• Sväté omše

    •  

      

     Sväté omše v školskej kaplnke - každú stredu o 7.15 hod.

      

     Svätá omša je zázrak! A nie je to inak ani v našej školskej kaplnke, kde sa chceme pravidelne a spolu stretávať na jej slávení, prijímať v nej potrebnú silu ísť po ceste života a prosiť o požehnanie pre každého študenta, profesora, zamestnanca,... Pozvaní sú hlavne žiaci a triedny profesor tej triedy, za ktorú je v to konkrétne stredajšie ráno obetovaná sv. omša – prosíme, aby si rozdelili služby počas sv. omše (lektori, speváci/hudobníci, miništranti). Na sv. omšiach ste, samozrejme, vždy srdečne vítaní všetci! Slúžiť ich bude brat Filip a bude sa striedať so svojimi spolubratmi.

     Rozpis sv. omší po triedach na šk. rok 2019/2020

     Dátum

     Trieda

     Slúži

     Liturgické slávenie

     04.09. 2019

     IV.B

           Šimon

     Féria

     11.09. 2019

     IV.A

           Šimon

     Féria

     18.09. 2019

     III.B

     Filip

      Féria

     25.09. 2019

     III.A

     Filip 

      Féria

     02.10. 2019

     II.B

     Filip

     Svätých Anjelov strážcov (spomienka)

     9.10. 2019

     II.A

      Šimon

     Sv.Dionýza,biskupa,a spoločníkov,mučeníkov/Féria

     16.10. 2019

     I.B

     Filip

     Sv.Hedvigy,rehoľníčky /Féria

     23.10. 2019

     I.A

     Šimon 

     Sv.Jána Kapistránskeho,kňaza/ Féria

     30.10. 2019

     Jesenné prázdniny

     Féria

     06.11. 2019

     Oktáva A

     Šimon 

     Féria

     13.11. 2019

     Septima A

     Filip

     Féria

     20.11. 2019

     Sexta A

      Šimon

     Féria

     27.11. 2019

     Kvinta A

     Filip

     Féria

     04.12. 2019

     Kvarta A

     Šimon 

     Adventná féria (roráty)

     11.12. 2019

     Tercia A

     Filip

     Adventná féria (roráty)

     18.12. 2019

     Sekunda A

      Šimon

     Adventná féria (roráty)

     25.12. 2019

     Vianočné prázdniny

     Narodenie Pána (slávnosť)

     01.01. 2020

     Vianočné prázdniny

     P.Márie Bohorodičky (slávnosť)

     08.01. 2020

     Prima A

     Filip

     Streda po Zjavení Pána

     15.01. 2020

     Spoločenstvo GAM

     Šimon 

     Féria

     22.01. 2020

     IV.B

     Filip

     Féria

     29.01. 2020

     IV.A

     Šimon 

     Féria

     05.02. 2020

     III.B

     Filip

     Sv.Agáty,panny a mučenice (spomienka)

     12.02. 2020

     III.A

      Šimon

     Féria

       19.02. 2020

     Jarné prázdniny

     Féria

     26.02. 2020

     CELOŠKOLSKÁ SV. OMŠA u františkánov

      

     Popolcová streda

     04.03. 2020

     II.B

     Filip

     Streda po 1.pôstnej nedeli

     11.03. 2020

     II.A

      Šimon

     Pôstna féria

     18.03. 2020

     Duchovná obnova pre študentov- omša v kaplnke nebude

     Pôstna féria

     19.03. 2020

     I.B

     Filip

     Slávnosť sv.Jozefa

     25.03.2020

     I.A

     Filip

     Zvestovanie Pána (slávnosť)

     01.04. 2020

     Oktáva A

     Šimon

     Streda po 5.pôstnej nedeli

     8.04. 2020

     Septima A

     Filip 

     Streda Veľkého týždňa

     15.04. 2020

     Sexta A

     Šimon

     Streda vo Veľkonočnej oktáve

     22.04. 2020

     Kvinta A

     Filip 

     Streda po 2.Veľkonočnej nedeli

     29.04.2020

         Kvarta A

     Šimon

     Sv.Kataríny Sienskej,panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

     06.05. 2020

     Tercia A

     Filip

     Streda po 4.Veľkonočnej nedeli

     13.05. 2020

     Sekunda A

     Šimon

     Streda po 5.Veľkonočnej nedeli

     20.05. 2020

     Prima A

     Filip

     Streda po 6.Veľkonočnej nedeli

     21.05. 2020

     CELOŠKOLSKÁ SV. OMŠA u františkánov 

     Nanebovstúpenie Pána

     27.05. 2020

     Spoločenstvo GAM

     Filip

     Streda po 7.Veľkonočnej nedeli

     03.06. 2020

     IV.B

     Šimon 

     Sv.Karola Lwangu a a poločníkov,mučeníkov (spomienka)

     10.06. 2020

     IV.A

     Filip

     Féria

     11.06. 2020

     CELOŠKOLSKÁ SV. OMŠA u františkánov 

     Božieho Tela a Krvi

     17.06.2020

     III.B

     Filip

     Féria

     24.06.2020

     III.B

     Šimon

     Narodenie sv.Jána Krstiteľa (slávnosť)

     29.06. 2020

     CELOŠKOLSKÁ SV. OMŠA u františkánov 

     Sv.Petra a Pavla

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •