• Informácie pre maturantov

    • Maturita 2022

      

     Informácie už čoskoro...

      

      

     Vysoké školy

     Každý rok pomáhame študentom s výberom vysokej školy prostredníctvom Portálu vysokých
     škôl na adrese www.portalvs.sk.

     I keď určite poznáte PortálVŠ, uvádzame zhrnutie jeho najväčších výhod pre záujemcov
     o vysokoškolské štúdium. Ide najmä o:
     -       informácie o prijímacom konaní na všetkých vysokých školách z jedného miesta,
     -       aktuality, z ktorých sa dozviete, čo zaujímavé sa uskutočnilo alebo ešte len uskutoční na
     vysokých školách    (https://www.portalvs.sk/sk/aktuality),
     -       kalendár podujatí, v ktorom nájdete, kedy sa na Vami vybraných vysokých školách
     konajú Dni otvorených dverí (https://www.portalvs.sk/sk/kalendar),
     -       centrálnu elektronickú prihlášku (www.prihlaskavs.sk), prostredníctvom ktorej si môže
     záujemca o vysokoškolské štúdium podať prihlášku na viacero vysokých škôl bez nutnosti
     ďalšej registrácie  a niekoľkonásobného vypĺňania rovnakých údajov,
     -       poskytovanie veľkej podpory používateľov – poskytujeme pomoc telefonicky, e-mailom,
     chatom, osobne; pomôžeme vám vyhľadať informácie, kontakty; je pre vás pripravený aj
     chatbot, zoznámte sa s ním.

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •