• Výsledky prijímačiek 4-ročné gym.

    •  

     Poradie uchádzačov po prijímacích skúškach pre škol. rok 2020/21

     4-ročné štúdium

     Uprednostňujeme komunikáciu prostredníctvom Edupage so všetkými uchádzačmi, aj tí, ktorí nepodávali prihlášku cez Edupage.

     Prijatí uchádzači dostanú rozhodnutie o prijatí prostredníctvom Edupage. Svoje záväzné rozhodnutie o nastúpení, resp. nenastúpení na štúdium nám pošlite cez Edupage, v čo najkratšom čase, najneskôr však do 4.6.2020. Tí, ktorí ste prijatí na obidve školy, prosím obratom pošlite svoje rozhodnutie, aby sme na uvoľnené miesta mohli osloviť ďalších uchádzačov. Ak nepoužívate Edupage konto, rozhodnutie pošleme mailom. Následne nám pošlite mailom na sekretariat@gamtt.sk podpísané a zoskenované tlačivo záväzného rozhodnutia o nastúpení, resp. nenastúpení na štúdium (tlačivo: zavazne_rozhodnutie). Uchádzač sa rozhoduje len pre jednu školu, nemôže byť zapísaný na dvoch školách a jeho rozhodnutie je záväzné.

     Neprijatí uchádzači dostanú rozhodnutie o neprijatí prostredníctvom Edupage. Do 4.6.2020 môžu podať odvolanie prostredníctvom Edupage alebo mailom na  sekretariat@gamtt.sk. Ak nepoužívate Edupage konto, rozhodnutie o neprijatí, vám doručíme mailom.

     V prípade, že nám prijatí uchádzači oznámia, že nemajú záujem o štúdium na našej škole, budeme posúvať poradie prijatých uchádzačov a postupne oslovovať neprijatých uchádzačov, ktorí si podali odvolanie. Prosíme vás o trpezlivosť, nakoľko žiaci prijatí na základe tohto poradia sa budú môcť rozhodnúť do 4. júna. Stav môžete sledovať v nasledujúcej tabuľke, ktorú denne aktualizujeme.

      

     Por. Kód Povinné predmety (SJL, MAT) Profilové predmety (ANJ, BIO, DEJ) Doplnkové predmety (FYZ, CHE, GEG, 2.CJ) Prospech Predmet. olymp. Národné a medzin. kolá KNB Spolu Stav
     1. RY81U 180 162 144 15 75 10 20 606 zapísaný
     2. ZU07U 180 162 144 15 20 30 20 571 zapísaný
     3. MU62Y 180 162 144 10 25   20 541 zapísaný
     4. MU13A 180 162 144 5 25   20 536 nenastúpi
     5. RO70Y 180 162 144 15 15   20 536 zapísaný
     6. KU02U 180 162 144 15 10   20 531 nenastúpi
     7. GE34Y 180 162 144 5 15   20 526 zapísaný
     8. ZO52U 180 162 144 15 3   20 524 nenastúpi
     9. KY37A 180 162 144 15     20 521 zapísaný
     10. ZY16O 180 162 144 15     20 521 nenastúpi
     11. RY45O 180 162 144 15     20 521 zapísaný
     12. GE48Y 180 162 144 15     20 521 nenastúpi
     13. XY81A 180 162 144 15     20 521 nenastúpi
     14. GA34Y 180 162 144 15     20 521 nenastúpi
     15. PY55Y 180 162 144 15     20 521 zapísaný
     16. XE66Y 180 162 144 15     20 521 zapísaný
     17. XY12Y 180 162 144 15     20 521 nenastúpi
     18. NE42U 180 162 144 15     20 521 nenastúpi
     19. JY72O 180 162 144 15     20 521 zapísaný
     20. NE54Y 180 162 144 15     20 521 zapísaný
     21. XE33E 180 162 144 15     20 521 zapísaný
     22. GE26U 180 162 144 15     20 521 nenastúpi
     23. ZU78O 180 162 144 15     20 521 zapísaný
     24. MA01U 180 162 144 15     20 521 nenastúpi
     25. BY75U 180 162 144 15     20 521 nenastúpi
     26. KU35Y 180 162 144 15     20 521 zapísaný
     27. SY80A 180 162 144 15     20 521 zapísaný
     28. JU85A 180 162 144 15     20 521 nenastúpi
     29. SE32Y 180 162 144 15     20 521 nenastúpi
     30. BA74E 180 162 144 10     20 516 nenastúpi
     31. HE40O 180 162 144 10     20 516 nenastúpi
     32. TO02A 180 162 144 10     20 516 nenastúpi
     33. JY80Y 180 162 144 10     20 516 nenastúpi
     34. FE20E 180 162 108 15 17 10 20 512 zapísaný
     35. NU61E 180 147 144 10   10 20 511 nenastúpi
     36. TY72E 180 162 144 5     20 511 zapísaný
     37. DO03Y 180 162 144 5     20 511 nenastúpi
     38. RU82A 180 162 144 5     20 511 nenastúpi
     39. MY62A 180 162 144 5     20 511 zapísaný
     40. RY57A 180 162 144 5     20 511 nenastúpi
     41. KU00Y 180 147 144 15     20 506 nenastúpi
     42. HE25A 155 162 108 10 35 10 20 500 nenastúpi
     43. RO04O 180 162 108 15 3 10 20 498 zapísaný
     44. RO40E 180 162 108 15 2 10 20 497 nenastúpi
     45. XA07E 155 162 144 5   10 20 496 nenastúpi
     46. WA82E 180 162 134 0     20 496 zapísaný
     47. CY08U 180 162 134 0     20 496 zapísaný
     48. HY17E 180 162 134 0     20 496 zapísaný
     49. NA60A 180 162 108 15   10 20 495 nenastúpi
     50. XA61A 180 162 108 15 10   20 495 nenastúpi
     51. NA46E 155 162 144 10     20 491 nenastúpi
     52. RA28U 155 162 144 10     20 491 zapísaný
     53. MA06O 180 162 108 15 5   20 490 zapísaný
     54. WO27U 155 162 144 5     20 486 zapísaný
     55. FA05E 155 162 144 5     20 486 zapísaný
     56. SA50E 180 162 108 15     20 485 nenastúpi
     57. XE51O 180 162 108 15     20 485 nenastúpi
     58. SE33U 180 162 108 15     20 485 zapísaný
     59. FY17O 180 162 108 15     20 485 nenastúpi
     60. PU40Y 180 162 108 15     20 485 nenastúpi
     61. PY50E 180 162 108 15     20 485 nenastúpi
     62. TO26Y 180 162 108 15     20 485 zapísaný
     63. HY60A 180 162 108 15     20 485 nenastúpi
     64. KA48A 180 162 108 15     20 485 nenastúpi
     65. HO64O 180 162 108 15     20 485 zapísaný
     66. GA56Y 180 162 108 10     20 480 zapísaný
     67. GU03Y 155 162 134 5     20 476 zapísaný
     68. HU06Y 180 162 108 5     20 475 nenastúpi
     69. SE74Y 180 132 134 0     20 466 zapísaný
     70. RE36Y 130 162 144 5     20 461 nenastúpi
     71. RY86O 155 162 124 0     20 461 nenastúpi
     72. DO35O 130 162 144 5     20 461 zapísaný
     73. DU44Y 180 147 108 5     20 460 nenastúpi
     74. KA58Y 130 162 144 0     20 456 zapísaný
     75. NE14A 155 162 108 10     20 455 nenastúpi
     76. TO86U 155 132 144 0     20 451 zapísaný
     77. RO71A 155 162 108 5     20 450 nenastúpi
     78. FE06E 130 162 124 5 5   20 446 nenastúpi
     79. XY03A 130 162 134 0     20 446 nenastúpi
     80. PO71O 155 147 108 0 15   20 445 nenastúpi
     81. MU24Y 155 162 108 0     20 445 zapísaný
     82. RA64U 130 162 124 5     20 441 zapísaný
     83. FE57A 155 162 98 5     20 440 nenastúpi
     84. DA18Y 130 162 124 0     20 436 zapísaný
     85. KE65A 130 162 134 0   10 0 436 nenastúpi
     86. CE73A 155 162 98 0     20 435 nenastúpi
     87. ZE63E 155 132 124 0     20 431 zapísaný
     88. MY81E 155 132 124 0     20 431 nenastúpi
     89. JU64U 130 147 134 0     20 431 nenastúpi
     90. HO41O 130 147 98 10   25 20 430 zapísaný
     91. CE15E 130 162 108 10     20 430 zapísaný
     92. SY35A 155 117 134 0     20 426 nenastúpi
     93. HE17O 130 162 114 0     20 426 nenastúpi
     94. BO66U 155 117 134 0     20 426 nenastúpi
     95. TU12O 130 162 134 0     0 426 nenastúpi
     96. KU03E 130 147 124 0     20 421 nenastúpi
     97. HE16E 105 162 134 0     20 421 nenastúpi
     98. HY43U 130 132 134 5     20 421 nenastúpi
     99. JU53A 130 147 124 0     20 421 zapísaný
     100. WY07Y 130 123 144 0     20 417 zapísaný
     101. HU12U 130 162 104 0     20 416 nenastúpi
     102. TE36A 130 162 98 5     20 415 nenastúpi
     103. XY40O 180 102 108 5     20 415 nenastúpi
     104. ZA01E 105 117 104 0 75 10 0 411 nenastúpi
     105. RU73Y 105 162 116 5     20 408 zapísaný
     106. DY61Y 105 162 114 5     20 406 nenastúpi
     107. FA05A 105 162 104 5     20 396 zapísaný
     108. JO07Y 105 147 124 0     20 396 nenastúpi
     109. TU52E 80 162 134 0     20 396 zapísaný
     110. RE08U 130 147 98 0     20 395 nenastúpi
     111. KO33A 130 132 104 5     20 391 zapísaný
     112. KA42O 105 132 134 0     20 391 nenastúpi
     113. XE47O 130 132 108 0     20 390 zapísaný
     114. TA08E 130 147 104 0     0 381 nenastúpi
     115. HU27A 105 132 124 0     20 381 zapísaný
     116. DA44A 130 162 88 0     0 380 nenastúpi
     117. JO73U 80 162 114 0     20 376 zapísaný
     118. KY37O 105 132 114 0     20 371 nenastúpi
     119. JA06A 130 117 104 0     20 371 zapísaný
     120. SU43A 130 147 66 0 3   20 366 nenastúpi
     121. SU74E 80 147 114 0     20 361 nenastúpi
     122. SA58Y 80 132 108 0 18   20 358 zapísaný
     123. RE03A 80 132 124 0     20 356 nenastúpi
     124. CE66O 105 132 98 0     20 355 nenastúpi
     125. JO37U 130 108 94 0     20 352 zapísaný
     126. PU33U 80 132 114 0     20 346 nenastúpi
     127. RE52A 105 147 94 0     0 346 nenastúpi
     128. CO35E 105 132 88 0     20 345 nenastúpi
     129. ZA34E 80 117 114 0     20 331 nenastúpi
     130. JE65Y 80 132 98 0     20 330 zapísaný
     131. RA77A 80 132 98 0     20 330 odvolanie
     132. CY37E 80 117 108 0     20 325 odvolanie
     133. BA01U 75 132 84 0   10 20 321 nenastúpi
     134. CU60O 80 117 104 0     20 321 odvolanie
     135. XE15U 50 132 114 0     20 316 neprijatý
     136. NO73O 90 102 98 0     20 310 odvolanie
     137. ME22Y 90 108 88 0     20 306 odvolanie
     138. JY52U 80 132 74 0     20 306 neprijatý
     139. FE27O 50 132 98 0     20 300 neprijatý
     140. NO41O 80 132 78 0     0 290 nenastúpi
     141. TA57A 90 87 84 0     20 281 odvolanie
     142. JA17A 80 93 94 0     10 277 neprijatý
     143. ZO77U 65 132 78 0     0 275 odvolanie
     144. WA46E 105 69 74 0     20 268 nenastúpi
     145. PE83A 80 117 46 0     20 263 neprijatý
     146. GY05A 65 102 72 0     20 259 odvolanie
     147. PU14E 80 117 58 0     0 255 odvolanie
     148. FU70E 35 102 88 0     20 245 odvolanie
     149. ZE12E 50 87 84 0     20 241 neprijatý
     150. RU21E 80 93 46 0     20 239 neprijatý
     151. KY14U 35 108 68 0     20 231 odvolanie
     152. ZU31Y 50 87 68 0     20 225 odvolanie
     153. KA44E 65 72 62 0     20 219 odvolanie
     154. DY71O 35 72 62 0     20 189 nenastúpi
     155. SU51E 50 78 40 0     20 188 nenastúpi
     156. JU52E 65 84 30 0     0 179 odvolanie
     157. TA24A 50 54 24 0     20 148 neprijatý
  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •