• Základné informácie o stravovaní v školskej jedálni

    Gymnázia Angely Merici Trnava

    škol. rok 2021/22

                   

     

    • V školskej jedálni sa začína variť v piatok 3.9.2021.

    Dňa 3.9.2021 bude mať obed ten, kto si ho sám prihlási na www.strava.cz alebo osobne nahlási u vedúcej ŠJ  od 24.8. do 2.9.2020.
    Prihlásenie na obed je podmienené pripísaním platby na účet školskej stravovne.
    Ak si želáte, aby ste boli automaticky každý mesiac prihlásení na stravu od 1. dňa v mesiaci, môžete o túto službu požiadať vedúcu ŠJ. Podmienkou však je, že budete mať uhradenú stravu. V prípade, že nebudete mať na svojom konte dostatok peňazí, budete prihlásení iba na určitý počet dní ( t.j. len do výšky preplatku na svojom konte). Zvyšné dni si študent musí doprihlasovať sám.

    • obedy sa vydávajú v čase od 11.30 hod. – do 13.30 hod.
    • odhlasovanie zo stravy: deň vopred do 13.00 hod. osobne, telefonicky alebo na  www.strava.cz
    •  ráno nie je možné odhlásiť stravu  z dôvodu dodržania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej  výrobnej praxe – HACCP)
    • v prvý deň choroby, je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorázových nádob v čase od 12:00 do 12:20 hod. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na vyučovacom procese v škole je potrebné odhlásiť.

      Platbu za stravu môžete realizovať 2 spôsobmi:
          1. trvalým príkazom 
          2. internet bankingom
    V obidvoch prípadoch je nutné  platbu realizovať mesiac vopred do 20. dňa.
    Odporúčaná suma: 38 eur/mes pre študentov prímy až kvarty, 40 eur/mes. pre kvintu až oktávu a 1.-4. ročník 4-roč. gymnázia.
     V mesiaci júl 2022 budú všetky preplatky zo stravy vyplatené platcom na ich účty.
    Platbu na september zrealizujte ihneď, aby bola k 2. septembru už na účte šk. jedálne.
    Každú zmenu účtu ste povinní oznámiť vedúcej ŠJ.       
    Nevyhnutnou súčasťou úhrady stravy je správny VARIABILNÝ SYMBOL. Variabilný symbol je pre študenta rovnaký počas celého štúdia.


    č.ú. ŠJ:  IBAN: SK 22 0200 0001 3100 3584 8212 

             Stravná jednotka + čiastočné režijné níklady

                prima-kvarta:                                1,30 + 0,60 = 1,90 €/obed
                kvinta-oktáva, 1r. -4r.                   1,41 + 0,60 = 2,01 €/obed

     

    kontakt: tel.: 033/5511014  kl. 19, 21   mobil:  0911/975 858    

    vedúca ŠJ: Rayová Zuzana

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •