• O projekte

    •  

      Interaktívna kniha vypracovaná v rámci projektu ERASMUS+ :  http://www.lessonsforfuture.com

      

     „Lessons for Present, Lessons for Future“ je názov projektu, ktorý prebiehal na GAMe tri roky (november 2014 - apríl 2017). Do projektu boli zapojené školy z Talianska, Poľska, Litvy, Grécka, Slovenska, Fínska a Turecka pod vedením školy zo Španielska. Hlavnou koordinátorkou projektu bola Mgr. Sabína Blažová a odobným garantom historických textov bola Mgr. Štefánia Nádaská.

     Cieľom projektu bolo vytvorenie nadnárodného partnerstva stredných škôl, v rámci ktorého sú organizované edukačné aktivity a pripravujú sa pedagogické materiály, ktoré pripomínajú dnešnej mládeži, že radikalizácia spoločnosti môže viesť k hrôzam aké spáchali totalitné režimy 20. storočia, ako holokaust, španielska občianska vojna, vyvražďovanie civilného obyvateľstva a perzekúcie.

             

             

     Pozrite si pútavú reportáž o projekte ERAZMUS+ a tradičnom Etickom sympóziu, ktorú odvysielali regionálne médiá: https://youtu.be/ACc_EgWE-dY

      

     Správa z nadnárodného stretnutia na Slovensku: Meeting_Slovakia.pdf

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •