• Základné informácie o stravovaní v školskej jedálni

    Gymnázia Angely Merici Trnava

    škol. rok 2018/19

                   

    §  V školskej jedálni sa začína variť 4.9.2018

    §  obedy sa vydávajú v čase od 11.30 hod. – do 13.45 hod.

    §  odhlasovanie zo stravy : deň vopred do 13.00 hod. osobne, telefonicky alebo na  www.strava.cz

    §  ráno nie je možné odhlásiť stravu  z dôvodu dodržania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej  výrobnej praxe – HACCP)

    §  ak si nestihnete  včas odhlásiť  obed, máte nárok si ho zobrať v ten deň do obedára v čase od 11.30 -13.30 hod.

     

    Platbu za stravu môžete realizovať 2 spôsobmi:

          1. trvalým príkazom 

          2. internet bankingom

    v obidvoch prípadoch je nutné  platbu realizovať mesiac vopred do 20. dňa, odporúčaná suma 30 eur / mes. (v mesiaci júl 2019 budú všetky preplatky zo stravy vyplatené platcom na ich účty)

          Týmto spôsobom zabezpečíte, že bude mať vaše dieťa stravu od 1. dňa v mesiaci.

    Nevyhnutnou súčasťou úhrady stravy je správny VARIABILNÝ SYMBOL! Variabilný symbol je pre študenta rovnaký počas celého štúdia.

          č. ú. ŠJ:  IBAN: SK 22 0200 0001 3100 3584 8212 

     

    Stravná jednotka + réžia

                do 15r.   (prima-kvarta):                                1,09 + 0,30 = 1,39 €/obed

                nad 15r. (kvinta-oktáva, 1r. -4r.)                   1,19 + 0,30 = 1,49 €/obed

     

     

          kontakt: tel.: 033/5511014  kl. 19, 21         0911/975 858

     

    vedúca ŠJ: Rayová Zuzana

   • zatiaľ žiadne údaje
    •