• Voľné miesta na našej škole


  • učiteľ SŠ - aprobácia informatika + prírodovedný predmet alebo matematika

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    26.8.2019
   • Požiadavky:
    Gymnázium Angely Merici prijme učiteľa informatiky v kombinácii s akýmkoľvek prírodovedným predmetom (ideálne matematika, fyzika alebo geografia).
    Ako to u nás funguje: Na škole sa vyučuje programovací jazyk Python a Scratch, ich ovládanie je výhodou. Škola je zapojená v projekte IT Akadémia, kde učitelia využívajú na prírodovedných predmetoch a matematike metodiky s využitím IT technológii. Na škole vyučujeme predmety Programovanie mobilných aplikácií, Informačná bezpečnosť, Počítačové siete a systémy, Informatika v prírodných vedách a matematike a pod.
    Čo od vás očakávame: Nadšenie pre svoj predmet, ochotu vzdelávať sa a implementovať inovačné prvky do výuky, podpora neformálneho vzdelávania a ochota spolupracovať na takomto vzdelávaní.
    V prípade, že by ste sa chceli uchádzať o miesto na našej škole, pošlite nám motivačný list, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov mailom na sekretariat@gamtt.sk do 31.5.2019.
    Platové podmienky: od 759,- eur (podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov).
  • pomocná kuchárka

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    2.9.2019
   • Požiadavky:
    Hľadáme pomocnú kuchárku na trvalý pracovný pomer s praxou v kuchyni.
    Plat: 637,- € brutto.
    Kontaktná osoba: Zuzana Rayová, rayova@gamtt.sk, 0911 975 858, 033/5511014.
    Žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom môžete posielať mailom na adresu rayova@gamtt.sk alebo poštou na adresu školy do 10.6.2019
   • zatiaľ žiadne údaje
    •