• Zoznam členov

    •  

      

     Zoznam členov Rady rodičov pri Gymnáziu Angely Merici v Trnave

     šk. rok 2021/2022

     P.A

      Bohdan Ulašin

     S.A

     PhDr. Patricia Dobríková 

     T.A

     Mgr. Elvíra Jankovičová

     K.A

     Daniela Kršáková

     Q.A

     Ing. Zuzana Haršányová

     Sx.A

     Mgr. Martina Bardiovská

     Sp.A

     Ing. Patrik Izakovič

     Ok.A

     Ing. Pavol Tomašovič

     I.A

     Katarína Vitteková

     I.B

     Mgr. Dana Bohunická

     II.A

     Ing. Stanislava Štefunková 

     II.B

     Mgr. Sidónia Adamovičová

     III.A

     Mgr. Andrea Marková

     III.B

     Zuzana Študencová

     IV.A

     Mgr. Andrea Vreteničková

     IV.B

     Iveta Nogová

      

     predseda: Ing. Pavol Tomašovič

      

     číslo účtu rodičovského fondu:  SK83 0200 0000 0031 7798 0159​

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •