• Zoznam členov

    •  

      

     Zoznam členov Rady rodičov pri Gymnáziu Angely Merici v Trnave

     šk. rok 2020/2021

     P.A

      

     S.A

      Mgr. Elvíra Jankovičová

     T.A

     Ing. Danka Janíková

     K.A

     Ing. Zuzana Haršányová

     Q.A

     Mgr. Martina Bardiovská

     Sx.A

     Ing. Patrik Izakovič

     Sp.A

     Ing. Pavol Tomašovič

     Ok.A

      Viera Štrbová

     I.A

      

     I.B

      

     II.A

     Mgr. Andrea Marková

     II.B

     Mgr. Barbora Hanzelová

     III.A

     Martina Nemčeková

     III.B

     Silvia Barcajová

     IV.A

     Mgr. Andrea Gelnarová

     IV.B

     Mgr. Jarmila Opáleková

      

     predseda: Ing. Pavol Tomašovič

      

     číslo účtu rodičovského fondu:  SK83 0200 0000 0031 7798 0159​

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •