• Kritéria na prijatie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia

        •  

          Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia

          pre školský rok 2021/2022

           

           Kritériá zverejníme na základe aktuálnej situácie. Prijímacie konanie by malo prebiehať v prvej polovici mája 2021.   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • sekretariat@gamtt.sk
      • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
      • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
      • 588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
      • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje
        •