• Informácie pre maturantov

    • Maturita 2024

      

     Informácie k EČ a PFIČ MS

     Organizácia EČ a PFIČ MS

     Vyplnovanie odpoveďových hárkov

     Základné informácie o maturitnej skúške nájdete tu:

     Maturita_2024_-_zakladne_informacie_pre_maturantov.docx

      

     Vysoké školy

     Každý rok pomáhame študentom s výberom vysokej školy prostredníctvom Portálu vysokých
     škôl na adrese www.portalvs.sk.

     I keď určite poznáte PortálVŠ, uvádzame zhrnutie jeho najväčších výhod pre záujemcov
     o vysokoškolské štúdium. Ide najmä o:
     -       informácie o prijímacom konaní na všetkých vysokých školách z jedného miesta,
     -       aktuality, z ktorých sa dozviete, čo zaujímavé sa uskutočnilo alebo ešte len uskutoční na
     vysokých školách    (https://www.portalvs.sk/sk/aktuality),
     -       kalendár podujatí, v ktorom nájdete, kedy sa na Vami vybraných vysokých školách
     konajú Dni otvorených dverí (https://www.portalvs.sk/sk/kalendar),
     -       centrálnu elektronickú prihlášku (www.prihlaskavs.sk), prostredníctvom ktorej si môže
     záujemca o vysokoškolské štúdium podať prihlášku na viacero vysokých škôl bez nutnosti
     ďalšej registrácie  a niekoľkonásobného vypĺňania rovnakých údajov,
     -       poskytovanie veľkej podpory používateľov – poskytujeme pomoc telefonicky, e-mailom,
     chatom, osobne; pomôžeme vám vyhľadať informácie, kontakty; je pre vás pripravený aj
     chatbot, zoznámte sa s ním.

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •