• 2020/21

    • Dňa 27.8.2021 sa nepedagogickí a pedagogickí zamestnanci našej školy zúčastnili duchovnej obnovy. Načerpali duchovnej posily do ďalšieho školského roka. Navštívili kláštor v Beckove a pútnické miesto Butkov. Miesto napnené láskou, povzbudením a nádejou...

     Pedagogickí zamestnanci nášho gymnázia sa zúčastnili v dňoch 28.6.- 03.6.2021  trojdňovej duchovnej obnovy na Beckove. Prežili  dni plné nie len duchovného slova, ale aj oddychu, zábavy a radosti z prítomnosti toho druhého. 

   • zatiaľ žiadne údaje
    •