• Členovia

    • Funkčné obdobie: 2021 - 2025

     Za pedagogických zamestnancov :

     1.   RNDr. Eva Baranovičová

     2.   Mgr. Ivana Šimončičová

     Za nepedagogických zamestnancov :

     3.   Ing. Katarína Chovancová

     Za rodičov žiakov školy :

     4.   Ing. Haršányová Zuzana

     5.   Ing. Tomašovič Pavol

     6.   prof. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD

     Za žiakov školy :

     7.   Žofia Chrvalová

     Delegovaní členovia Rady školy zriaďovateľom:

     8.   Mgr. Ing. Magdaléna Žiaková, sr. Mária Rita, OSU

     9.   Mgr. Rastislav Mráz

     10. Bc. JUDr. Zuzana Bošnáková

     11. Ing. Arch.  Tomáš Guniš

      

     Predseda Rady školy: RNDr. Eva Baranovičová

     Kontakt: baranovicova@gamtt.sk

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Funkčné obdobie: 2016 - 2020

     Za pedagogických zamestnancov :

     1.   RNDr. Eva Baranovičová

     2.   Mgr. Ivana Šimončičová

     Za nepedagogických zamestnancov :

     3.   Ing. Katarína Chovancová

     Za rodičov žiakov školy :

     4.   Ing. Ľuboš Bínovský

     5.   MUDr. Klaudia Drdúlová

     6.   Ing. Pavol Tomašovič

     Za žiakov školy :

     7.   Nina Gelnárová

     Delegovaní členovia Rady školy zriaďovateľom:

     8.   Ing. Peter Štroncer

     9.   RNDr. Jozef Kokoška

     10. Mgr. Eva Šaradinová ( sr. Šimona OSU)

     11. Ing. Jozef Alchus

      

     Predseda Rady školy: RNDr. Eva Baranovičová

     Kontakt: baranovicova@gamtt.sk

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Funkčné obdobie: 2012 - 2016

     Za pedagogických zamestnancov :

     1.   RNDr. Eva Baranovičová

     2.   Ing.  Monika Masariková

     Za nepedagogických zamestnancov :

     3.   PhDr. Peter Szeliga PhD.

     Za rodičov žiakov školy :

     4.   MUDr. Klaudia Drdúlová

     5.   Ing. Ľuboš Bínovský

     6.   Ing.Viera Peterková, PhD.

     Za žiakov školy :

     7.   Miriam Škorecová III.A

     Delegovaní členovia Rady školy :

     8.   Ing. Peter Štroncer

     9.   PaedDr. Alena Grausová  (sr. Pia OSU )

     10. Mgr. Eva Šaradinová ( sr. Šimona OSU)

     11. Ing. Jozef Alchus

      

     Predseda Rady školy : RNDr. Eva Baranovičová

      Kontakt : baranovicova@gamtt.sk

   • zatiaľ žiadne údaje
    •