• Základné informácie o stravovaní v školskej jedálni

    Gymnázia Angely Merici Trnava

    škol. rok 2020/21

                   

     

    ·         V školskej jedálni sa začína variť 3.9.2020

    Dňa 3.9.2020 bude mať obed ten, kto si ho sám prihlási na www.strava.cz alebo osobne nahlási u vedúcej ŠJ  od 24.8. do 2.9.2020.

    Prihlásenie na obed je podmienené pripísaním platby na účet školskej stravovne.

    ·         obedy sa vydávajú v čase od 11.30 hod. – do 13.30 hod.

    ·         odhlasovanie zo stravy : deň vopred do 13.00 hod. osobne, telefonicky alebo na  www.strava.cz

    ·         ráno nie je možné odhlásiť stravu  z dôvodu dodržania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej  výrobnej praxe – HACCP)

    ·         ak si nestihnete  včas odhlásiť  obed, máte nárok si ho zobrať v ten deň do obedára v čase od 11.30 -13.30 hod.

           Platbu za stravu môžete realizovať 2 spôsobmi:

          1. trvalým príkazom 

          2. internet bankingom

    v obidvoch prípadoch je nutné  platbu realizovať mesiac vopred do 20. dňa.

    Odporúčaná suma: 34,- eur/mes pre študentov prímy až kvarty

    36,- eur/mes. pre kvintu až oktávu a 1.-4. ročník 4-roč. gymnázia..

      (v mesiaci júl 2021 budú všetky preplatky zo stravy vyplatené platcom na ich účty)

    Platbu na september zrealizujte ihneď, aby bola k 2. septembru už na účte šk.jedálne.

    Každú zmenu účtu ste povinní oznámiť vedúcej ŠJ.       

    Nevyhnutnou súčasťou úhrady stravy je správny VARIABILNÝ SYMBOL! Variabilný symbol je pre študenta rovnaký počas celého štúdia.

          č. ú. ŠJ:  IBAN: SK 22 0200 0001 3100 3584 8212 

     

             Stravná jednotka + réžia

                prima-kvarta:                                1,30 + 0,40 = 1,70 €/obed

                kvinta-oktáva, 1r. -4r.                   1,41 + 0,40 = 1,81 €/obed

     

          kontakt: tel.: 033/5511014  kl. 19, 21         0911/975 858

                vedúca ŠJ: Rayová Zuzana

     

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •