• Oznamy

    • Informácie pre rodičov/zákonných zástupcov žiačok ubytovaných v Školskom internáte pri GAM počas školského roka 2018/2019

      

     Príchod do školského internátu je v nedeľu 2. septembra 2018

      od 16:00 do 20:00 hod.

      

     Stretnutie so zákonnými zástupcami žiačok ubytovaných prvý krát s vychovávateľkami

     bude individuálne podľa príchodu v izbe vychovávateliek (č.dv. 144, 1.posch.).

      

     Pri nástupe do Školského internátu pri Gymnáziu Angely Merici predložte:

     1. rozhodnutie o prijatí,
     2. osobné doklady (občiansky preukaz, /kópiu rodného listu ak nemá ešte OP/, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne),
     3. fotku žiačky (rozmer aspoň 2x3 cm).
     4. V zmysle zákona MZ SR č. 596/2002 Z.z. § 13, písm. h, ods. 5:
     1. Potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti pre ubytovanie v spoločnom zariadení, uviesť ak má alergie.
     2. Prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého žiačka pochádza (t.j. že v posledných troch mesiacoch sa vo Vašej domácnosti ani v mieste trvalého pobytu nevyskytla žiadna infekčná choroba).
     3. Podpísaný súhlas o spracovaní osobných údajov, súhlas s príchodom do ŠI v pondelok, súhlas o prevzatí zodpovednosti za bezpečnosť mimo areálu ŠI GAM.
     1. Doklad o zadaní trvalého príkazu zvlášť na úhradu platieb a zvlášť stravného:

     Ubytovné hradíte mesačne vo výške 30,- € na účet: SK34 0200 0000 0029 2244 0458

     Stravné podľa pokynov vedúcej ŠJ na účet:              SK22 0200 0001 3100 3584 8212

     1. V hotovosti 10,- € ako zálohu na prípadné spôsobenie škody (poškodenie zariadenia, stien, zámkov, strata kľúčov...) Ak ubytovaná nespôsobí žiadnu škodu, záloha jej bude vrátená na konci ubytovania.

     Každá ubytovaná žiačka si prinesie: školské, osobné a hygienické potreby (mydlo, šampón, uterák, osušku, toaletný papier, hygienické vložky, zubnú kefku, zubnú pastu...), lieky pre vlastnú potrebu - ak užíva. Žiačkam tanečného konzervatória odporúčame uvoľňujúci masážny gél, rýchloobväz, pružné obväzy. Posteľnú bielizeň, dve deky –  jednu pod plachtu, druhú na prikrytie, župan, šľapky do sprchy, oblečenie na aktuálny týždeň.

     Vychovávateľky zvolajú všetky ubytované žiačky na spoločné úvodné stretnutie oznamom na nástenke na I. i na II. poschodí školského internátu.

     Tešíme sa na Vás, dievčence, na spoluprácu s Vami a veľa spoločných zážitkov!

                                                                                                         Vychovávateľky ŠI GAM Trnava

      informacie_pre_ziacky_na_internate.docx - strava

   • zatiaľ žiadne údaje
    •