• 2017/18 II. polrok

    • Poradie tried podľa dosiahnutého študijného priemeru
     školský rok 2017/18 2.polrok          
                    
     Poradie Trieda Študijný priemer Prospeli s vyznamenaním Prospeli veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
     1. Príma A 1,14 31 1 0 0 0
     Sekunda A 27 3 0 0 0
     3. Tercia A 1,23 22 3 1 0 2
     4. Kvarta A 1,32 17 5 2 0 0
     5. Septima A 1,51 10 8 4 0 1
     6. Oktáva A 1,55 8 5 3 0 1
     7. II.A 1,60 7 13 4 0 0
     8. Sexta A 1,63 7 12 4 1 0
     I.A 14 8 8 0 0
     10. II.B 1,66 7 9 5 0 1
     11. Kvinta A 1,73 7 5 7 1 1
     III.B 8 10 9 1 0
     13. IV.A 1,75 10 11 9 0 0
     14. I.B 1,79 3 20 7 0 0
     15. IV.B 1,83 10 11 10 0 0
     16. III.A 1,88 6 8 13 0 1
     Škola 1,57 194 132 86 3 7

      

     Poradie tried v dochádzke

     školský rok 2017/18 2.polrok

      

          
     Poradie Trieda Priemer zameškaných hodín na žiaka Zameškané hodiny spolu Ospravedlnené hodiny Neospravedlnené hodiny
     1. Sekunda A 40,83 1225 1225 0
     2. II.A 43,46 1043 1043 0
     3. II.B 44,95 989 989 0
     4. Kvinta A 45,81 962 960 2
     5. Príma A 49,94 1598 1598 0
     6. I.A 51,23 1537 1537 0
     7. I.B 51,83 1555 1555 0
     8. Sexta A 52,25 1254 1247 7
     9. Tercia A 53,61 1501 1500 1
     10. III.A 58,64 1642 1637 5
     11. Septima A 70,78 1628 1620 8
     12. III.B 76,04 2129 2122 7
     13. Kvarta A 88,08 2114 2114 0
                
     1. Oktáva A 30,94 526 526 0
     2. IV.A 33,60 1008 1008 0
     3. IV.B 63,10 1956 1944 12
     Škola 53,71 22667 22625 42
   • zatiaľ žiadne údaje
    •