• Prehľad úspechov

    •   Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

      

     školský rok 2023/24
     Študent Trieda Názov súťaže kategória krajské kolo celoslovenské kolo
     T. Bohušová S.A Olympiáda vo FRJ 1A 3.miesto -
     P. Škovragová T.A Olympiáda vo FRJ 1B 1.miesto  
     I.H.Beach II.B Olympiáda vo FRJ 2A 3.miesto -
     S.Stašková Sp.A Olympiáda vo FRJ 2B 1.miesto  
     A.K.Mariothová Q.A Olympiáda vo FRJ 2C 1.miesto  

      

     školský rok 2022/23
     Študent Trieda Názov súťaže kategória krajské kolo celoslovenské kolo
     Terézia Komiňáková S.A Olympiáda vo FRJ 1A 1.miesto 4. miesto
     Paulína Škovragová T.A Olympiáda vo FRJ 1B 2.miesto -
     Anna Mariothová KA Olympiáda vo FRJ 1C 1.miesto 1.miesto
     Sofia Stašková Sx.A Olympiáda vo FRJ 2A 1.miesto 1.miesto
     Veronika Saganová IV.B Olympiáda vo FRJ 2B 1.miesto -
     Martin Marioth Sx.A Olympiáda vo FRJ 2C 2.miesto -

      

     školský rok 2021/22
     Študent Trieda Názov súťaže kategória krajské kolo celoslovenské kolo
     Sara - Joye McCauley S.A Olympiáda vo FRJ 1A 5.miesto, ÚR -
     Natália Bezáková S.A Olympiáda vo FRJ 1A 6.miesto, ÚR -
     Terézia Gajdošová T.A Olympiáda vo FRJ 1B 1.miesto, ÚR 7.miesto
     Katarína Valentová T.A Olympiáda vo FRJ 1B 2.miesto, ÚR -
     Anna Mariothová TA Olympiáda vo FRJ 1C - 2. miesto
     Anna Kateŕina Novotná KA Olympiáda vo FRJ 1C - 9.miesto
     Lucia Šturdíková II.B Olympiáda vo FRJ 2A 2.miesto, ÚR -
     Sofia Stašková Q.A Olympiáda vo FRJ 2B 1.miesto, ÚR 3.miesto
     Martin Marioth Q.A Olympiáda vo FRJ 2C 2.miesto, ÚR 21.miesto
     Gabriel Fraňo Ok.A Olympiáda vo FRJ 2C 4.-5. miesto, ÚR -
     Daniel Sagan Ok.A Olympiáda vo FRJ 2C 8.miesto, ÚR -

      

      

     školský rok 2020/21
     Študent Trieda Názov súťaže kategória krajské kolo celoslovenské kolo
     Terézia Gajdošová S.A Olympiáda vo FRJ 1A 1.miesto 4. miesto
     Sofia Stašková K.A Olympiáda vo FRJ 1B 1.miesto 1. miesto
     Anna Mariothová S.A Olympiáda vo FRJ 1C 1.miesto 2. miesto
     Martin Marioth K.A Olympiáda vo FRJ 1C 2. miesto -
     Matúš Dubovský IV.A Olympiáda vo FRJ 2B 2. miesto -
     Gabriel Fraňo Sp.A Olympiáda vo FRJ 2C 2. miesto -

      

     školský rok 2019/20
     Študent Trieda Názov súťaže kategória krajské kolo celoslovenské kolo
     Laura Marková T.A Olympiáda vo FRJ 1B odložené odložené
     Anna Mariothová P.A Olympiáda vo FRJ 1C odložené odložené
     Martin Marioth T.A Olympiáda vo FRJ 1C odložené odložené
     Ivana Radosová Sx..A Olympiáda vo FRJ 2A odložené odložené
     Simoneta Šimková IV.B Olympiáda vo FRJ 2B odložené odložené
     Gabriel Fraňo Sx.A Olympiáda vo FRJ 2C odložené odložené
     Jana Veleva IV.B Olympiáda vo FRJ 2C odložené odložené

      

     školský rok 2018/19
     Študent Trieda Názov súťaže kategória krajské kolo celoslovenské kolo
     Laura Marková S.A Olympiáda vo FRJ 1A  1. miesto, ÚR  4. miesto
     Gabriela Krivosudská T.A Olympiáda vo FRJ 1B  3. miesto -
     Martin Marioth T.A Olympiáda vo FRJ 1C 1. miesto, ÚR 3. miesto 
     Matúš Dubovský II.A Olympiáda vo FRJ 2A 2.  miesto, ÚR -
     Anna Valentová Ok.A Olympiáda vo FRJ 2B 2.  miesto, ÚR -
     Gabriel Fraňo Q.A Olympiáda vo FRJ 2C 3. miesto, ÚR -

      

     školský rok 2017/18
     Študent Trieda Názov súťaže kategória krajské kolo celoslovenské kolo
     Terézia Pravdová IV.B Jazykový kvet   1. miesto 1. miesto
     Laura Mesarošová  II.A Olympiáda vo FRJ 2A 3. miesto -
     Zuzane Baďurovej  IV.A Olympiáda vo FRJ 2B 2. miesto -
     Jana Veleva  II.B Olympiáda vo FRJ 2C 2. miesto -
     Gabriel Fraňo K.A Olympiáda vo FRJ 1C 2. miesto -

      

     školský rok 2016/17
     Študent Trieda Názov súťaže kategória krajské kolo celoslovenské kolo
     Anna Valentová Sx.A Olympiáda vo FRJ 2A 3. miesto -
     Zuzana Baďurová III.A Olympiáda vo FRJ 2B neúčasť pre chorobu -
     Jana Veleva I.B Olympiáda vo FRJ 2C 2. miesto -

      

     školský rok 2015/16
     Študent Trieda Názov súťaže kategória krajské kolo celoslovenské kolo
     Tadeáš Bartovic Q.A Olympiáda vo FRJ 2A 3. miesto -

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •