• 2019/20

    • Dňa 13.12. - 15.12.2019 sa konala na Orave v dedinke Mútne duchovná obnova triedy 3.A. Prinášame komentár jednej z účastníčiek - Dominiky Blaškovej:

     Nemám možno vo zvyku písať dlhé statusy pod svoje fotky, no tento je viac ako výnimočný. Vždy som mala vo svojom srdci Slovensko na špeciálnom mieste a ak som aj bola v zahraničí, bolo super, ale tešila som sa domov. No mám za sebou víkend, po ktorom som si na viac ako na 100% istá, že Slovensko silno ľúbim a chcem ho viac a viac spoznávať. Ani si neuvedomujeme aké šťastie máme, že môžeme žiť práve na Slovensku. Náš príbeh sa odohral na Orave. Kopec snehu, krásna krajina, hory, zohrievanie vody na piecke a hlavne úžasní a srdeční Slováci - Oraváci, ktorí sa s láskou starali o naše hladné krky a o to, aby sme mali kde hlavu skloniť. Trošku dobrodružstvo počas výstupu v úplnej tme na Pilsko, ako brat Filip píše do informovaného súhlasu - siahnutie na dno svojich síl, doplňovanie energie vo výške 1600 metrov nad morom Študentskou pečaťou, viac ako po kolená v snehu, zmobilizovanie poľskej záchranárskej služby, ktorá sa strachovala o študentov III.A z Gymnázia Angely Merici na hraniciach Poľska, omše na výnimočných miestach, spevy, smiešky, ľudia s obrovskými srdciami, taká tá skutočná sloboda a mnoho ďalšieho, čo budem nosiť vo svojom srdci. Aj takáto bola naša duchovná obnova. Obrovské ďakujem patrí Bohu, bratovi Filipovi, úžasnej triednej pani profesorke (lebooo ona naozaj drží s nami🧡), ľuďom, ktorí majú srdcia na správnom mieste a v neposlednom rade mojim spolužiakom, ku ktorým mám opäť o čosi bližšie. No a samozrejme nikdy nezabudnem na šialenú jazdu na korbe džípu.

      

     V podvečer slávnosti sviatku sv. Angely Merici (26.1.2020) sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa konal benefičný koncert študentov nášho gymnázia. Hudobné vystúpenia boli doplnené o povzbudivé slová sv. Angely Merici. Študentom sa podarilo vytvoriť nádherný umelecký zážitok pre publikum spolužiakov, rodičov, pedagógov, absolventov a priateľov našej školy. "Standing ovation" v závere si naozaj všetci zaslúžili!  Ďakujeme všetkým účinkujúcim a priateľom našej školy za podporu dobrého diela.

     Dňa 9.12.2019 sa stretli všetci študenti a pedagógovia v mestskej športovej hale, aby spolu prežili pekné chvíle adventu spojené s jedným slovom SERVIAM. Prostredníctvom pestrého programu predstavili študenti svoje dobrovoľnícke aktivity, ktoré nerobia len v čase príprav na Vianoce, ale počas celého roka. Pracujú v Trnavskej charite, venujú sa streetworku, predávajú hlinené dukáty, ktoré sú náhradou milodarov pre bezdomovcov, pracujú s deťmi z detského domova, sú medzi dobrovoľníkmi, ktorí pracujú na záchrane kláštora Katarínka a robia množstvo ďaľších úžasných aktivít. SERVIAM nie je pre študnetov GAMu len slovo, ale je to prirodzená súčasť ich života.

     Na našej škole prebieha Alfa kurz, ktorého súčasťou je aj víkendovka, ktorá sa uskutočnila 15.-17.11.2019 v Arcidiecéznom centre mládeže v Bojničkách. Viedol ju vdp. Juraj Schindler, ktorý nám pútavým spôsobom predstavil to, čo koná Duch Svätý v našich životoch, ak sa mu naplno odovzdáme. Zažili sme víkend plný radosti, hier, zdieľania sa a spoločného spoznávania sa, modlitby a spoločenstva.  

     V dňoch 14. – 18. októbra sa na našej škole uskutočnil misijný týždeň, počas ktorého žiaci piekli a predávali koláčiky. Peniaze, ktoré sa vyzbierali, pôjdu na uršulínske misie do Senegalu, na podporu vzdelávania chudobných. [viac] O misiách nám v stredu, 16. októbra, prišiel porozprávať brat Vavrinec, OFM, ktorý bol desať rokov misionárom v Bolívii. Vo štvrtok, 17. októbra, sme zase počuli od Ing. Petra Štroncera, nášho bývalého študenta z GAMu, o Senegale a o škole, kam poputujú aj naše financie. Peter spolu s manželkou Luciou, tiež bývalou študentkou GAMu, dlhodobo podporujú uršulínske misie v Senegalu a v rámci adopcie na diaľku podporujú konkrétne študentky. Počas celého týždňa sme na hodinách mali aj online skype video od laickej misionárky z Trnavy, ktorá momentálne pôsobí na Hondurase, Ingrid Königovej. Odpovedala nám otázky, ktoré sme jej vopred zaslali, ako sa stať misionárom, čo je výzvou pre misionára... Ďakujeme všetkým študentom a triedam, ktorí sa aktívne zapájali do misijného týždňa. Finnčné vyhodnotenie nájdete tu: Misijny_tyzden.docx

     Misijný týždeň je tu opäť! A tentokrát celkom špeciálne! Sv. Otec František vyhlásil mesiac október 2019 za mimoriadny mesiac misií. Aj na našej škole sa uskutoční misijný týždeň. Od pondelka do piatku, vo vestibule školy si budete môcť zakúpiť koláčiky a iné dobroty počas prestávok. Stretneme sa s hosťami, ktorí majú rôznu skúsenosť z misií, spojíme sa s misionárkou priamo na Hondurase a spoločným úsilím podporíme misijné uršulínske diela v Senegale/Kamerune. Tešíme sa na vaše dobroty a kreativitu :) 

     V dňoch 27.- 29.septembra 2019 sa študenti I.A a I.B zúčastnili víkendovky vo františkánskom kláštore v Beckove. V piatok mali pripravené aktivity na spoznávanie, prechádzku po Beckove, sv. omšu a nočnú adoráciu. 

     V sobotu sa modlili formou Lectio divina a zdieľali sa s nedeľných čítaní. Počas svätej omše medzi nás zavítal aj bývalý GAMák Rasťo Kavoň, ktorý sa im prihovoril krátkym svedectvom. Potom nasledovali aktivity zamerané na úctu, prostredníctvom ktorých objavovali, kým v skutočnosti sú a ako ich vnímajú iní. Taktiež spoznali svoje duchovné dary a objavovali hodnotu Serviam. Top aktivitou bola jednoznačne večerná schovávačka v zákutiach tajomného kláštora. Večer ukončili filmom Zlo.

     V nedeľu sa spolu s farnosťou zúčastnili na sv. omši a po spoločnom obede sa vrátili späť domov.

     Víkend bol naplnený radosťou, humorom a vzájomným spoznávaním sa. Viacerí zažili duchovné znovuzrodenie aj vo svätej spovedi. Sme vďační za spoločne prežití čas!

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •