• Prehľad úspechov

    • Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

      

     školský rok 2021/22
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Daniela Ella Štricová P.A Olympiáda v NEJ 1A 4.miesto - -
     Jakub Chorvatovič K.A Olympiáda v NEJ 1B 6.miesto - -
     Gregor Polák II.A Olympiáda v NEJ 2A 3.miesto - -
     Veronika Balážová II.B Olympiáda v NEJ 2A 1.miesto 5. miesto  
     Terézia Očenášová Sp.A Olympiáda v NEJ 2B 1.miesto 3.miesto  
     Eliška Bičanová Sp.A Olympiáda v NEJ 2B 4.miesto - -

      

     školský rok 2019/20
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Sofia Hečková S.A Olympiáda v NEJ 1A - - -
     Veronika Jurkasová K.A Olympiáda v NEJ 1B - - -
     Patrícia Boboková Sx.A Olympiáda v NEJ 2A - - -
     Diana Jánošíková II.B Olympiáda v NEJ 2A - - -
     Lucia Smolková Ok.A Olympiáda v NEJ 2B 3.miesto zrušené zrušené
     Simona Krištofovičová Sp.A Olympiáda v NEJ 2C - - -

      

     školský rok 2016/17
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Michaela Mórová III.B Olympiáda v NEJ 2C - - -
     Jánošíková Lívia  Sx.A Olympiáda v NEJ 2B čestné umiestnenie bez poradia - -

      

     školský rok 2015/16
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Matúš Ružička I.A Olympiáda v NEJ 2A 2. miesto - -
     Mária Kristína Ďurková Ok.A Olympiáda v NEJ 2B 3. miesto - -

      

     školský rok 2012/13
     Študent Trieda Názov súťaže obvodné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Adam Hevier sexta A Olympiáda v NEJ 3. miesto    

      

     školský rok 2008/09
     Študent Trieda Názov súťaže okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Timotej Ušák kvarta A Olympiáda v NEJ 1. miesto 3. miesto  

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •