• Zoznam členov

    •  

     oznam členov Rady rodičov pri Gymnáziu Angely Merici v Trnave

     šk. rok 2023/2024

     P.A  Beata Mekelová

     S.A

      Ing. Pavlína Bulejčíková, MBA

     T.A

      Denisa Vargová

     K.A

      prof. Dr. Patrícia Dobríková, PhD.

     Q.A

      MUDr. Erika Grmanová

     Sx.A

      Ing. Alena Gergelová

     Sp.A

      Ing. Zuzana Haršányová
     Ok.A

      Ing. Alexander Bardiovský

     I.A

      Mgr. Karol Rošták

     I.B

      Martina Chvostálová

     II.A

      Katarína Kotasová

     II.B

      Beata Mekelová

     III.A

      Helena Ganzová

     III.B

      Mgr. Dana Bohunická

     IV.A

      Ing. Stanislava Štefunková

     IV.B

      Mgr. Sidónia Adamovičová

      

     predseda:  Ing. Zuzana Haršányová

      

     číslo účtu rodičovského fondu:  SK83 0200 0000 0031 7798 0159​

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •