• Záver januára patrí tradične na našej škole k ešte akčnejším týždňom než zvyčajne a to nie len kvôli uzatváraniu polročných známok. Farebný radostný týždeň, Angelínsky ples, Koncert pre Angelu...

    Práve 27. januára si každoročne pripomíname patrónku našej školy, sv. Angelu Merici, ženu s rozvážnym a múdrym srdcom, ženu činu a odvahy, ženu nadšenia a konania, ktorá sa nebála vykročiť zo svojej komfortnej zóny, aby kráčala proti prúdu za jasným cieľom svojho života, aj napriek mnohým prekážkam, ktoré jej život pripravil.

    Nech je pre nás sv. Angela vzorom a inšpiráciou v našom živote - A - day - Angelin deň.

    Myšlienka na realizáciu tzv. Absolvenstkého dňa sa v našich kreatívnych hlavičkách iskrila už niekoľko rokov. Sme veľmi radi, že tento rok (2024) sa náš sen aj prvý krát uskutočnil.

    A - day - Absolvenstký deň - živé knižnice a v nich naši úspešní absolventi. Podelia sa s vami o svoju cestu životom, ako sa rozhodnúť pri výbere povolania, či ako si zachovať svoju tvár a správne hodnoty v dnešnom svete.

     

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •