• Prehľad úspechov

    • Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

      

     školský rok 2021/22
     Študent Trieda Názov súťaže

       kategória  

     krajské kolo celoslovenské kolo

     Roman Ochaba

     Ivana Chmurová

     Ondrej Tomovič

     III.A

     III.B

     III.B

     Dejepisná súťaž

     3.miesto postup

      

     školský rok 2019/20
     Študent Trieda Názov súťaže

       kategória  

     krajské kolo celoslovenské kolo
     Júlia Križanová IV.B

     Naša nedávna história

     Klub 89

     voľná literárna tvorba - 1. miesto

         

     školský rok 2016/17
     Študent Trieda Názov súťaže

       kategória  

     krajské kolo celoslovenské kolo
     Frederik Hirner III.B Dejepisná olympiáda A

     2. miesto postup
     do celoslovenského kola

     úspešný riešiteľ

       

     školský rok 2014/15
     Študent Trieda Názov súťaže

       kategória  

     krajské kolo celoslovenské kolo
     Andrej Horník Q.A Dejepisná olympiáda B

     1. miesto

     postup do celoslov. kola

     účasť

     Frederik Hirner I.B Dejepisná olympiáda A

     2. miesto

     postup do celoslov. kola

     účasť


      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •