• Oznamy


    • Informácie pre rodičov/zákonných zástupcov žiačok ubytovaných v Školskom internáte pri Gymnáziu Angely Merici počas školského roka 2020/2021

      

     Príchod do školského internátu je v utorok 1. septembra 2020

      od 16:00 do 20:00 hod.

      

     Stretnutie so zákonnými zástupcami ubytovaných žiačok s vychovávateľkami

     bude individuálne podľa príchodu v izbe vychovávateliek (č.dv. 144, 1.posch.).

      

     Pri nástupe do Školského internátu pri Gymnáziu Angely Merici predložte:

      1. rozhodnutie o prijatí,
      2. osobné doklady (občiansky preukaz, /kópiu rodného listu ak nemá ešte OP/, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne),
      3. fotku žiačky (rozmer aspoň 2x3 cm).
      4. V zmysle zákona MZ SR č. 596/2002 Z.z. § 13, písm. h, ods. 5:
       • Potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdrav. stave a spôsobilosti pre ubytovanie v spoločnom zariadení.
       • Prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého žiačka pochádza (t.j. že v posledných troch mesiacoch sa vo Vašej domácnosti ani v mieste trvalého pobytu nevyskytla žiadna infekčná choroba).
       • Pri nástupe do školského internátu podpíšete Vy (alebo žiačka, ak je plnoletá) súhlas o spracovaní osobných údajov, súhlas s príchodom do ŠI v pondelok, súhlas o prevzatí zodpovednosti za bezpečnosť mimo areálu ŠI GAM.
      1. Doklad o zadaní trvalého príkazu zvlášť na úhradu platieb a zvlášť stravného:

     Ubytovné hradíte mesačne vopred vo výške 30,- € na účet: SK34 0200 0000 0029 2244 0458

     Stravné podľa pokynov vedúcej ŠJ na účet: SK22 0200 0001 3100 3584 8212

      1. V hotovosti 10,- € ako zálohu na prípadné spôsobenie škody (poškodenie zariadenia, stien, zámkov, strata kľúčov...) Ak ubytovaná nespôsobí žiadnu škodu, záloha jej bude vrátená na konci ubytovania. Príspevok na voľnočasové aktivity v školskom internáte 5,- € (krúžok varenia, kreatívny krúžok...).

     Každá ubytovaná žiačka si prinesie: školské, osobné a hygienické potreby (mydlo, šampón, uterák, osušku, toaletný papier, hygienické vložky, zubnú kefku, zubnú pastu...), lieky pre vlastnú potrebu - ak užíva. Posteľnú bielizeň, deku, župan, šľapky do sprchy, oblečenie iba na aktuálny týždeň, najviac dva. Žiačkam tanečného konzervatória odporúčame uvoľňujúci masážny gél, rýchloobväz, pružné obväzy, magnézium.

     Vychovávateľky zvolajú všetky ubytované žiačky na spoločné úvodné stretnutie oznamom na nástenke školského internátu.

     Ďalšie informácie si môžete vyžiadať telefonicky na čísle 0904 006 464 v čase od 8:00 do 12:00, pracovné dni v auguste od 24.8.2020, počas školského roka od 15:00 h.

     Ďakujeme Vám za spoluprácu.

                                                                                                         Vychovávateľky ŠI GAM Trnava

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •