Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyGymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
Adresa školyHviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
Telefón033/5514 605
E-mailsekretariat@gamtt.sk
WWW stránkagamtt.edupage.org
ZriaďovateľRímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, Bratislava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jana Kuracinová033/55146050911 134 448kuracinova@gamtt.sk
ZRŠMgr. Marta Vozárová033/55110140911 134 448vozarova@gamtt.sk
ZRŠMgr. Katarína Tomašovičová033/55110140911 134 448tomasovicova@gamtt.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaRNDr. Eva Baranovičovábaranovicova@gamtt.sk
   
pedagogickí zamestnanciMgr. Ivana Šimončičová 
   
ostatní zamestnanciIng. Katarína Chovancová 
   
zástupcovia rodičovIng. Ľuboš Bínovský 
 MUDr. Klaudia Drdúlová 
 Ing. Pavol Tomašovič 
   
zástupca zriaďovateľaIng. Peter Štroncer 
 PaedDr. Alena Grausová (sr. Pia OSU ) 
 Mgr. Eva Šaradinová ( sr. Šimona OSU) 
 Ing. Jozef Alchus 
   
zástupca študentovSimona Hittrichová SpA 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK slovenský jazyk a literatúraMgr. Štefánia NádaskáSJL 
PK anglický jazykMgr. Daniel MiklošovičANJ 
PK nemecký jazykMgr. Zuzana AlchusováNEJ 
PK francúzsky jazykMgr. Martina VranikovičováFRJ 
PK matematikaRNDr. Zuzana KoricinováMAT 
PK informatikaIng. Monika MasarikováINF 
PK fyzikaRNDr. Karol RafayFYZ 
PK chémiaIng. Eva ŽatkulákováCHE 
PK biológiaMgr. Ivana ŠimončičováBIO 
PK dejepisMgr. Miriam ValáškováDEJ 
PK občianska náukaMgr. Marta VozárováOBN 
PK umenie a kultúraMgr. Katarína TomašovičováUKL, VYV, HUV 
PK katolícke náboženstvoMgr. Andrea Dobošová (sr. Atanázia, OSU)KNB 
PK telesná a športová výchovaMgr. Martin KatuninecTSV 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 427

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
Príma A32 
Sekunda A30 
Tercia A28 
Kvarta A241
Kvinta A21 
Sexta A241
Septima A23 
Oktáva A17 
I.A30 
I.B30 
II.A24 
II.B221
III.A281
III.B28 
IV.A30 
IV.B312

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 4.ročSpolu
prihlásení70114184
prijatí186078

·        4-ročná forma štúdia

4-ročná forma štúdia

Termíny

Počet žiakov

Spolu

Počet prihlášok

1. termín

57

114

2. termín

57

Prijatí bez PS

1. termín

11

29

2. termín

18

Nezúčastnili sa PS

1. termín

1

2

2. termín

1

Zúčastnili sa PS

1. termín 14.5.2018

45

83

2. termín 17.5.2018

37

3. termín 23.5.2018

1

Prijímaciu skúšku tvoril test zo slovenského jazyka a literatúry. Tvorili ho úlohy s výberom odpovede (15)  a úlohy s krátkou odpoveďou (13), celkovo 28 úloh. Test bol hodnotený percentom úspešnosti, ktoré sa vyjadrilo v bodoch (100% = 100 bodov). Priemerné percento úspešnosti všetkých uchádzačov bolo 76%. (1. termín 73,4,%, 2. termín 79,1%). Pre porovnanie - percento úspešnosti všetkých uchádzačov z SJL na T9 bolo 78,6% (1. termín 76

Test z matematiky obsahoval 15 úloh. Tvorili ho úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou. Na postup riešenia sa neprihliadalo, len na výsledok. Test bol hodnotený percentom úspešnosti, ktoré sa vyjadrilo v bodoch (100% = 100 bodov). Priemerné percento úspešnosti všetkých uchádzačov bolo 54,3%. (1. termín 55,3%, 2. termín 53,1%). Pre porovnanie - percento úspešnosti všetkých uchádzačov z matematiky na T9 bolo 77,7% (1. termín 80%, 2. termín 75,3%).

            Na základe kritérií, uchádzači vykonali úspešne prijímaciu skúšku, ak dosiahli spolu z oboch predmetov minimálne 40 bodov. Tomuto kritériu vyhoveli všetci uchádzači.

            Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku, v počte 83, boli zoradení podľa celkového počtu získaných bodov. Na zápis bolo pozvaných 47 uchádzačov. 13 uchádzačov bolo prijatých a zapísaných bez PS.

Stav k 15.9.2018: študujúcich 60 študentov

 

·        8-ročná forma štúdia

8-ročná forma štúdia

Termíny

Počet žiakov

Spolu

Počet prihlášok

1. termín

50

70

2. termín

20

Nezúčastnili sa PS

1. termín

2

3

2. termín

1

Zúčastnili sa PS

1. termín 14.5.2018

48

67

2. termín 17.5.2018

19

Prijímaciu skúšku tvoril test zo slovenského jazyka a literatúry, ktorý dodala externá firma. Tvorilo ho 25 úloh s výberom odpovede (15 úloh s jednou správnou odpoveďou, 10 úloh s viacerými správnymi odpoveďami) a 10 úloh s krátkou odpoveďou, celkovo 35 úloh. Maximálny počet bodov za test bol 100 bodov. Priemerné percento úspešnosti bolo 62,7% (1. termín 61%, 2. termín 67%). Kritériu získať z testu minimálne 25 bodov vyhoveli všetci uchádzači.

Test z matematiky, taktiež dodaný externou firmou, obsahoval 20 úloh. Z nich bolo 14 úloh z výberom odpovede (7 úloh z jednou správnou odpoveďou a 7 úloh z viacerými správnymi odpoveďami). Maximálny počet bodov za test bol 100 bodov. Priemerné percento úspešnosti všetkých uchádzačov bolo 48,6% (1. termín 47,6%, 2. termín 51%). Kritériu získať z testu minimálne 25 bodov nevyhoveli 6 uchádzači.

Test z náboženstva obsahoval 5 úloh rôzneho typu. Celkový počet bodov, ktorý mohol uchádzač získať bolo 20 bodov. Priemerný počet získaných bodov z testu z náboženstva bol 14,1 bodov (1. termín 15bodov, 2. termín 12 bodov), čo predstavuje 70,5% (1. termín 75%, 2. termín 60%).

Uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku, v počte 61, boli zoradení podľa celkového počtu získaných bodov. Na zápis bolo pozvaných 18 uchádzačov.

Stav k 15.9.2018: študujúcich 18 študentov.

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJASMBEIBIOBCLCTODEJFIGFRJFYZGEGHUVCHECMXCHP
Príma A1,09  1,22  1,38 1,44 1,031,03   
Sekunda A1,07  1,17  1,1 1,11,231,17    
Tercia A1,31  1,19  1,19  1,421,08 1,08  
Kvarta A1,42  1,38  1,25 1,631,541,21 1,46  
Kvinta A1,7  1,75  1,65  2,151,55 2,65  
Sexta A1,29  2,04  2,33  1,921,29 2,38  
Septima A1,48111,191,3611,5711,431,57  1,521,51,33
Oktáva A1,88       1,33      
I.A1,8  1,83  2,03 1,471,91,53 2,5  
I.B2,1  2,13  1,8  21,63 2,87  
II.A1,71  1,58  2 1,691,791,42 2,25  
II.B1,81  1,9  2,05 1,641,91,24 2,67  
III.A2,07111,641,61,142,51,51,652,29  2,6111,67
III.B1,7111,251,681,4312,51 1,82  22,252
IV.A1,93       2,07      
IV.B2,23       1,85      

TriedaINFKNBKAJKNJKFJLSEMATNEJOBNSEBSEDSEFSEGSECSEN
Príma A11    1,221,381,13      
Sekunda A11    1,431,351      
Tercia A11    1,381,651,27      
Kvarta A11,13    1,331,51,08      
Kvinta A11,15    2,651,8       
Sexta A1,041    2,51,51,67      
Septima A 1 21 1,91,711,95  1,671 1
Oktáva A 11,38 21,882,242 1,67 41,831,331
I.A1,031,03    1,91,85       
I.B1,11    2,372,33       
II.A11    1,961,641,75      
II.B11    2,482,11,81      
III.A 1,11 1,251 2,751,912,32   1,56 1
III.B 1 1  2,291,932,21  1,751,36 1,8
IV.A 11,7321,51,62,272,6 1,69 22,21,381,25
IV.B 11,97111,942,422,28 1,861,831,752,331

TriedaSEMSNASUKSJLSPSSPRSMKSZPTAHTSVUKLVYV
Príma A   1,28 1   1 1
Sekunda A   1,4 1   1 1
Tercia A   1,38 1   1  
Kvarta A   1,83 1   1  
Kvinta A   2,14 1,1   11,1 
Sexta A   1,63 1,04   11,25 
Septima A2,33 21,822111,5 1  
Oktáva A1,75 11,761,751   1  
I.A   1,6 1   11,4 
I.B   1,93 1   11 
II.A   2,08 1   11,08 
II.B   1,62 1   11 
III.A1,33 1,51,862,881121,41  
III.B2,44 1,81,322,57111,8611  
IV.A2,331,332,331,72,431   1  
IV.B2,2511,81,872,331   1  

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma A32311000000
Sekunda A30273000000
Tercia A28223100000
Kvarta A24175200000
Kvinta A2175900200
Sexta A24712500100
Septima A23108400000
Oktáva A1785400000
I.A30148800000
I.B30320700000
II.A24713400000
II.B2279501000
III.A28681400000
III.B28810910000
IV.A301011900000
IV.B3110111000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Príma A32243676,13243676,1300,00
Sekunda A30242180,70242180,7000,00
Tercia A28231082,50230982,4610,04
Kvarta A243460144,173460144,1700,00
Kvinta A21161380,65161080,5030,15
Sexta A24198682,75197882,4280,33
Septima A233048138,553040138,1880,36
Oktáva A17111365,47110264,82110,65
I.A30249783,23249783,2300,00
I.B30244681,53244681,5300,00
II.A24199983,29199983,2900,00
II.B22197789,86197789,8600,00
III.A282848101,712840101,4380,29
III.B283518125,643506125,21120,43
IV.A30213471,13213471,1300,00
IV.B313808122,843783122,03250,81

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB277(20/57)65,28%7667,70%764121114 1,7177
Biológia 36(9/27)    211041 1,5836
Dejepis 5(1/4)    41   1,205
Francúzsky jazykB16(0/6)    32   1,405
Francúzsky jazykB22(0/2)37,50%145,00%11  1 2,502
Fyzika 8(6/2)    33 2 2,138
Geografia 23(2/21)    14522 1,6523
Chémia 21(7/14)    1424  1,5020
Informatika 9(6/3)    621  1,449
Katolícke náboženstvo 6(0/6)    6    1,006
Matematika 17(9/8)63,12%17  854  1,7617
Nemecký jazykB13(0/3)    21   1,333
Občianska náuka 14(0/14)    752  1,6414
Slovenský jazyk a literatúra 78(20/58)71,92%7878,46%784621101 1,5678
Umenie a kultúra 9(0/9)    432  1,789

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Príma A7902 J gymnázium 
Sekunda A7902 J gymnázium 
Tercia A7902 J gymnázium 
Kvarta A7902 J gymnázium 
Kvinta A7902 J gymnázium 
Sexta A7902 J gymnázium 
Septima A7902 5 gymnázium 
Oktáva A7902 5 gymnázium 
I.A7902 J gymnázium 
I.B7902 J gymnázium 
II.A7902 J gymnázium 
II.B7902 J gymnázium 
III.A7902 J gymnázium 
III.B7902 J gymnázium 
IV.A7902 J gymnázium 
IV.B7902 J gymnázium 

Nepovinné predmety

V školskom roku 2017/2018 sa na škole nevyučovali nepovinné predmety.

Rozširujúce hodiny

Rozširujúce hodiny (disponibilné hodiny) sme poušili na posilnenie hodinovej dotácie jednotlivých predmetov ako aj na nové predmety (semináre), ktoré si žiaci volia v 3. a 4. ročníku. Bližšie informácie sú v učebnom pláne, ktorý je súčasťou školského vzdelávacieho programu.

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP311729,416,3
DPP413,21
Spolu351832,617,3
Z toho:    
Znížený úväzok623,621,7
ZPS332,22
Na dohodu220,20,2

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03232
vychovávateľov123
asistentov učiteľa000
    
spolu13435

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
Príma Ahudobná výchova2
Príma Avýtvarná výchova1
Sekunda Avýtvarná výchova1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška21
2.kvalifikačná skúška12
štúdium školského manažmentu 1
špecializačné inovačné štúdium 1
aktualizačné10 
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže

meno, trieda

kategória

obv. kolo

okr. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

Biblická olympiáda

K.Tomašovičová I.B J.Kohutiar SxA M. Sobota I.B

-

3. miesto

 

-

Dobošová KA,      Hudcovičová KA  Kňažková SA

-

3. miesto

 

-

...a Slovo bolo u Boha... (recitačná s.)

B. Buková KA

III. poézia

-

-

1. miesto

-

S.Babirátová S.A

III. próza

 

 

2. miesto

 

N. Novotná P.A

II. poézia

 

 

1. miesto

2. miesto

M. Baranovič SpA

IV. poézia

 

 

2. miesto

 

Hollého pamätník (recitačná s.)

S. Babirátová SA

III. poézia

1. miesto

2. miesto

 

 

M.Gálik S.A

III. próza

1. miesto

3. miesto

 

 

Z.Novotná I.A

IV. poézia

1. miesto

2. miesto

 

 

Šaliansky Maťko (prednes povestí)

Matúš Gálik SA

III.

 

3. miesto

 

 

Štúrove a Hollého rétorické Drahovce

Noemi Novotná P.A

I.

 

2. miesto

 

 

Anna Remenárová K.A

II.

 

2. miesto

 

 

Olympiáda SJL

L.Horníková Sx.A

 

 

3. miesto

 

 

Olympiáda v ANJ

M.Kuviková S.A

1A

 

18. miesto

 

 

T. Klásek KA

1B

 

5. miesto

 

 

O.Gróf II.A

2A

 

2. miesto

 

 

P.Piňos III.B

2B

 

4. miesto

 

 

Olympiáda vo FRJ

G.Fraňo

1C

 

 

2. miesto

 

L.Mesárošová II.A

2A

 

 

3. miesto

 

Z.Baďurová IV.A

2B

 

 

2. miesto

 

Jana Veleva II.B

2C

 

 

2. miesto

 

Jazykový kvet

T.Pravdová IV.B

 

 

 

1. miesto

1. miesto

Matematická olympiáda

A. Genčur Sx.A

B

 

 

6.-9. miesto

 

K.Královičová II.A

B

 

 

18.-19. miesto

 

F.Gašpárek K.A

Z9

 

3. miesto

14.-15. miesto, ÚR

 

B.Chrvala K.A

Z9

 

4. miesto

5.-6. miesto, ÚR

 

A. Bardiovský S.A

Z7

 

1.  miesto

 

 

S.Bučková S.A

Z7

 

ÚR

 

 

E. Gašpárková P.A

Z6

 

1. miesto

 

 

O. Haršány P.A

Z6

 

1. miesto

 

 

M.Barcay

Z6

 

ÚR

 

 

Pytagoriáda

J.Jurík P.A

P6

 

ÚR

 

 

Ž.Chrvalová T.A

P8

 

ÚR

 

 

Scratch Cup 2017

J.Heriban T.A

 

 

 

 

2. miesto

Programovanie v Pythone

S. Samporová Sp.A

 

 

 

 

3. miesto

A. Genčur Sx.A

 

 

 

 

8. miesto

F. Bínovský Sx.A

 

 

 

 

8. miesto

ZENIT

R. Kavoň Ok.A

A

 

 

2. miesto

 

E. Ruisl III.A

A

 

 

3. miesto

 

Cineama2017

D. Novák

 

 

 

čestné uznanie, postup

účasť

Remenárová, Hudcovičová, Chovancová, Kňažková, Dobošová TA

 

 

 

1. miesto, postup

účasť

Chemická olympiáda

A. Horník SpA

A

 

 

3. miesto, ÚR

 

Bruno Sagan IV.A

A

 

 

1. miesto ÚR

25. miesto

M. Hornáčková Sx.A

B

 

 

5. miesto, ÚR

 

T.Galo Sx.A

B

 

 

9. miesto, ÚR

 

L. Smolková Sx.A

B

 

 

11. miesto, ÚR

 

M. Hurajtová II.B

B

 

 

15. miesto, ÚR

 

J.E.Jindrová II.A

B

 

 

24. miesto, ÚR

 

L.Drgoňová I.B

C

 

 

12. miesto, ÚR

 

V.Hirnerová I.A

C

 

 

14. miesto, ÚR

 

A. Ondruška I.A

C

 

 

20. miesto

 

M.Chvostálová

C

 

 

23. miesto

 

T. Klásek KA

D

 

5. miesto, ÚR

 

 

I. Radosová K.A

D

 

6. miesto, ÚR

 

 

Biologická olympiáda

A. Horník Ok.A

A

 

 

1. miesto, ÚR

11. miesto, ÚR

B.Sagan IV.A

A

 

 

8. miesto, ÚR

 

L.Harant Ok.A

A

 

 

14. miesto, ÚR

 

L. Horníková Sx.A

B

 

 

2. miesto ÚR

5. miesto ÚR

M. Hornáčková Sx.A

B

 

 

7. miesto ÚR

 

T. Ručková I.A

B projekt

 

 

2. miesto ÚR

4. miesto ÚR

Ž.Chrvalová T.A

C

 

1. miesto, ÚR

3. miesto, ÚR

 

B. Buková K.A

C

 

4. miesto, ÚR

 

 

S. Bučková S.A

D

 

5. miesto, ÚR

 

 

M. Barcay P.A

D

 

7. miesto, ÚR

 

 

SOČ

T. Ručková II.A

 

 

 

3. miesto

 

Geografická olympiáda

J.Jurík P.A

F

 

3. miesto

4. miesto

 

F. Gašpárek K.A

E

 

3. miesto

6. miesto

 

M.Kúdela T.A

E

 

7. miesto

 

 

Olympiáda ľudských práv

B. Rak III.B

 

 

 

8. miesto

účasť

Mladý Európan

B.Hrdličková II.B

 

 

 

1. miesto

4. miesto

Š. Podešva Sx.A

T.Tóth Sx.A

Olympiáda o EÚ

F. Hirner IV.B

 

 

účasť

 

 

B.Rak III.B

Š.Podešva Sx.A

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Zrealizované súťaže, exkurzie a akcie

PK Katolícke náboženstvo

Mesiac

Názov exkurzie alebo akcie

Miesto konania

Triedy

Zodpovedný vyučujúci

september

putovná  socha Panny Márie fatimskej

kaplnka

počas hodín náboženstva

učitelia náboženstva

 

prednášky s pozvanými hosťami

 

tretí a štvrtý ročník

Čierny

október

Misijný týždeň

Trnava

žiaci

učitelia náboženstva

 

Modlitba posvätného   ruženca 

kaplnka

pred vyučovaním

Dobošová

 

Kurz Alfa pre žiakov

Spoločenská  miestnosť

Spoločenstvo  Gam@

učitelia náboženstva

november

duch.obnova - víkendovka

Bojničky

 I.B.

Dobošová

 

duch.obnova - víkendovka

Orava

IV.B.

Čierny

december

duch.obnova- víkendovka

Kostolná

1. A.

Potočárová

 

jednodňové duch. obnovy pre žiakov

Trnava

ostatné  triedy

učitelia náboženstva

 

rorátne sv. omše

 

 

Čierny

január

Slávnosť sv.  Angely Merici

sv. omša v katedrále

 

učitelia náboženstva

február

duch. obnovy v pôste

 

 

učitelia náboženstva

marec

duch. obnovy v pôste

aj pre učiteľov (krížová cesta)

Šaštín 

PA, SA

učitelia náboženstva

 

biblická olympiáda

Trnava

 

Dobošová

máj

celoškolské  sv. omše prikázané  sviatky

 

 

Čierny

jún

rozlúčka  s maturantmi

 

 

Čierny

PK Slovenský jazyk a literatúra

Mesiac

Názov exkurzie alebo akcie

Miesto konania

Triedy

Zodpovedný vyučujúci

Zorganizované súťaže a podujatia

 

Literárno- dejepisná exkurzia  Hlboké – Košariská - Bradlo

Hlboké, košariská, Bradlo

tercia, kvarta

Nádaská

október

Deň knižníc  metodický deň o literatúre a čítaní na tému M. R. Štefánik v literatúre.  Každá trieda si pripravila program: prezentácia života a diela Štefánika, dramatizované čítanie ukážok z knihy o Štefánikovi, kvíz.

učebňa SJL

sekunda, tercia,

kvarta

Nádaská, Valášková

október

Záložka do knihy

Do projektu sa prihlasilo zo Slovenskej republiky 797 škôl.

na hodinách SJl a výtvarnej výchovy

príma sekunda

Nádaská  v spolupráci s Mgr. Kiššom

november

Olympiáda  zo slovenského jazyka- školské kolo

1. až 4. ročník, kvinta až septima

Nádaská, Valášková

december

Olympiáda  zo slovenského jazyka- krajské kolo

organizovanie krajského kola

Alchusová

február

Hollého pamätník – školské kolo

učebňa SJL

Nádaská

február

... a Slovo bolo u Boha -  krajské kolo

Gymnázium A. Merici

Valášková, Alchusová, Nádaská

marec

Štúrove a Hollého rétorické Drahovce rétorická súťaž

Gymnázium A. Merici

Nádaská - príprava žiakov

apríl

Prvosienky – literárna súťaž

Gymnázium A. Merici

Nádaská - príprava žiačky

 

Divadelné predstavenia

december

predstavenie Rómeo a Júlia

2.B, Sp A

Bratislava

Alchusová, Putterová

február

divadelné predstavenie

kvinta A

Trnava

Alchusová, Putterová

marec

Shakespeare – Timon aténsky

sexta A

Trnava

Alchusová

marec

muzikál Mamma mia

1. A, 2. B

Bratislava

Alchusová, Putterová

apríl

div. predstavenie Malý princ

tercia, kvarta, oktáva3.B, 4.A

Trnava

Tomašovičová

jún

div. predstavenie Na druhom brehu

sexta A

Trnava

Alchusová

PK Anglický jazyk

Mesiac

Názov exkurzie alebo akcie

Miesto konania

Triedy

Zodpovedný vyučujúci

máj

divadelné predstavenie

Heroes (Hrdinovia)

Trnava, kino Hviezda

Q.A–SP.A,

1.–3. roč.

Mgr. Martina Marková

PK Francúzsky jazyk

Mesiac

Názov exkurzie alebo akcie

Miesto konania

Triedy

Zodpovedný vyučujúci

Dec.

Školské kolo OFJ

GAM

2.B, 2.A, 3.A, 4.A, Septima A

Mgr.Vranikovičová

1.dec.

Interaktívna hodina počas DOD na GAM-e príprava študentov a učebne

GAM

3.A

Mgr.Vranikovičová

9.február

Divadelné predstavenie: Ach tí muži, ach tie ženy!

Divadlo J.Palárika

4.A, 4.B, Oktáva A

Mgr.Cviková

Mgr.Gajdošová

Marec

Créme de la creme – týždeň   franc.filmu film Môj syn

 

Kino Hviezda

 

3.A, 4.A, Septima A – študenti KFJ

Mgr.Vranikovičová

2.marec

Semifinále Jazykového kvetu -  príprava študentky na súťaž

Kalokagatia

4.B – Terezka Pravdová

Mgr.Vranikovičová

19.marec

Organizácia KK OFJ

príprava študentov na súťaž

Kalokagatia

 všetci účastníci KK OFJ

Mgr.Vranikovičová

13.apríl

Krajské finále Jazykového kvetu -  príprava študentky na súťaž

Kalokagatia

4.B – Terezka Pravdová

Mgr.Vranikovičová

11.apríl

Mesiac Frankofónie – Prednes básní a úvah v podaní p.Michela de Maulne

Univerzita Cyrila a Metoda

1.A, 2.A, 2.B, 3.A, Kvarta A, Septima A

Mgr.Vranikovičová

1.jún

Celoštátne kolo - Jazykový kvet - príprava študentky na súťaž

Nitra

4.B – Terezka Pravdová

Mgr.Vranikovičová

3.-9.jún

Exkurzia Provensálsko

Juh Francúzska

1.A, 2.A, 2.B, 3.A, Kvarta A, Septima A

Mgr.Vranikovičová

PK Nemecký jazyk

Mesiac

Názov exkurzie alebo akcie

Miesto konania

Triedy

Zodpovedný vyučujúci

December

Viedeň

Viedeň

Prvé ročníky a kvinta.

Mgr. Alchusová, PhD.

Mgr. Blažová

Máj

Osvienčim

Osvienčim

Kvarta, sexta

Mgr. Alchusová, PhD.

Ing. Masariková

Jún

Futbalový štadión A. Malatinského Trnava

Trnava

Sexta

Mgr. Alchusová, PhD.

20.10.2017 sa uskutočnil 0. ročník konferencie nemeckého jazyka v spolupráci s Rakúskym inštitútom z Bratislavy na tému: Nemčina v súčasnej Európe, ktorú zorganizoval p. Koltner, p. Alchusová.

PK Matematika

·         školské kolá MO v príslušných kategóriách

·         školské kolo Pytagoriády

·         workshop finančnej gramotnosti Život po škole (nadácia OTP) – január 2018 - študenti 4.A, 4.B, OkA

·         workshop finančnej gramotnosti (nadácia OTP) -január, máj 2018 - študenti 3.A, 3.B, SpA

·         aktivita nadácie OTP pri otváraní pobočky v Trnave – máj 2018 – študenti seminára FIG

·         exkurzia na FMFI UK s cieľom popularizácie štúdia matematiky, fyziky  a informatiky na VŠ -  október 2017 - žiaci tretích ročníkov a septimy  .

·         medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaže Náboj junior – november 2017 -  žiaci KvA a TA. Pri organizovaní tejto súťaže aktívne pomáhali aj študenti zo SpA, SxA, 3.A, 3.B

·         IQ olympiáda (spolu s INF) Marek Geleta (KA) postúpil do krajského kola

PK Informatika

·         17.4.2018 účasť na prehliadke filmov Cineama 2018 -  XXII. ročník krajskej súťaži filmovej tvorby a videotvorby (v spolupráci s Mgr. Kiššom)

PK Fyzika

·         V novembri- Workshop o prírodných vedách na UCM Trnava seminaristi z fyziky, 3. ročník

·         V marci – exkurzia do Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice 2.A, 2.B, Sx.A

 

PK Chémia

Mesiac

Názov exkurzie alebo akcie

Miesto konania

Triedy

Zodpovedný vyučujúci

november 2017

DOD SAV

Bratislava

seminár III. ročník,

záujemci

II. ročník

Žatkuláková

Šimončičová

november 2017

DOD UCM

Trnava

seminaristi III.ročník

Baranovičová

Šimončičová

Žatkuláková

február 2018

DOD FCHPT STU

Bratislava

seminár III. ročník,

záujemci

II. ročník

Žatkuláková

Koltnerová

PK Biológia

Mesiac

Názov exkurzie alebo akcie

Miesto konania

Triedy

Zodpovedný vyučujúci

február

Onkologické dielne -prednáška

Trnava

3.seminár

RNDr. Baranovičová Mgr. Šimončičová

jún

Škola v prírode

Vršatecké podhradie

PA, SA

RNDr. Baranovičová

KOŽAZ

Tatranská Lomnica

3.ročník, septima

Mgr. Šimončičová

PK Geografia

Mesiac

Názov exkurzie alebo akcie

Miesto konania

Triedy

Zodpovedný vyučujúci

Október 2017

Vida science centrum Brno

Brno

1.A

Mgr. A. Koltnerová

November 2017

Vida science centrum Brno

Brno

1.B

Mgr. A. Koltnerová

December

2017

Vietnam blokové pásmo

Kino Hviezda Trnava

Všetky triedy

PaedDr. B. Kováčová

Marec 2018

Geocaching v teréne

Trnava

Q.A

Mgr. A. Koltnerová

Jún 2018

Západoslovenské múzeum

Trnava

TA

Mgr. A. Koltnerová

Apríl 2018

Poznávacia geograficko-dejepisná exkurzia

Taliansko

Výber tried

Mgr. A. Koltnerová

PK Dejepis

Mesiac

Názov exkurzie

Miesto konania

Triedy

Zodpovedný vyučujúci

okt. 2017

300. výročie narodenia Márie Terézie, Schonbrunn

Viedeň

2.B, SxA

KP, KT

okt. 2017

Kunsthistorische Museum, Die Kaisergruft

Viedeň

2.A, TAH, KNJ

KP, KT

okt. 2017

M.R.Štefánik

Bradlo, Košariská, Naháč

TA, KA

NA, KŠ

PK Občianska náuka

Mesiac

Názov exkurzie alebo akcie

Miesto konania

Triedy

Zodpovedný vyučujúci

október

simulované voľby do orgánov samosprávnych krajov

GAM

študenti od 15 rokov

Vozárová

október

Deň otvorených dverí na krajskom súde

GAM

SPS 4. ročník

Vozárová

november

Hovor rozumne – seminár o empatickej komunikácii

GAM

Sx.A

Vozárová

apríl

Korupcia chlieb náš každodenný

GAM

SPS 3. ročník

Vozárová

PK Umenie a kultúra

Mesiac

Názov exkurzie alebo akcie

Miesto konania

Triedy

Zodpovedný vyučujúci

November 2017

Príprava na DOD

Trnava

 

TO, KŠ

Máj 2017

Svet médií

Trnava

Všetky triedy okrem P.A

TO

V priebehu celého šk.roka

Vyučovacie hodiny v Západoslovenskom múzeu

Trnava

 

V priebehu celého šk.roka

Vyučovacie hodiny v Galérii Jána Koniarka

Trnava

 

Marec,máj

Div.predstavenia Teatro Moliere

Trnava

Všetky triedy okrem P.A-T.A

TO

PK Telesná a športová výchova

Mesiac

Názov exkurzie alebo akcie

Miesto konania

Triedy

Zodpovedný vyučujúci

29.1-2.2. 2018

Lyžiarsky výcvikový kurz

Martinské Hole

Tercia A, Kvinta A, II. A/B

Mgr. František Trungel

Mgr. Martin Katuninec

12.2 - 16.2 2018

Lyžiarsky výcvikový kurz

Martinské Hole

I.A, I.B

Mgr. František Trungel

Mgr. Martin Katuninec

 

Koordinátor enviromentálnej výchovy

Pre skvalitnenie environmentálnej výchovy na škole sme sa zamerali na plnenie konkrétnych úloh:

Dni zdravej výživy – p. prof. Koltnerová, Šimončičová

Recyklohry: 1. Tajná správa - cieľom úlohy bolo rozkódovať tajnú správu a pochopiť význam recyklácie tonerov

                     2. Malá, ale potrebná – cieľom úlohy bolo vysvetliť význam recyklácie batérií mladším spolužiakom a to formou vyučovacej hodiny SxA – SA.

                     3. Enviroprianie na rok 2018 - cieľom úlohy bolo vytvoriť novoročné prianie s odpadovou tématikou 

                     4. Vianočný kvíz pre koordinátorov projektu…- cieľom bolo otestovať koordinátorov -  úspešné zloženie envirokvízu

                     5. Pochváľte sa Recyklohrami! – cieľom bolo vytvoriť nástenku a tak rekapitulovať činnosť recyklohier.

                        Recyklohry sú prvý projekt, ktorý sa na našej škole rozbehol. Aj keď sa to nezdá, za tých 10 rokov sme uskutočnili veľké množstvo akcií a vyzbierali veľké množstvo elektroodpadu.

Akcie podporujúce zdravý životný štýl – Škola v prírode, športové aktivity, LVVK – p. prof. Baranovičová, Kováčová, Marková, Fialková, Šimončičová, Katuninec a Trungel.

Interaktívna prednáška spojená s premietaním filmu „ Svet okolo nás „ – teraz sme spoznávali krásy juhovýchodnej  Ázie -  p. prof. Kováčová

 

Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov

ü  Registrácia do súťaže Červené stužky  :

·         realizácia prednášky o HIV/AIDS

·         realizácia prednášky na tému duševné zdravie a závislosti

·         premietnutím filmu Anjeli

·         nástenka

·         prezentácie  žiakov

ü Problematika drog na hodinách chémie v kvarte a v treťom ročníku prezentovaná formou prezentácii a diskusiou

ü Prednáška na tému mladý človek a drogové závislosti s psychológom 1.A, 1.B – november a január

ü Problematika alkoholizmu u mladých ľudí – seminár biológia človeka

ü Fajčenie môže zabíjať projekty a diskusia -  sekunda

Koordinátor žiackej školskej rady

Zrealizované akcie:

 • Imatrikulácia študentov prvých ročníkov
 • Deň otvorených dverí
 • Gamácka vianočka
 • Angelínsky ples
 • Farebný týždeň v spolupráci so spoločenstvom GAM@

Všetky zrealizované akcie mali bezproblémový priebeh a sú už tradičnou a obľúbenou súčasťou študentského života na GAMe. Všetky akcie sú zdokumentované na stránke školy v sekcii „Akcie školy“, fotografie sú vo fotoalbume a videá v sekcii „TV GAM“. 

Počas šk. roka sa zorganizovali dve stretnutia s vedením školy – vianočné a letné stretnutie.

Akcie výchovného poradcu

·       prezentáciou pre každú maturitnú triedu zvlášť boli študenti informovaní o existencii  vhodných internetových stránok, užitočných pre výber ďalšieho štúdia napr. scio.sk, komposyt.sk, portalvs.sk, boli im ponúknuté rady, ako si správne vybrať VŠ,

·      záujemcom boli objednané  noviny SME s prílohou o možnostiach vysokoškolského štúdia,

·      každý týždeň mali možnosť prečítať si časopis Trend, ktorý ponúka pohľad na aktuálne dianie v politike, ekonomike, financiách, hospodárstve, podnikaní,

·      študenti 4. ročníkov sa  zúčastnili Veľtrhu Gaudeamus v Bratislave,

·      na stránke školy boli zverejnené pokyny k vypĺňaniu prihlášok na VŠ,

·       maturantom boli preposielané maily s ponukami niektorých VŠ, informácie boli tiež vyvesené na nástenke vo vestibule školy. Ponúk je veľa, niektoré VŠ mali záujem i o osobné stretnutie so študentami, nemôžeme na to však v 4.ročníku obetovať vyučovanie,

·      praktické informácie o scio testoch  boli prezentované na stretnutí s lektorkou zo scio,

·      študenti mali možnosť spolupráce so školským psychológom,

·      študentom boli potvrdené a skontrolované prihlášky na VŠ, bola im poskytnutá metodická pomoc pri vyplňovaní prihlášok na VŠ,  

·      v prílohe je spracovaný prehľad o potvrdených prihláškach študentov 4. ročníkov, v priebehu leta sa bude zisťovať  úspešnosť absolventov v prijatí na VŠ,

·      priebežne bola aktualizovaná  nástenka s užitočnými informáciami nielen pre maturantov,

·      študentom nižších ročníkov bolo umožnené  testovanie profesijnej orientácie na hodine informatiky – typológia osobnosti a odporúčané povolania,

·      výchovný poradca sa  zúčastnil stretnutia vých. poradcov v rámci prezentácie VŠ v Hale Družba v Trnave, školenia ISTP (internetový sprievodca trhom práce) pre vých. poradcov

·      študenti 3.r. a septimy a 4.r. a oktávy sa  zúčastnili workshopu Nadácie OTP z oblasti finančnej gramotnosti

·      v rámci propagovania technických smerov štúdia sa študenti seminárov  z matematiky zúčastnili exkurzie na FMFI UK v Bratislave

·      záujemcom o pomoc pri výbere VŠ ( 11 žiakov druhých a tretích ročníkov) bola sprostredkovaná a zorganizovaná účasť na cykle workshopov Objav svoj talent

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty


Projekt DofE (medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete.

DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo. 

V školskom roku 2017/2018 sa na našej škole konal 2. ročník DofE. Doposiaľ máme 48 úspešných absolventov tohoto programu, ktorí získali prestížne ocenenie, čím sme sa zaradili medzi najaktívnejšie školy na Slovensku.

Indícia – projekt ExpEdícia – projekt je zameraný na výučbu prírodovedných predmetov bádáteľskou metódou v ročníkoch príma – kvarta. Študenti nedostávajú nové informácie a fakty od učiteľa, ale ich sami objavujú a tvoria konštruktivistickou metódou.

IT Akadémia – výučba prírodovedných predmetov v 1.-.4. ročníku 4-roč. gymnázia a v kvinte-oktáve pomocou IT technológií. Výsledkom je začlenenie nových predmetov (Informačná bezpečnosť, Riešenie problémov a programovanie, Informatika v prírodných vedách) do ŠkVP.

JA Slovensko – výučba princípov finančnej gramotnosti cez program Viac ako peniaze, ktorý sa vyučuje v kvarte a ako voliteľný predmet v 3. ročníku.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 17.4. a 24.4.2018

Predmet škol. inšpekcie: Vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v stredných školách.

Inšpekcia sledovala:

- Akcent, ktorý škola kladie na vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v školskom vzdelávacom programe.

- Akcent, ktorý škola kladie na vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v školskom poriadku.

- vybrané prvky výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v praxi.

- klímu školy

Zisťovania boli realizované formou dotazníkov a osobných rozhovorov.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V budove školy má každá trieda svoju kmeňovú učebňu, študenti 4. ročníka mali spoločnú kmeňovú učebňu. Popri tom sú zriadené odborné učebne, ktoré slúžia k skvalitneniu výučby. Sú to: 2 počítačové učebne a učebňa infoveku, ktorá slúži aj na IKT kurzy pre učiteľov a pre širšiu verejnosť, 4 jazykové učebne anglického a dve nemeckého jazyka, jedna pre francúzsky jazyk,fyzikálne, biologické a chemické laboratórium, učebňa geografie, umenia a kultúry, slovenského jazyka a učebňa matematiky. Každá odborná učebňa je vybavená notebookom pre učiteľa a dataprojektorom. V odbornej učebni biológie, fyziky, geografie, umenia a kultúry, spoločenskej miestnosti sa nachádzajú interaktívne tabule. Vo všetkých kmeňových učebniach tried sú notebooky a zabudované dataprojektory. V priestoroch školy je free wifi pripojenie. Na spoločenské akcie menších rozmerov ako sú besedy, posedenia a pod. slúži spoločenská miestnosť, v ktorej sa tiež nachádza interaktívna tabuľa.

Učitelia majú v kabinetoch i v zborovni zabezpečený prístup k internetu, tlačiareň. Počas školského roka, pokiaľ nám to umožňujú naše finančné možnosti, sa snažíme pravidelne zakupovať modernejšie učebné pomôcky.

Žiakom i učiteľom je k dispozícii školská knižnica. K stretávaniu učiteľov i žiakov slúži spoločenská miestnosť, miestnosť spoločenstva gam@ i stoly a stoličky vo vestibule školy.

Na škole sa vymenili všetky okná za plastové, všetky lavice a stoličky a postupne sa vymieňajú bezkriedové tabule v kmeňových učebniach, dokupujú sa skrinky na osobné veci. Vymaľované sú všetky kmeňové triedy (okrem troch tried), chodby na novej budove, vestibul, prezuváreň. V prezúvarni sme zakúpili nové skriňky na prezuvky.

Škola nemá vlastnú telocvičňu, iba posilňovňu pre cca. 15 žiakov spolu so šatňou a sprchou. Na účely telesnej výchovy sa využívala Basketbalová hala a počas teplejšieho počasia aj ihrisko na Slávii. Absencia teľocvične má negatívny dopad na kvalitu školy, spôsobuje to nemalé finančné nároky za prenájom iných priestorov a zostáva riziko úrazu pri premiestňovaní študentov zo školy do haly. V budúcnosti plánujeme postaviť novú telocvičňu, na ktorú už máme poskytnuté finančné prostriedky z MŠ a zháňame fin. prostriedky na spolufinancovanie.

Stravovanie žiakov i učiteľov je zabezpečené v školskej jedálni. Na škole sa prevádzkuje aj bufet a automat na teplé bezkofeínové nápoje. V školskej jedálni i kuchyni sme vymaľovali, vymenili okná. Školská jedáleň je menších rozmerov a preto by potrebovala rekonštrukciu a úpravu priestoru tak, aby sa dosiahol väčší počet miest na sedenie.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

V roku 2017 normatívny príspevok na žiakov zo štátneho rozpočtu bol vo výške 669 901,- eur ( 574 629,- eur na osobné náklady a 95 272,- eur na prevádzkové náklady).

Nenormatívne finančné prostriedky určené na osobné náklady (odmeny zamestnancom, dohodovacie konanie, maturita, odchodné, asistent učiteľa) boli vo výške 94 382,- eur a nenormatívne finančné prostriedky na prevádzku školy (projekt Erasmus+, príspevok na LVVK, dotácia na havarijný stav strechy, projekt Renovabis, karty ISIC, za prenájom, príspevky a dary) boli vo výške 85 703,- eur.

Spolu normatívne aj nenormatívne príspevky boli vo výške 849 986,- eur.

Čerpanie uvedených prostriedkov bolo nasledovné: Na osobné náklady vrátane odvodov bolo vyčerpaných 662 018,- eur a na prevádzkové náklady 187 968,- eur.

2.. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

V roku 2017 nám boli pridelené finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 8 506,- eur. Čerpanie: na osobné náklady 6 505,- eur a na materiálne zabezpečenie krúžkov bolo vyčerpaných 2 001,- eur.

3. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

A. Rodičovský fond

I. Príjem finančných prostriedkov

1. Zostatok RF zo školského roka 2016/2017........................................... 117,69 €

2. Príspevky od rodičov pre školský rok 2017/2018............................. 11 246,49 €

3. Za poškodené učebnice........................................................................... 70,00 €

4. Vybrané štartovné A slovo bolo u Boha................................................... 102,00 €

5. Dar Terciu................................................................................................ 300,00 €

6. DOFE - zostatok....................................................................................... 264,00 €

7. Chybná platba............................................................................................. 40,00 €

Finančné prostriedky pre školský rok 2016/2017................12 140,18 €

II. Čerpanie finančných prostriedkov

1. Príspevok na súťaže a odborné sústredenia žiakov.....................................753,04€

2. Materiálne zabezpečenie školských akcií................................................. 1308,33 €

3. Škola v prírode........................................................................................... 205,31 €

4. Odmeny žiakov na konci školského roka................................................... 400,00 €

5. Maturity žiakov ( občerstvenie a odmeny ).................................................. 872,59 €

6. Úrazové poistenie žiakov............................................................................ 331,94 €

7. Materiálne zabezpečenie pomôcky a vybavenie....................................... 7907,64€

Čerpanie finančných prostriedkov k 08.09.2017 spolu........ 11 778,85 €

SPOLU PRÍJEM 12 140,18 €

ČERPANIE DO 17.09.2018 11 778,85 €

ZOSTATOK K 17.9.2018 57,33 €

B. Financie získané z 2% dane na neinvestičný fond Serviam

Finančné prostriedky získané za rok 2015 a prijaté v roku 2016 sú v sume: 5351,15 €

Čerpanie do konca roku 2017 na podporu vzdelávania - nákup nábytku do tried v sume 5 379,27 €

Finančné prostriedky získané za rok 2016 a prijaté v roku 2017 sú v sume 6 718,52 €

Čerpanie do konca roku 2018.

Finančné prostriedky získané za rok 2017 a prijaté v roku 2018 sú v sume 8 564,07 €

Čerpanie do konca roku 2019.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Výchovno - vzdelávací proces vškol. roku 2017/18 sa riadil Pedagogicko - organizačnými pokynmi na šk. r. 2017/2018 a Školským vzdelávacím programom.

Gymnázium Angely Merici je katolíckou školou a je súčasťou medzinárodnej siete uršulínskych škôl. Ako katolícka škola sa snaží rozvíjať ľudské hodnoty a vytvárať pokojné a príjemné prostredie pre štúdium. Našim cieľom je spájať vieru s vedou, prinášať žiakom najnovšie odborné poznatky a zároveň ich prepájať s praktickým životom a kresťanskými hodnotami. Riadime sa pravidlami mericiánskej pedagogiky, ktoré sú spracované na základe duchovného odkazu Angely Merici, zakladateľky rádu sestier uršulínok. Medzi jej hlavné priority patrí rozvoj vzťahov,

lásky, tolerancie a slobody v ovzduší pokoja, jednoty a radosti. Láska je najdôležitejšia ľudská kvalita, ktorá sa môže rozvíjať len v atmosfére rešpektovania a počúvania názorov druhého, v atmosfére slobody a bezpečia. Pravá sloboda vedie mladého človeka k zodpovednosti za svoje činy. Cieľom pedagogického zboru je práca na rozvoji celej osobnosti človeka, vo vedomostnom, emočnom i ľudskom rozmere. Vytváranie jednoty a pokoja na pôde školy a vo vzájomných vzťahoch sa zakladá na spoločne vypracovanom školskom vzdelávacom programe, na uvedomení si bohatstva našich rôzností, schopnosti riešiť konflikty pozitívnym spôsobom, na vôli zlepšovať informovanosť a komunikáciu a pestovaní citu pre zodpovednosť.

Našou hlavnou snahou je:

Ø odovzdať odborné, aktuálne a veku primerané vedomosti,

Ø porozumieť túžbam a hodnotám mladých ľudí,

Ø pomáhať im nájsť zmysel života,

Ø naučiť ich rozpoznávať správne cesty a riešenia problémov,

Ø pracovať na celkovom pozitívnom vývoji ich osobnosti,

Ø našim každodenným životom vytvárať svedectvo o Bohu, pevnej viere a láske.

Ø zlepšovať informovanosť a komunikáciu a pestovaní citu pre zodpovednosť.

Odkaz sv. Angely Merici, ktorý sa snažíme odovzdať našim študentom:

Ø Začni.

Ø Dôveruj si.

Ø Sprav niečo.

Ø Riskuj nové veci.

Ø Vydrž pri nich a potom buď pripravený na veľké veci

Prioritne sa snažíme vytvárať ovzdušie vzájomnej úcty, slobody a pokoja, ale aj primeranej disciplíny. K tomu nám pomáha nie len práca pedagógovvo vyučovacom procese, ale aj organizovanie duchovných obnov, víkendoviek pre prvákov, školských výletov a množstvo mimoškolských aktivít pre študentov. Snažíme sa, aby bola naša škola priestorom, v ktorom každý jeden žiak zažije úspech, či už v študijných výsledkoch, tvorivých aktivitách, krúžkovej činnosti, olympiádach a iných súťažiach, či v osobnom duchovnom raste. Akékoľvek náznaky a prejavy šikanovania, ponižovania a porušovania základných ľudských práv sú riešené okamžite zo strany vedenia školy, za pomoci rodičov a školského psychológa. Našim cieľom je, aby bola škola bezpečným a príjemným prostredím pre žiakov i zamestnancov školy.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Škola dlhodobo dosahuje dobré výsledky v externých častiach maturitných skúšok, umiestňuje sa na popredných miestach v olympiádach a súťažiach.

Na skvalitnenie klímy školy slúžia aj aktivity organizované žiackou školskou radou, ktoré už boli spomenuté v predchádzajúcich sekciách.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- hodnotenie a klasifikácia žiakov - častokrát používanie nevhodných metód, málo sa využívajú nové motivačné metódy hodnotenie.

- priebeh vyučovacieho procesu - málo sa využívajú aktivizujúce metódy vo vyučovaní, vyučovací proces sa tak často stáva neefektívnym a výsledkom sú zlé známky žiakov a sklamanie pedagóga a častokrát i rodičov.

- neochota pedagógov venovať sa žiakom nad rámec svojho úväzku - niektorí pedagógovia pociťujú vyhorenie vo svojom povolaní, čo sa odráža aj na ich práci a nie sú ochotní venovať čas práci so žiakmi mimo vyučovania.

Návrh opatrení:

- hospitácie na problémových hodinách, rozoberať s kolegami rôzne spôsoby hodnotenia a klasifikácie

- vhodne motivovať pedagógov, aby na sebe pracovali a to, čo získajú vzdelávaním aj využívali vo vyučovacom procese.

- upozorňovať ich na správne stanovenie cieľa hodiny a kontrolovať efektívnosť vyučovacieho procesu, hľadať nové aktivizujúce formy a metódy vo vyučovaní

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

STU BAspolu 20  
stavebná5  
fei5   
mtf2   
fit2   
chémia6   
   
UK BAspolu 35  
filozofická4  
právo5   
farmácia3   
prirodovedecká3   
pedagogická5   
lekárskra ba+martin15   
   
UCM TTspolu 4  
verejná správa1  
fyzioterapia3   
   
TU TTspolu 20  
teologická1  
právo2   
pedagogická14   
zdravot. a soc.práca3   
   
MUNI Brnospolu 7  
lekárska1  
prírodovedecká2   
filozofická1   
farmácia1   
fit2   
   
Univerzita Žilinaspolu 5  
fakulta riadenia a informatiky4  
zdravot1   
   
UKF Nitraspolu 12 
pedagogická10   
ošetrovatelstvo2   
   
SPU Nitra1  
LF KOŠICE2  
UVL Košice (veterina)1  
Akadémia ozbr. sily LM1  
UMB BB filozofia2  
Palackého Olomouc záchranárstvo1  
SZU BA9  
VUT Brno2  
EU BA7  
Hradec Králové voj. medicína1  
ČVUT Praha2  
EU Zlín1  
Mendel Brno1  
Prešovská 1  
   
počet žiakov78  

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Gymnázium Angely Merici si buduje svoju tradíciu vytváraním pokojnej pracovnej atmosféry, vzájomnej

dôvery a tolerancie medzi učiteľmi a žiakmi.

- Budova školy sa ráno otvára o 7.00 hod. a zatvára o 8.00 hod. Počas vyučovania zostáva budova

zatvorená. Otvára sa žiakom, ktorí majú telesnú výchovu.

- Vyučovacie hodiny a prestávky: Prvá vyučovacia hodina začína krátkou modlitbou. Medzi hodinami sú 10 minutové prestávky. Prestávka na obed (30 minutová) je po 4. alebo 5. vyučovacej hodine. V danom dni sa vyučuje najviac 8 vyučovacích hodín. Posledná 8. vyučovacia hodina je súčasťou dvojhodinovky, ktorá beží počas 7. a 8. vyučovacej hodiny.

- Žiaci môžu písať v danom dni len jednu písomnú prácu, ktorá presahuje 25 minút.

- V budove školy majú žiaci možnosť zakúpiť si desiatu v bufete a nealkoholické nápoje v automate. V škole funguje školská jedáleň.

- Na hodiny telesnej výchovy sa žiaci presúvajú do haly pod dozorom vyučujúceho. Telesná výchova je organizovaná formou dvojhodinoviek 1 krát do týždňa. V uvedenom čase je zahrnutý aj čas na presun do haly a naspäť do školy. Tieto hodiny sa snažíme umiestňovať v rozvrhu na začiatok alebo koniec dňa, aby sa žiaci zbytočne nepresúvali medzi školou a halou.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Biblický krúžok11Mgr. Andrea Dobošová
Bridžový krúžok 17Ivan Tatranský
Fyzikálny krúžok20RNDr. Karol Rafay, PhD.
Hravá francúzština7Mgr. Martina Vranikovičová
Krúžok biologickej olympiády - kategória A a B25RNDr. Eva Baranovičová
Krúžok biologickej olympiády - kategória C a D11RNDr. Eva Baranovičová
Krúžok geografickej olympiády16Mgr. Adriana Koltnerová
Krúžok chemickej olympiády - kategória A11Ing. Eva Žatkuláková
Krúžok chemickej olympiády - kategória C20Mgr. Ivana Šimončičová
Krúžok matematickej olympiády - kat. C a Z912RNDr. Karol Gajdoš
Krúžok matematickej olympiády - kategória A a B3RNDr. Karol Gajdoš
Krúžok matematickej olympiády - Z6, Z7, Z810Mgr. Zuzana Čapkovičová
Krúžok olympiády v nemeckom jazyku6Mgr. Zuzana Alchusová, PhD.
Krúžok pre birmovancov14Mgr. Bc. Elena Potočárová
Krúžok programovania20Ing. Monika Masariková
Krúžok strojopisu8Mgr. Martina Žáková
Matematický krúžok23Mgr. Zuzana Čapkovičová
Matematický krúžok 5RNDr. Zuzana Koricinová
Spoločenstvo GAM@30Mgr. Andrej Čierny
Tanec s vlajkami7Mgr. Lucia Bačová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi prebiehala prostredníctvom rady školy, rodičovskej rady a individuálnych konzultácií.

Rodičia mali možnosť sledovať informácie o prospechu, správaní a dochádzke svojich detí prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Taktiež boli štvťročne informovaní mailom o prospechu a dochádzke svojho dieťaťa.

Počas školského roku sa uskutočnili 3 rodičovské združenia (september, november, apríl). Rodičov žiakov so slabým prospechom alebo s výchovnými opatreniami sme informovali osobne na rodičovských združeniach alebo poštou formou oznámenia o slabom prospechu, neprospechu alebo výchovnom opatrení.

Rodičia mali možnosť dohodnúť si osobné stretnutie s vyučujúcimi telefonicky alebo mailom.

Rada školy sa stretla 3 krát počas školského roku. Venovala sa výsledkom výchovno-vyučovacieho procesu, hospodáreniu školy, problémom, ktoré školu trápia, materiálnymi požiadavkami, počtom otváraných tried 1. ročníka a pod.

Niektorí rodičia sa zúčastňujú víkendových duchovných obnov alebo exkurzií spolu so žiakmi. Sú vítanou pomocou pri organizovaní takýchto akcií.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Verejnosť pravidelne informujeme o aktivitách, ktoré prebiehajú na našej škole a to prostredníctvom webovej stránky školy a počas Dňa otvorených dverí.

1. 12. 2017 sa konal Deň otvorených dverí

Prezentácia školy v médiach

Da 24.11.2017 v regionálnych novinách Trnavsko a Hlohovecko, Sereďsko vyšiel inzerát o konaní DOD.

Spravodajstvo MTT zo dňa 30.5.2018 - v reportáž Bianci Lehockej - Ako prebiehali ústne skúšky na Gymnáziu Angely Merici.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jana Kuracinová

V Trnave, 28. 9. 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29. 6. 2018

Vyjadrenie rady školy

Rada školy prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/18 na svojom zasadnutí konanom dňa 24.10.2018. Berie ju na vedomie a odporúča zriaďovateľovi schváliť.

RNDr. Eva Baranovičová - predseda rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ schvaľuje predloženú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Angely Merici v Trnave za škol. rok 2017/18.

Mgr. Dana Harmáčková, sr. Samuela - provinciálna predstavená

   • zatiaľ žiadne údaje
    •