• O projekte

    •  

      Interaktívna kniha vypracovaná v rámci projektu ERASMUS+ :  http://www.lessonsforfuture.com

      

     „Lessons for Present, Lessons for Future“ je názov projektu, ktorý prebiehal na GAMe tri roky (november 2014 - apríl 2017). Do projektu boli zapojené školy z Talianska, Poľska, Litvy, Grécka, Slovenska, Fínska a Turecka pod vedením školy zo Španielska. Hlavnou koordinátorkou projektu bola Mgr. Sabína Blažová a odobným garantom historických textov bola Mgr. Štefánia Nádaská.

     Cieľom projektu bolo vytvorenie nadnárodného partnerstva stredných škôl, v rámci ktorého sú organizované edukačné aktivity a pripravujú sa pedagogické materiály, ktoré pripomínajú dnešnej mládeži, že radikalizácia spoločnosti môže viesť k hrôzam aké spáchali totalitné režimy 20. storočia, ako holokaust, španielska občianska vojna, vyvražďovanie civilného obyvateľstva a perzekúcie.

             

             

     Pozrite si pútavú reportáž o projekte ERAZMUS+ a tradičnom Etickom sympóziu, ktorú odvysielali regionálne médiá: https://youtu.be/ACc_EgWE-dY

      

     Správa z nadnárodného stretnutia na Slovensku: Meeting_Slovakia.pdf

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •