• Prehľad úspechov

    •  Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

      

     školský rok 2021/22
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória školské kolo

     obvodné kolo

     okresné/ reg. kolo krajské       kolo        celoslovenské kolo
     Zuzana Reiffersová Sp. A Olympiáda zo SJL A 1. miesto  -  1. miesto. ÚR 2. miesto 
     Patrik Žemla 1.B Olympiáda zo SJL B 1. miesto  -  - 4. miesto, ÚR -

      

     školský rok 2020/21
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória školské kolo

     obvodné kolo

     okresné/ reg. kolo krajské       kolo        celoslovenské kolo
     S. Babirátová Q.A Hollého pamätník IV. poézia - - 1.miesto    
     M. Gálik  Q.A Hollého pamätník IV. próza - - 3.miesto -
     N. Novotná K.A Hollého pamätník III. poézia - - 2.miesto - -
     M.Dudášová P.A Hollého pamätník II. próza - - 3.miesto - -
     Oláh Sebastián IV.B Olympiáda zo SJL A 1. miesto - - 3. miesto -
     Reiffersová Zuzana Sx.A Olympiáda zo SJL B 1. miesto - - 2. miesto -

      

     školský rok 2019/20
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória školské kolo

     obvodné kolo

     okresné/ regionálne kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Šimon Gálik P.A Hollého pamätník II. próza 1.miesto 1. miesto zrušené zrušené zrušené
     Soňa Babirátová K.A Hollého pamätník III.poézia 1.miesto 1. miesto zrušené zrušené zrušené
     Ján Lehen IV.A Olympiáda zo SJL A 1.miesto - - 1. miesto  zrušené
     Timotej Klásek Sx.A Olympiáda zo SJL B 1.miesto - - účasť -
     Šimon Gálik P.A Šaliansky Maľko 3. - - 2. miesto - -
     Zuzana Novotná III.A ...A Slovo bolo u Boha 5. próza - - - 1. miesto  zrušené
     Soňa Babirátová K.A ...A Slovo bolo u Boha 4. poézia - - - 1. miesto zrušené
     Sebastián Oláh III.B ...A Slovo bolo u Boha 5. poézia - - - 2.miesto -
     Lea M. Kaššovicová S.A ...A Slovo bolo u Boha 4. poézia - - - 2.miesto -
     Terezka Bajtošová P.A ...A Slovo bolo u Boha 3.próza - - - 3.miesto -

      

     školský rok 2018/19
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória školské kolo

     obvodné kolo

     okresné/ regionálne kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Nina Gelnárová II.A Hviezdoslavov Kubín IV. próza         2. miesto
     Noemi Novotná S.A Hollého pamätník III. poézia 1. miesto

     2. miesto postup

          
     Soňa Babirátová T.A Hollého pamätník III. poézia postup 1. miesto postup      
     Nina Janíková P.A Hollého pamätník II. próza 1. miesto - - - -
     Ján Jurík S.A Hollého pamätník III. próza 1. miesto - - - -
     Matúš Gálik T.A Hollého pamätník III. próza postup 1. miesto postup      
     Barbora Buková Q.A Hollého pamätník IV. poézia 1. miesto        
     Anna Haršányová II.A Hollého pamätník IV. próza 1. miesto        
     Ján Lehen  III.A Olympiáda zo SJL A 1. miesto - -  1. miesto 5. miesto 
     Sebastián Oláh II.B Olympiáda zo SJL B  - - - 3. miesto -
     Lívia Plachetková I.A Olympiáda zo SJL B 1. miesto - - - -

      

     školský rok 2017/18
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória školské kolo

     obvodné kolo

     okresné/ regionálne kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Noemi Novotná P.A Štúrove a Hollého rétorické Drahovce I.kategória - - 2. miesto - -
     Anna Remenárová K.A Štúrove a Hollého rétorické Drahovce II. kategória - - 2. miesto - -
     Matúš Gálik S.A Hollého pamätník III. próza 1. miesto - 3. miesto - -
     Soňa Babirátová S.A Hollého pamätník III. poézia 1. miesto - 2. miesto - -
     Zuzana Novotná I.A Hollého pamätník IV. poézia 1. miesto - 2. miesto - -
     Noemi Novotná P.A ... a Slovo bolo u Boha... II. poézia 1. miesto - - 1. miesto 2. miesto
     Soňa Babirátová S.A ... a Slovo bolo u Boha... III. próza 1. miesto - - 2. miesto -
     Barbora Buková K.A ... a Slovo bolo u Boha... III. poézia 1. miesto - - 1. miesto -
     Michal Baranovič Sp.A ... a Slovo bolo u Boha... IV.poézia 1. miesto - - 2. miesto -
     Sára Mária Seidlová IV.B Olympiáda zo SJL A 1. miesto - - - -
     Laura Krajčovičová II.A Olympiáda zo SJL B 1. miesto - - - -
     Lucia Horníková Sx.A Olympiáda zo SJL B - - 3. miesto - -
     Gálik Matúš S.A Šaliansky Maľko III. - - 3. miesto - -

      

     školský rok 2016/17
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória školské kolo

     obvodné kolo

     okresné/ regionálne kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Sára Mária Seidlová III.B Buzalkova Trnava IV. literárne práce - - - 2. miesto -
     Matúš Gálik P.A Rozprávkové vretienko II. - - 3. miesto - -
     Michal Baranovič Sx.A Hollého pamätník IV.poézia 1. miesto - 1. miesto    
     Terézia Pravdová III.B Hollého pamätník IV. próza 1. miesto - 1. miesto 1. miesto čestné uznanie
     Ondrej Valent K.A Hollého pamätník III. próza postup 3. miesto 1. miesto    
     Barbora Buková T.A Hollého pamätník III. poézia 1. miesto 2. miesto 3. miesto - -
     Soňa Babirátová P.A Hollého pamätník II. poézia 1. miesto 1. miesto 2. miesto - -
     Matúš Gálik P.A Hollého pamätník II. próza 1. miesto - - - -
     Zuzana Reiffersová S.A Hollého pamätník III. próza 1. miesto - - - -
     Michal Baranovič Sx.A ... a Slovo bolo u Boha... IV. poézia 1. miesto - - 1. miesto špeciálna cena poroty
     Terézia Pravdová III.B ... a Slovo bolo u Boha... IV. próza 1. miesto - - - 1. miesto
     Ondrej Valent K.A ... a Slovo bolo u Boha... III. próza 1. miesto - - 2. miesto -
     Barbora Buková T.A ... a Slovo bolo u Boha... III.poézia 1. miesto - - 3. miesto -
     Matúš Gálik  P.A Šaliansky Maľko 3. - - 3. miesto - -
     Sára Mária Seidlová III.B Olympiáda zo SJL A 1. miesto - - - -
     Ivan Greguš  Sx.A Olympiáda zo SJL B 1. miesto        

      

     školský rok 2015/16
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória školské kolo

     obvodné kolo

     okresné/ regionálne kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Anna Valentová Q.A Dilongova Trstená           1. miesto
     Terézia Pravdová II.B ...a slovo bolo u Boha... IV. próza - - - 1. miesto 1. miesto
     Michal Baranovič Q.A ...a slovo bolo u Boha... IV. poézia - - - 1. miesto 3. miesto
     Ondrej Valent T.A ...a slovo bolo u Boha... III. poézia - - - 1. miesto -
     Barbora Buková S.A ...a slovo bolo u Boha... III. próza - - - 2. miesto -
     Anna Valentová Q.A ...a slovo bolo u Boha... IV.próza - - - 3. miesto -
     Sára Mária Seidlová II.B Olympiáda zo SJL B 1. miesto - - 3.miesto -
     Andrej Horník Sx.A Olympiáda zo SJL B 2. miesto - - - -
     Ivan Greguš Q.A Olympiáda zo SJL B 3. miesto - - - -

      

     školský rok 2014/15
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória školské kolo

     obvodné kolo

     okresné/ regionálne kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Anna Valentová K.A Rozprávkové vretienko   - - 3. miesto - -
     Barbora Buková P.A Hollého pamätník II. próza - 1. miesto - - -
     Michal Baranovič K.A Hollého pamätník III. poézia - 3. miesto - - -
     Dorota Kňažková P.A Hollého pamätník II. poézia 1. miesto 3. miesto - - -
     Nina Putterová P.A Hollého pamätník II. próza 1. miesto - - - -
     Ondrej Valent S.A Hollého pamätník III. próza 1. miesto 3. miesto - - -
     Pravdová Terézia I.A

     Hollého pamätník

     Hviezdoslavov Kubín

     IV. próza 1. miesto - 2.miesto 1. miesto 1. miesto
     Ondrej Valent S.A ...a slovo bolo u Boha...  III. - - - 1. miesto 3.  miesto
     Diminika Šišková IV.C Olympiáda zo SJL A -

     1. miesto

     školské kolo

     - 3. miesto -
     Andrej Horník Q.A Olympiáda zo SJL B -

     1. miesto

     školské kolo

     - 3. miesto -
     Michal Baranovič K.A Rec. súťaž Paľa Ušáka - Olivu - - LAUREÁT - - -
     Nikoleta Čapkovičová S.A Rec. súťaž Paľa Ušáka - Olivu - - 3. miesto - - -
     Ondrej Valent S.A Šalianksy Maťko III. - - 2. miesto - -
     Mária Blahová IV.A Literárna Ilava SŠ próza - - - 1. miesto  

      

     školský rok 2013/14  
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória

     školské kolo

     okresné/ regionálne kolo krajské kolo celoslovenské kolo pripravoval
     Anna Valentová T.A Rozprávkové vretienko II. - 2. miesto      
     Ondrej Valent P.A Hollého pamätník   - 3. miesto      
     Vrabcová Nina P.A Hollého pamätník II. poézia 1. miesto        
     Čapkovičová Nikoleta P.A Hollého pamätník II.próza 1. miesto        
     Michal Baranovič T.A Hollého pamätník III.poézia 1. miesto 2. miesto      
     Simona Hittrichová T.A Hollého pamätník III. próza 1. miesto        
     Adela Vidličková Sp.A Hollého pamätník IV. poézia 1. miesto        
     Dominika Šipošová II.A Hollého pamätník IV. próza 1. miesto        
     Ondrej Valent P.A ŠALIANSKY MAŤKO III. - 3. miesto - - p.Návojová
     Michal Baranovič T.A ...a Slovo bolo u Boha... III. poézia - - 1. miesto 2. miesto p.Návojová
     Nikoleta Čapkovičová P.A ...a Slovo bolo u Boha... II. próza - - 2. miesto - p.Návojová
     Mária Blahová III.A Literárny Kežmarok III. str. školy próza - - - 3. miesto  

      

     školský rok 2012/13  
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória

     obvodné kolo

     okresné/ regionálne kolo krajské kolo celoslovenské kolo pripravoval
     Martina Justusová IV.B Pocta Vincentovi Šikulovi II. kat. (3.-4.r.)   3. miesto      
     Samuel Bačkády IV.B A slovo bolo u Boha IV. kat. próza     1. miesto 2. miesto Návojová
     Martina Justusová IV.B A slovo bolo u Boha  IV. kat. poézia     3. miesto   Návojová
     Anna Valentová Sekunda A A slovo bolo u Boha III. kat. próza     1. miesto 1. miesto Návojová
     Michal Baranovič Sekunda A A slovo bolo u Boha III. kat. poézia     3. miesto   Návojová
     Timotej Ušák Oktáva A Olympiáda zo SJL A     2. miesto, ÚR    
     Adela Vidličková Sexta A Olympiáda zo SJL B     7. miesto    
     Anna Valentová Sekunda A Hollého pamätník II. kat. próza 1. miesto 2. miesto     Návojová
     Michal Baranovič Sekunda A Hollého pamätník II. kat. poézia 2. miesto 1. miesto     Návojová
     Martina Justusová IV.B Hollého pamätník IV. kat. poézia   1. miesto     Návojová
     Annamária Borisová III.B Hollého pamätník IV. kat. poézia   3. miesto      
     Adela Vidličková Sexta A Hollého pamätník IV. kat. próza   3. miesto      
                      

      

     školský rok 2011/12
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Adam Brocka IV.B Olympiáda zo SJL A   4. miesto, ÚR  
     Gabriela Halánová II.C Olympiáda zo SJL B   4. miesto, ÚR  
     Anna Štibraná kvarta A Olympiáda zo SJL C 7. miesto, ÚR    
     Klaudia Jankovičová Septima A Hollého pamätník IV. prednes poézie 2. miesto    
     Martina Justusová  III.B  A slovo bolo u Boha      1. miesto  3. miesto
     Samuel Bačkády III.B A slovo bolo u Boha     1. miesto  
     Anna Valentová Príma A A slovo bolo u Boha     1. miesto čestné uznanie
     Michal Baranovič Príma A A slovo bolo u Boha     1. miesto 3. miesto
     Mária Kristína Ďurková Kvarta A A slovo bolo u Boha     2. miesto  
     Anna Valentová Príma A Kátlovce Paľa Ušáka Olivu II. kategória 2. miesto    
     Mária Kristína Ďurková Kvarta A Kátlovce Paľa Ušáka Olivu III. kategória 2. miesto    
     Samuel Bačkády III.B Kátlovce Paľa Ušáka Olivu V. kategória 1. miesto    
     Martina Justusová III.B Kátlovce Paľa Ušáka Olivu V. kategória 2. miesto    

      

      

     školský rok 2010/11
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Gabriela Halánová I.C Olympiáda zo SJL B   2. miesto  

      

     školský rok 2009/10
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Frédérique Hazéová VIII.OA Olympiáda SJL     1. miesto úspešná riešiteľka
     Martina Justusová I.B Hollého pamätník IV. prednes poézie   1. miesto  
     Alžbeta Jurkovičová V.OB Hollého pamätník IV. prednes prózy   1. miesto  

      

     školský rok 2008/09
     Študent Trieda Názov súťaže okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Michaela Stančíková sexta A Hollého pamätník   1. miesto  
     Timotej Lukovič príma A Šaliansky Maťko 2. miesto    
     Barbora Smažáková kvarta A Olympiáda SJL účasť    
     Mária Kristína Ďurková príma A A slovo bolo u Boha     2. miesto

      

     školský rok 2006/07
     Študent Trieda Názov súťaže okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Alžbeta Jurkovičová sekunda A Hollého pamätník 3. miesto    
     D. Melicherčíková sekunda A Válek a deti 2. miesto    
     Alžbeta Jurkovičová sekunda A Válek a deti 3. miesto    

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •