• O projekte

    • Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Angely Merici

     Operačný program:  Ľudské zdroje

     Spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

     Sprostredkovateľský orgán:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

      

     Tento trojročný projekt prispieva k zvýšeniu kavlity vzdelávania vo viacerých oblastiach, ktoré sú zastrešené financiami projektu so spoluúčasťou školy. Sú to financie určené na:

     1. techniku a zariadenie biologického a chemického zariadenia,
     2. navýšenie hodín, či delenie hodín niektorých predmetov (matematika, slovenský jazyk a literatúra, chémia, fyzika, biológia), ako aj zavedenie nových predmetov (informatika v prírodných vedách a matematike, aplikačný softvér, programovanie, finančná gramotnosť),
     3. činnosť 3 pedagogických klubov (Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a komunikácia), ktorých zameraním je intenzívna práca pedagógov na zvyšovaní svojich odborných a didaktických zručností,
     4. neformálne vzdelávanie žiakov,
     5. organizáciu metodického dňa,
     6. externé vzdelávanie pedagógov.

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •