvíjanie spolupráce. Sestra Damiána s nimi postupne zostavovala program, aký si predstavovali. Viac sa dočítate v reportáži.

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Matematický klokan je najmasovejšia celosvetová jednodňová matematická súťaž. Každý rok sa do nej zapojí až milión detí. Z našej školy sa tento rok zapojilo 20 žiakov a až 6 z nich bolo v top 10, Ondrej Haršány (S.A) bol najúspešnejší zo školy, úspešnosť mal 100%, hneď za ním nasledovali Marcel Farbula (P.A), Nina Janíková (P.A), Adam Bardiovský (T.A), Adam Lopatka (2.A) a Michal Šrank (1.A). Všetkým gratulujeme k perfektnému výkonu!

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Okresné kolo matematickej olympiády bolo pre našich žiakov veľmi úspešné, pretože sa umiestnili na popredných miestach úspešných riešiteľov: v kategórii Z6 (P.A) Marcel Farbula na 2. mieste, Nina Janíková na 6. mieste, v kategórii Z7 (S.A) Ondrej Haršány na 2. mieste, Eliška Gašpárková na 4. mieste, v kategórii Z8 (T.A) Adam Bardiovský na 2. mieste. Všetkým blahoželáme!

    • MAT - X
     • MAT - X

     • 28.3.2019 sa 36 žiakov nášho gymnázia zapojilo do matematickej súťaže MAT-X. Z 316 zúčastnených štvorčlenných tímov zo Slovenska a z Čiech 49. miesto obsadil náš najúspešnejší tím zložený zo žiakov Kvarty Diana Cáková, Žofia Chrvalová, Martin Ušák a Juraj Heriban. Aj ostatné tímy sa popasovali s úlohami statočne. Kompletné výsledky si môžete pozrieť na http://matx.p-mat.sk

    • Etické sympózium
     • Etické sympózium

     • Srdečne pozývame rodičov a priateľov školy na Etické sympózium, ktoré sa uskutoční 30.4.2019 o 9.00 hod. v kine Hviezda. Témou 8. ročníka je umenie. Svoju účasť treba potvrdiť vopred mailom na vozarova@gamtt.sk. Viac sa očítate TU.

    • Tentoraz idem voliť
     • Tentoraz idem voliť

     • Žiačka Anna Šimurdová z III.B a žiak Septimy Šimon Podešva zorganizovali na škole sériu workshopov pre žiakov tretieho ročníka na tému eurovolieb. Žiaci vyplnili dotazník zameraný na pôsobenie Slovenska v EÚ, prebehla diskusia, prečo sú eurovoľby dôležité a prečo by sme mali ísť voliť. Žiaci sa zapojili aj do iniciatívy Tentoraz idem voliť, ktorá má za cieľ zvýšiť volebnú účasť v eurovoľbách, ktorá bola v roku 2014 medzi mladými len 6%. Najčastejšími dôvodmi našich študentov zúčastniť sa volieb do EP sú témy ako bezpečnosť, dvojaká kvalita potravín a ekológia. autor textu: Šimon Podešva

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • V dňoch 10.-12.4.2019 sa konalo celoslovenské kolo OĽP v Omšení pri Trenčianskych Teliciach. Našu školu a trnavský kraj reprezentoval Filip Bachratý z II.B triedy. Filipovi len o pár bodov unikol postup do veľkého finále. Získal však 1. miesto v písaní úvahy s ľudskoprávnou tematikou. Cenu udelila a tiež osobne víťazovi odovzdala verejná ochrankyňa práv  Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.  Súčasťou ocenenia je stáž v kancelárii verejného ochrancu ĽP. Filipovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 11. 4. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády. V kategórii F nás reprezentoval Ján Jurík z P.A a obsadil 1. miesto. V kategórii E nás reprezentovala Žofia Chrvalová z K.A a obsadila 3.miesto. Zároveň postupuje do celoslovenského kola. Obidvom srdečne blahoželáme!

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Tradičná zbierka Deň narcisov sa bude konať 11. 4. (štvrtok). Prispieť do tejto zbierky môžete aj v priestoroch našej školy. 

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •