• 2021/22

    • V stredu 1.6. 2017 odcestovali III.A, III.B a Sp.A vlakom na Kurz ochrany života a zdravia do Tatier. Po ubytovaní v Poprade sme sa odviezli na Štrbské pleso, kde sme sa rozdelili na dve skupiny. Unavenejší sa poprechádzali okolo plesa a spravili si pár fotiek a druhá skupina si odskočila za snehom pod vodopád Skok.  

     Na druhý deň nás opäť čakala turistika: zo Skalnatého plesa cez Zamkovského chatu na Hrebienok odkiaľ sme sa zviezli zubačkou do Starého Smokovca. Vytrvalí si vyšli na Téryho chatu a tretia skupina si vyšla zo Starého Smokovca popri vodopádoch k Zamkovského chate.  Po krátkej regenerácii a výdatnej večeri sme absolvovali kurz prvej pomoci, ktorý pre nás pripravila pani zdravotníčka.

     Čakalo nás (a hlavne oslávenkyňu) i prekvapenie – torta.

     Verím, že sme si všetci priniesli mnohé zážitky, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

     sb

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •