• Prehľad úspechov

    • Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

      

      

     školský rok 2023/24
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Laura Krajmerová S.A Olympiáda v NEJ 1A 1.miesto 3.miesto -
     Tomáš Hrázský S.A Olympiáda v NEJ 1A 2.miesto postup -
     Nina Zemková T.A Olympiáda v NEJ 1B 5.miesto - -
     Matúš Chromík T.A Olympiáda v NEJ 1B - - -
     Monika Suchoňová Sx.A Olympiáda v NEJ 2A 4.miesto - -
     Ema Kolarovičová Sx.A Olympiáda v NEJ 2A 3.miesto - -
     Nina Štrbová IV.A Olympiáda v NEJ 2B 4.miesto - -
     Barbora Opatovská IV.B Olympiáda v NEJ 2B 5.miesto - -
     Daniela Štricová T.A Olympiáda v NEJ 1C - postup

      

     školský rok 2022/23
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Daniela Elle Štricová S.A Olympiáda v NEJ 1C - 9.miesto -
     Radovan Ulašin S.A Olympiáda v NEJ 1A 3. miesto - -
     Radovan Hlavačka S.A Olympiáda v NEJ 1A 4.miesto - -
     Ema Kolarovičová Q.A Olympiáda v NEJ 2A 1.miesto 5.miesto -
     Jakub Pollák Q.A Olympiáda v NEJ 2A 5. miesto - -
     Terézia Očenášová Ok.A Olympiáda v NEJ 2B - - -
     Ema Hečková Ok.A Olympiáda v NEJ 2B 2. miesto 7.miesto -

      

     školský rok 2021/22
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Daniela Ella Štricová P.A Olympiáda v NEJ 1A 4.miesto - -
     Jakub Chorvatovič K.A Olympiáda v NEJ 1B 6.miesto - -
     Gregor Polák II.A Olympiáda v NEJ 2A 3.miesto - -
     Veronika Balážová II.B Olympiáda v NEJ 2A 1.miesto 5. miesto  
     Terézia Očenášová Sp.A Olympiáda v NEJ 2B 1.miesto 3.miesto  
     Eliška Bičanová Sp.A Olympiáda v NEJ 2B 4.miesto - -

      

     školský rok 2019/20
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Sofia Hečková S.A Olympiáda v NEJ 1A - - -
     Veronika Jurkasová K.A Olympiáda v NEJ 1B - - -
     Patrícia Boboková Sx.A Olympiáda v NEJ 2A - - -
     Diana Jánošíková II.B Olympiáda v NEJ 2A - - -
     Lucia Smolková Ok.A Olympiáda v NEJ 2B 3.miesto zrušené zrušené
     Simona Krištofovičová Sp.A Olympiáda v NEJ 2C - - -

      

     školský rok 2016/17
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Michaela Mórová III.B Olympiáda v NEJ 2C - - -
     Jánošíková Lívia  Sx.A Olympiáda v NEJ 2B čestné umiestnenie bez poradia - -

      

     školský rok 2015/16
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Matúš Ružička I.A Olympiáda v NEJ 2A 2. miesto - -
     Mária Kristína Ďurková Ok.A Olympiáda v NEJ 2B 3. miesto - -

      

     školský rok 2012/13
     Študent Trieda Názov súťaže obvodné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Adam Hevier sexta A Olympiáda v NEJ 3. miesto    

      

     školský rok 2008/09
     Študent Trieda Názov súťaže okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Timotej Ušák kvarta A Olympiáda v NEJ 1. miesto 3. miesto  

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •