• Prehľad úspechov

    •  

     Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

      

     školský rok 2021/22
     Študent Trieda Názov súťaže kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Ján Chromík III.A Chemická olympiáda A - 1.miesto, ÚR 22. miesto, ÚR Ing. E. Žatkuláková
     Zuzana Reiffersová SP.A Chemická olympiáda A - 2.miesto, ÚR 26. miesto Ing. E. Žatkuláková
     Plachetková Lívia IV.A Chemická olympiáda A - - - Ing. E. Žatkuláková
     Miriam Váleková I.A Chemická olympiáda C - 4.miesto, ÚR - Ing. E. Žatkuláková
     Linda Opálená Q.A Chemická olympiáda C - 6.miesto, ÚR - Ing. E. Žatkuláková
     Martin Barczay Q.A Chemická olympiáda C - 12.miesto, ÚR - Ing. E. Žatkuláková
     Alica Boledovičová I.B Chemická olympiáda C - 15.miesto, ÚR - Ing. E. Žatkuláková

      

     školský rok 2020/21
     Študent Trieda Názov súťaže kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Dominika Šottníková K.A Chemická olympiáda D 5.miesto, ÚR 16.miesto, ÚR - RNDr. Eva Baranovičová
     Martin Barczay K.A Chemická olympiáda D 6.miesto, ÚR 13.miesto, ÚR - RNDr. Eva Baranovičová
     Katarína Ružičková Q.A Chemická olympiáda C - 4.miesto -  
     Ján Chromík II.A Chemická olympiáda B - 1.miesto   Ing. E. Žatkuláková
     Zuzana Reiffersová Sx.A Chemická olympiáda B - 2. miesto   Ing. E. Žatkuláková
     Plachetková Lívia III-A Chemická olympiáda A - 2. miesto   Ing. E. Žatkuláková
     Ivana Radosová Sp.A Chemická olympiáda A - 4. miesto   Ing. E. Žatkuláková

      

     školský rok 2019/20
     Študent Trieda Názov súťaže kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Chromík Ján I.A Chemická olympiáda C - 1. miesto, ÚR v tejto kategórii nie je  Mgr. Ivana Šimončičová

     Reiffersová Zuzana

     Q.A Chemická olympiáda C - 6.miesto, ÚR v tejto kategórii nie je  Ing. E. Žatkuláková
     Ivana Radosová Sx.A Chemická olympiáda B - 12.miesto - Ing. E. Žatkuláková
     Plachetková Lívia II.A Chemická olympiáda B -

     5. miesto

     ÚR

     - Ing. E. Žatkuláková
     Sophia Ihringová K.A Chemická olympiáda D 5.miesto, ÚR 18. miesto, ÚR - RNDr. E. Baranovičová 
     Katarína Ružičková K.A Chemická olympiáda D 5.miesto, ÚR 6. miesto, ÚR - RNDr. E. Baranovičová 
     Ondrušková Patrícia IV.A Chemická olympiáda A - 1. miesto - Ing. E. Žatkuláková
     Hurajtová Martina IV.B Chemická olympiáda A - 4. miesto - Ing. E. Žatkuláková
     Hornáčková Mária Ok.A Chemická olympiáda A - 5. miesto - Ing. E. Žatkuláková

      

     školský rok 2018/19
     Študent Trieda Názov súťaže kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Z. Reiffersová K.A Chemická olympiáda D 1. miesto, ÚR      
     Ž. Chrvalová K.A Chemická olympiáda D 5. miesto, ÚR - -  
     Plachetková Lívia I.A Chemická olympiáda C - 7. miesto, ÚR - Žatkuláková
     Klásek Timotej Q.A Chemická olympiáda C - 12. miesto, ÚR - Žatkuláková
     Nemček Miloš I.A Chemická olympiáda C - 13. miesto, ÚR - Žatkuláková
     Radosová Ivana Q.A Chemická olympiáda C - 15. miesto, ÚR - Žatkuláková
     Veronika Hirnerová II.A Chemická olympiáda B - 11. miesto - Šimončičová
     Tomáš Galo Sp.A Chemická olympiáda A - 4.miesto - Žatkuláková
     Lucia Smolková Sp.A Chemická olympiáda A - 8. miesto - Žatkuláková

      

     školský rok 2017/18
     Študent Trieda Názov súťaže kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Drgoňová Lucia I.B Chemická olympiáda C - 12. miesto, ÚR - Šimončičová
     Hirnerová Veronika I.A Chemická olympiáda C - 14. miesto, ÚR - Šimončičová
     Ondruška Alex I.A Chemická olympiáda C - 20. miesto - Šimončičová
     Chvostálová Miriam I.A Chemická olympiáda C - 23.miesto - Šimončičová
     Hornáčková Mária Sx.A Chemická olympiáda B - 5. miesto, ÚR - Žatkuláková
     Galo Tomáš Sx.A Chemická olympiáda B - 9. miesto, ÚR - Žatkuláková
     Smolková Lucia Sx.A Chemická olympiáda B - 11. miesto, ÚR - Žatkuláková
     Hurajtová Martina II.B Chemická olympiáda B - 15. miesto, ÚR - Žatkuláková
     Jindrová Ester Júlia II.A Chemická olympiáda B - 24. miesto - Žatkuláková
     Bruno Sagan IV.A Chemická olympiáda A - 1. miesto, ÚR 25. miesto Žatkuláková
     Andrej Horník Ok.A Chemická olympiáda A - 3. miesto - Žatkuláková
     Timotej Klásek K.A Chemická olympiáda D 5. miesto, ÚR - - Baranovičová
      Ivana Radosová K.A Chemická olympiáda D 6. miesto, ÚR - - Baranovičová

      

     školský rok 2016/17
     Študent Trieda Názov súťaže kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Galo Tomáš Q.A Chemická olympiáda C - 4. miesto, ÚR   Žatkuláková
     Horníková Lucia Q.A Chemická olympiáda C - 8. miesto, ÚR    Žatkuláková
     Smolková Lucia Q.A Chemická olympiáda C - 11. miesto, ÚR   Žatkuláková
     Hurajtová Martina I.B Chemická olympiáda C - 17. miesto   Žatkuláková
     Hornáčková Mária Q.A Chemická olympiáda C - 19. miesto   Žatkuláková
     Michal Chorvatovič K.A Chemická olympiáda D - ÚR - Baranovičová
     Nikoleta Čapkovičová K.A Chemická olympiáda D - ÚR - Baranovičová

     Andrej Horník

     Sp.A Chemická olympiáda A - 1. miesto, ÚR 18.  miesto, ÚR Žatkuláková
     Bruno Sagan III.A Chemická olympiáda A - 5. miesto - Žatkuláková
     Patrícia Kopecká IV.A Chemická olympiáda A - 8. miesto - Žatkuláková
     Michal Januščák III.A Chemická olympiáda A - 10. miesto - Žatkuláková
     Magdaléna Ochabová IV.B Chemická olympiáda A - 14. miesto - Žatkuláková

      

     školský rok 2015/16
     Študent Trieda Názov súťaže kategória okresnékolo krajské kolo konzultant
     Andrej Horník Sx.A Chemická olympiáda B - 1. miesto, ÚR Žatkuláková
     Bruno Sagan II.A Chemická olympiáda B - 3. miesto, ÚR Žatkuláková
     Michal Januščák II.A Chemická olympiáda B - 14. miesto Žatkuláková
     Lukáš Harant Sx.A Chemická olympiáda B - 15. miesto Žatkuláková
     Lenka Moravcová II.A Chemická olympiáda B - 22. miesto Žatkuláková
     Beáta Gálová II.A Chemická olympiáda B - 24. miesto Žatkuláková
     Patrícia Kopecká III.A Chemická olympiáda A - 10. miesto  Žatkuláková
     Magdaléna Ochabová III.B Chemická olympiáda A - 13. miesto Žatkuláková
     Ľuboš Cesnek III.B Chemická olympiáda A - 14. miesto Žatkuláková
     Lucia Horníková K.A Chemická olympiáda D 3. miesto, ÚR 3. miesto, ÚR Žatkuláková
     Lucia Smolková K.A Chemická olympiáda D 7. miesto, ÚR 17. miesto, ÚR Žatkuláková
     Štibraný, Michal Q.A Chemická olympiáda C - 5. miesto, ÚR Šimončičová
     Koricina, Jozef I.A Chemická olympiáda C - 13. miesto, ÚR Šimončičová
     Bardiovský, Michal Q.A Chemická olympiáda C - 14. miesto, ÚR Šimončičová
     Mrázová, Klára I.A Chemická olympiáda C - 19. miesto, ÚR Šimončičová
      
     školský rok 2014/15
     Študent Trieda Názov súťaže kategória okresnékolo krajské kolo konzultant
     Patrícia Kopecká II.A Chemická olympiáda B - 6. miesto , ÚR Žatkuláková
     Ľuboš Cesnek II.B Chemická olympiáda B - 10. miesto Žatkuláková
     Magdaléna Ochabová II.B Chemická olympiáda B - 17. miesto Žatkuláková
     Michal Bardiovský  K.A Chemická olympiáda D 2. miesto ÚR 21. miesto ÚR Šimončičová
     Michal Štibraný K.A Chemická olympiáda D 4. miesto ÚR 16. miesto ÚR Šimončičová
     Andrej Horník Q.A Chemická olympiáda C - 7. miesto ÚR Šimončičová
     Lukáš Harant Q.A Chemická olympiáda C - 13.miesto ÚR Šimončičová
     Michal Horváth Q.A Chemická olympiáda C - 14.miesto ÚR Šimončičová
     Lenka Moravcová I.A Chemická olympiáda C - 22.miesto ÚR Šimončičová
     Michal Januščák I.A Chemická olympiáda C - 27.miesto Šimončičová
      

      

     školský rok 2013/14
     Študent Trieda Názov súťaže kategória krajské kolo konzultant
     Miklovičová Katarína III.B Chemická olympiáda A

     5. miesto ÚR

     Žatkuláková
     Krčmárik Samuel Ok.A Chemická olympiáda A 9. miesto Žatkuláková
     Lopatková Tatiana IV.A Chemická olympiáda A 10. miesto Žatkuláková
     Rupčíková Veronika III.C Chemická olympiáda A 13. miesto Žatkuláková
     Andrej Horník K.A Chemická olympiáda D

     4. miesto ÚR

      

     Šimončičová
     Miroslava Heregová II.B Chemická olympiáda B

     4. miesto ÚR

     Čapkovičová
     Ema Bobeková II.A Chemická olympiáda B

     13. miesto ÚR

     Čapkovičová
     Mária Malčeková II.A Chemická olympiáda B 14. miesto Čapkovičová
     Lenka Lopatková II.B Chemická olympiáda B 20. miesto Čapkovičová
     Patrícia Kopecká I.A Chemická olympiáda C 7. miesto ÚR Žatkuláková
     Magdaléna Ochabová I.B Chemická olympiáda C 8. miesto ÚR Žatkuláková
     Ľuboš Cesnek I.B Chemická olympiáda C 14. miesto ÚR Žatkuláková
     Laura Kleimanová I.B Chemická olympiáda C 19. miesto ÚR Žatkuláková

      

     školský rok 2012/13
     Študent Trieda Názov súťaže kategória krajské kolo konzultant
     Samuel Krčmárik septima A Chemická olympiáda A 3. miesto Žatkuláková
     Kristína Tomeková IV.A Chemická olympiáda A 6. miesto Žatkuláková
     Tatiana Lopatková III.A Chemická olympiáda A 10. miesto Žatkuláková
     Zuzana Žatkuláková III.C Chemická olympiáda A 11. miesto Žatkuláková
     Dominika Laliová IV.A Chemická olympiáda A 12. miesto Žatkuláková
     Tomáš Fančovič IV.B Chemická olympiáda A 13. miesto Žatkuláková
     Katarína Miklovičová II.B Chemická olympiáda B 3. miesto, ÚR Žatkuláková
     Veronika Rupčíková II.C Chemická olympiáda B 10. miesto, ÚR Žatkuláková
     Miroslava Heregová I.B Chemická olympiáda C 6. miesto, ÚR Čapkovičová
     Lenka Lopatková I.B Chemická olympiáda C 11. miesto, ÚR Čapkovičová
     Ema Bobeková I.A Chemická olympiáda C 13. miesto, ÚR Čapkovičová
     Lucia Lojdová Kvinta A Chemická olympiáda C 24. miesto Čapkovičová
     Andrej Horník tercia A Chemická olympiáda Dg 3. miesto, ÚR Žatkuláková
     Michal Horváth tercia A Chemická olympiáda Dg 6. miesto, ÚR Žatkuláková
     Jana Štroncerová tercia A Chemická olympiáda Dg 8. miesto, ÚR Žatkuláková

      

     školský rok 2011/12
     Študent Trieda Názov súťaže kategória krajské kolo konzultant
     Adam Lužák IV.A Chemická olympiáda A 3. miesto Žatkuláková
     Kristína Tomeková III.A Chemická olympiáda A 7. miesto Žatkuláková
     Barbora Kleštincová IV.B Chemická olympiáda A A 10. miesto Žatkuláková
     Tomáš Fančovič III.B Chemická olympiáda AAA 14. miesto Žatkuláková
     Dominika Laliová III.A Chemická olympiáda AA 15. miesto Žatkuláková
     Samuel Krčmárik sexta A Chemická olympiáda B 1. miesto, ÚR Čapkovičová
     Tatiana Lopatková II.A Chemická olympiáda B 4. miesto, ÚR Čapkovičová
     Zuzana Žatkuláková II.C Chemická olympiáda B 6. miesto, ÚR Čapkovičová
     Katarína Miklovičová I.B Chemická olympiáda C 3. miesto, ÚR Žatkuláková
     Ondrej Bínovský kvinta A Chemická olympiáda C 10. miesto, ÚR Žatkuláková
     Veronika Rupčíková I.C Chemická olympiáda C 15. miesto, ÚR Žatkuláková
     Hana Dzurjaninová kvarta A Chemická olympiáda Dg 6. miesto, ÚR Čapkovičová
     Vladimír Bartovic kvarta A Chemická olympiáda Dg 11. miesto, ÚR Čapkovičová

      

     školský rok 2010/11
     Študent Trieda Názov súťaže kategória krajské kolo konzultant
     Adam Lužák III.A Chemická olympiáda A 5. miesto, ÚR Žatkuláková
     Veronika Lopatková IV.A Chemická olympiáda A 10. miesto Žatkuláková
     Zuzana Špacírová III.B Chemická olympiáda A 15. miesto Žatkuláková
     Zuzana Abrhanová III.A Chemická olympiáda A 16. miesto Žatkuláková
     Katarína Bílková III.A Chemická olympiáda A 17. miesto Žatkuláková
     Kristína Tomeková II.A Chemická olympiáda B 5. miesto, ÚR Žatkuláková
     Tomáš Fančovič II.B Chemická olympiáda B 11. miesto, ÚR Žatkuláková
     Dominika Laliová II.A Chemická olympiáda B 17. miesto, ÚR Žatkuláková
     Barbora Kleštincová II.B Chemická olympiáda B 27. miesto Žatkuláková
     Samuel Krčmárik V.OA Chemická olympiáda C 2. miesto, ÚR Čapkovičová
     Ondrej Bínovský IV.OA Chemická olympiáda C 6. miesto, ÚR Baranovičová
     Tatiana Lopatková I.A Chemická olympiáda C 12. miesto, ÚR Čapkovičová
     Eva Ušáková V.OB Chemická olympiáda C 19. miesto, ÚR Čapkovičová

      

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •