• Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Na krajskom kole Matematickej olympiády v kategórii C nás reprezentovali traja študenti: Matúš Moravec I.B (7.miesto, ÚR), Vladimír Štefunko I.A (9.miesto, ÚR) a Adam Bardiovský Q.A (10.miesto). Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Súťaž MatX
     • Súťaž MatX

     • 8.4. 2021 sa štyri tímy z kvarty a tercie zúčastnili celoslovenskej súťaže MatX. Súťaž bola matematicko - logicko - strategická. Najvyššie sa umiestnil tím T.A - Ema Kolarovičová, Nina Janíková, Jakub Chorvatovič a Dominik Hanzel, spomedzi 222 tímov skončili na 15. mieste. Blahoželáme im k úspechu. 

    • Olympiáda vo francúzskom jazyku
     • Olympiáda vo francúzskom jazyku

     • Dňa 29. marca 2021 sa konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Terka Gajdošová zo Sekundy A v kategórii 1A obsadila 1.miesto. V kategórii 1B zvíťazila na 1.mieste Sofia Stašková z Kvarty A s viditeľným náskokom pred svojou superkou o 20 bodov.  V kategórii 1C súperili medzi sebou súrodenci Anička a Martin Mariothoví. V tejto kategórii frankofónov môže škola nominovať 2 žiakov. V krajskom kole zvíťazila Anička o 3,5 bodov pred Martinkom. 

      Čo sa týka kategórií na vyššom stupni - kategóriu 2A nereprezentoval nikto z druhého ročníka ani z Kvinty. Preto vás povzbudzujeme milí študenti, aby ste nabrali nabudúce odvahu a aspoň to vyskúšali :) 

      Kategóriu 2B reprezentoval Matúš Dubovský zo 4.A. Obsadil 2.miesto. Kategóriu 2C reprezentoval Gabriel Fraňo zo Septimy A. Tiež obsadil 2.miesto.

      Všetkým veľmi pekne ďakujeme za odvahu, aj štúdium navyše. Blahoželáme️! Víťazom prvých miest prajeme Beaucoup de chance et de courage!!! v celoštátnom kole! 

   • Kontakty

    • Gymnázium Angely Merici
    • sekretariat@gamtt.sk
    • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
    • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
    • 588032
    • 2021190787
    • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
    • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
    • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
   • Prihlásenie

    • zatiaľ žiadne údaje
     •