• O projekte

    •  

      Interaktívna kniha vypracovaná v rámci projektu ERASMUS+ :  http://www.lessonsforfuture.com

      

     „Lessons for Present, Lessons for Future“ je názov projektu, ktorý prebiehal na GAMe tri roky (november 2014 - apríl 2017). Do projektu boli zapojené školy z Talianska, Poľska, Litvy, Grécka, Slovenska, Fínska a Turecka pod vedením školy zo Španielska. Hlavnou koordinátorkou projektu bola Mgr. Sabína Blažová a odobným garantom historických textov bola Mgr. Štefánia Nádaská.

     Cieľom projektu bolo vytvorenie nadnárodného partnerstva stredných škôl, v rámci ktorého sú organizované edukačné aktivity a pripravujú sa pedagogické materiály, ktoré pripomínajú dnešnej mládeži, že radikalizácia spoločnosti môže viesť k hrôzam aké spáchali totalitné režimy 20. storočia, ako holokaust, španielska občianska vojna, vyvražďovanie civilného obyvateľstva a perzekúcie.

             

             

     Pozrite si pútavú reportáž o projekte ERAZMUS+ a tradičnom Etickom sympóziu, ktorú odvysielali regionálne médiá: https://youtu.be/ACc_EgWE-dY

      

     Správa z nadnárodného stretnutia na Slovensku: Meeting_Slovakia.pdf

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •