• Sväté omše

    •  

      

     Sväté omše v školskej kaplnke - každý piatok o 7.30 hod.

     Svätá omša je zázrak! A nie je to inak ani v našej školskej kaplnke, kde sa chceme pravidelne a spolu stretávať na jej slávení, prijímať v nej potrebnú silu ísť po ceste života a prosiť o požehnanie pre každého študenta, profesora, zamestnanca,... Pozvaní sú hlavne žiaci a triedny profesor tej triedy, za ktorú je v to konkrétne stredajšie ráno obetovaná sv. omša – prosíme, aby si rozdelili služby počas sv. omše (lektori, speváci/hudobníci, miništranti). Na sv. omšiach ste, samozrejme, vždy srdečne vítaní všetci! 

      

     Rozpis sv. omší po triedach na šk. rok 2023/2024

      

      

     Dátum 

      

     Trieda 

      

     Liturgický kalendár 

      8.9. 2023 

     4.A 

     Narodenie preblahoslavenej P. Márie - sviatok 

     22.9. 2023 

     4.B 

     Féria 

     29.9.  2023 

     3.A 

     Sv. Michala, Rafaela, Gabriela – archanjelov - sviatok 

     6.10. 2023 

     3.B 

     Féria  

     13.10. 2023 

     2.A 

     Féria 

     20.10. 2023 

     2.B 

     Féria 

     27.10. 2023 

     1.A 

     Féria 

     3.11. 2023 

     1.B 

     Féria 

     10.11. 2023 

     Ok. A 

     Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 

     24.11.2023 

     Sp. A 

     Sv. Ondreja a spoločníkov, mučeníkov 

     1.12. 2023 

     Sx. A 

     Féria 

     15.12. 2023 

     Q. A 

     Féria v advente Roráty 

     22.12. 2023 

     K. A 

     Féria v advente Roráty 

     12.1. 2024 

     T. A 

     Féria 

     19.1. 2024 

     S. A 

     Féria 

     26.1. 2024 

     Celá škola 

     Sv. Angela Merici 

     2.2. 2024 

     P.A 

     Obetovanie Pána - sviatok 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •