• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 242102190 nákup potravín 311,94 s DPH 19.02.2024 Food Factory Slovakia s.r.o. ( Tami ) 20.02.2024 21.02.2024
  Faktúra 124038113 nákup potravín 308,45 s DPH 19.02.2024 Bidfood - Nowaco s.r.o. 20.02.2024 21.02.2024
  Faktúra 0120240453 nákup potravín 272,90 s DPH 19.02.2024 Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina 20.02.2024 21.02.2024
  Faktúra 670405385 nákup potravín 144,12 s DPH 15.02.2024 Mabonex Slovakia s.r.o. 20.02.2024 21.02.2024
  Faktúra 2024000089 2024100116 33,62 s DPH 15.02.2024 Národná agentúra pre sie 15.02.2024
  Faktúra 2401201043 nákup potravín 341,42 s DPH 14.02.2024 ATC-JR s.r.o. 14.02.2024 15.02.2024
  Faktúra 0120240410 nákup potravín 85,36 s DPH 14.02.2024 Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina 14.02.2024 15.02.2024
  Faktúra 0120240389 nákup potravín 350,40 s DPH 13.02.2024 Križanová Ľubica - VO Ovocie Zelenina 14.02.2024 15.02.2024
  Faktúra 124033191 nákup potravín 289,14 s DPH 13.02.2024 Bidfood - Nowaco s.r.o. 14.02.2024 15.02.2024
  Faktúra 410001492 nákup potravín 67,38 s DPH 13.02.2024 HSH s.r.o. 14.02.2024 15.02.2024
  Faktúra 411001272 nákup potravín 738,47 s DPH 12.02.2024 Gašparík Róbert - Mäsovýroba s.r.o. 14.02.2024 15.02.2024
  Faktúra 2024000080 2241000349 1 969,56 s DPH 12.02.2024 Trnavská vodárenská spol 15.02.2024
  Faktúra 1020240211 nákup potravín 79,20 s DPH 12.02.2024 PH Gastro s.r.o. 14.02.2024 15.02.2024
  Faktúra 242101922 nákup potravín 471,97 s DPH 12.02.2024 Food Factory Slovakia s.r.o. ( Tami ) 14.02.2024 15.02.2024
  Faktúra 2024000079 240215 1 019,88 s DPH 09.02.2024 Marek Mikloš- 15.02.2024
  Faktúra 2024000077 2401100129 157,44 s DPH 09.02.2024 SOITRON, s.r.o.- 15.02.2024
  Faktúra 2024000076 4201864057 43,30 s DPH 09.02.2024 ELEKTROSPED, a. s.- 15.02.2024
  Faktúra 2024001468 nákup potravín 207,78 s DPH 09.02.2024 Framipek s.r.o. 09.02.2024 13.02.2024
  Faktúra 2024000078 7343380069 47,56 s DPH 09.02.2024 Slovak Telekom, a.s.- 15.02.2024
  Faktúra 670404555 nákup potravín 473,06 s DPH 08.02.2024 Mabonex Slovakia s.r.o. 09.02.2024 13.02.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4344
  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •