• Členovia

    • Funkčné obdobie: 2021 - 2025

     Za pedagogických zamestnancov :

     1.   RNDr. Eva Baranovičová

     2.   Mgr. Ivana Šimončičová

     Za nepedagogických zamestnancov :

     3.   Ing. Katarína Chovancová

     Za rodičov žiakov školy :

     4.   Ing. Haršányová Zuzana

     5.   Ing. Tomašovič Pavol

     6.   PhDr. Dobríková Patricia

     Za žiakov školy :

     7.   Žofia Chrvalová

     Delegovaní členovia Rady školy zriaďovateľom:

     8.   

     9.   

     10. 

     11. 

      

     Predseda Rady školy: 

     Kontakt: 

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Funkčné obdobie: 2016 - 2020

     Za pedagogických zamestnancov :

     1.   RNDr. Eva Baranovičová

     2.   Mgr. Ivana Šimončičová

     Za nepedagogických zamestnancov :

     3.   Ing. Katarína Chovancová

     Za rodičov žiakov školy :

     4.   Ing. Ľuboš Bínovský

     5.   MUDr. Klaudia Drdúlová

     6.   Ing. Pavol Tomašovič

     Za žiakov školy :

     7.   Nina Gelnárová

     Delegovaní členovia Rady školy zriaďovateľom:

     8.   Ing. Peter Štroncer

     9.   RNDr. Jozef Kokoška

     10. Mgr. Eva Šaradinová ( sr. Šimona OSU)

     11. Ing. Jozef Alchus

      

     Predseda Rady školy: RNDr. Eva Baranovičová

     Kontakt: baranovicova@gamtt.sk

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Funkčné obdobie: 2012 - 2016

     Za pedagogických zamestnancov :

     1.   RNDr. Eva Baranovičová

     2.   Ing.  Monika Masariková

     Za nepedagogických zamestnancov :

     3.   PhDr. Peter Szeliga PhD.

     Za rodičov žiakov školy :

     4.   MUDr. Klaudia Drdúlová

     5.   Ing. Ľuboš Bínovský

     6.   Ing.Viera Peterková, PhD.

     Za žiakov školy :

     7.   Miriam Škorecová III.A

     Delegovaní členovia Rady školy :

     8.   Ing. Peter Štroncer

     9.   PaedDr. Alena Grausová  (sr. Pia OSU )

     10. Mgr. Eva Šaradinová ( sr. Šimona OSU)

     11. Ing. Jozef Alchus

      

     Predseda Rady školy : RNDr. Eva Baranovičová

      Kontakt : baranovicova@gamtt.sk

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •