• Prehľad úspechov

    • Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

      

     školský rok 2019/20
     Študent Trieda Názov súťaže

       kategória  

     krajské kolo celoslovenské kolo
     Júlia Križanová IV.B

     Naša nedávna história

     Klub 89

     voľná literárna tvorba - 1. miesto

         

     školský rok 2016/17
     Študent Trieda Názov súťaže

       kategória  

     krajské kolo celoslovenské kolo
     Frederik Hirner III.B Dejepisná olympiáda A

     2. miesto postup
     do celoslovenského kola

     úspešný riešiteľ

       

     školský rok 2014/15
     Študent Trieda Názov súťaže

       kategória  

     krajské kolo celoslovenské kolo
     Andrej Horník Q.A Dejepisná olympiáda B

     1. miesto

     postup do celoslov. kola

     účasť

     Frederik Hirner I.B Dejepisná olympiáda A

     2. miesto

     postup do celoslov. kola

     účasť


      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •