• Základné informácie o stravovaní v školskej jedálni

    Gymnázia Angely Merici Trnava

    škol. rok 2019/20

                   

     

    ·         V školskej jedálni sa začína variť 3.9.2019

    Dňa 3.9.2019 bude mať obed ten, kto si ho sám prihlási na www.strava.cz alebo osobne nahlási u vedúcej ŠJ  od 26.8. do 2.9.2019.

    Prihlásenie na obed je podmienené pripísaním platby na účet školskej stravovne.

    ·         obedy sa vydávajú v čase od 11.30 hod. – do 13.30 hod.

    ·         odhlasovanie zo stravy : deň vopred do 13.00 hod. osobne, telefonicky alebo na  www.strava.cz

    ·         ráno nie je možné odhlásiť stravu  z dôvodu dodržania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej  výrobnej praxe – HACCP)

    ·         ak si nestihnete  včas odhlásiť  obed, máte nárok si ho zobrať v ten deň do obedára v čase od 11.30 -13.30 hod.

           Platbu za stravu môžete realizovať 2 spôsobmi:

          1. trvalým príkazom 

          2. internet bankingom

    v obidvoch prípadoch je nutné  platbu realizovať mesiac vopred do 20. dňa. Odporúčaná suma 32,- eur/mes pre študentov prímy až kvarty a 34,- eur/mes. pre kvintu až oktávu a 1.-4. ročník 4-roč. gymnázia..(v mesiaci júl 2020 budú všetky preplatky zo stravy vyplatené platcom na ich účty)

    Platbu na september zrealizujte ihneď, aby bola k 2. septembru už na účte šk.jedálne.

          Týmto spôsobom zabezpečíte, že môže mať vaše dieťa stravu od 1. dňa v mesiaci.

    Nevyhnutnou súčasťou úhrady stravy je správny VARIABILNÝ SYMBOL! Variabilný symbol je pre študenta rovnaký počas celého štúdia.

          č. ú. ŠJ:  IBAN: SK 22 0200 0001 3100 3584 8212 

     

    Stravná jednotka + réžia

                do 15r.   (prima-kvarta):                                1,30 + 0,30 = 1,60 €/obed

                nad 15r. (kvinta-oktáva, 1r. -4r.)                   1,41 + 0,30 = 1,71 €/obed

     

          kontakt: tel.: 033/5511014  kl. 19, 21         0911/975 858

                vedúca ŠJ: Rayová Zuzana

     

          kontakt: tel.: 033/5511014  kl. 19, 21         0911/975 858

     

    vedúca ŠJ: Rayová Zuzana

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •