• Od šk. roka 2018/19 sa rozbieha na našom gymnáziu vzdelávanie prostredníctvom IT akadémie.
    • DofE
    • Záleží nám aj na osobnostnom raste našich študentov, preto im ponúkame jedinečný medzinárodný program Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.
    • Indícia
    • Spolupracujeme s organizáciou Indícia cez projekty ExpEdícia (prírodovedné predmety) a Civilizácia (spoločenskovedné predmety).
    • Konferencia uršulínskych študentov
     • Konferencia uršulínskych študentov

      V dňoch 14. a 21. októbra 2020 sa uskutočnila vôbec prvá online konferencia uršulínskych študentov z celého sveta organizovaná študentmi zo SAint Ursula Senior High School z Jakarty, hlavného mesta Indonézie, na tému Querencia - "A Safe Haven To Grow & Connect". Konferencia prebiehala v troch veľkých skupinách, rozdelených podľa kontinentov - Euroafrická skupina, Ázijskoaustrálska skupina a americká skupina. Našu školu reprezentovali 4 študenti: Sofia Bardoňová z 2.A, Adam Novák zo Sp.A, Matúš Kúdela a Juliana Krivosudská zo Sx.A.

    • HRDINOVIA NAPRIEK KORONE
     • HRDINOVIA NAPRIEK KORONE

      Vzhľadom na vzniknutú situáciu a karanténne opatrenia, budú tento rok absolventi DofE ukrátení o ceremóniu naživo, na ktorej sa odovzdávajú zaslúžené ocenenia a ktorá sa zvykne konať za účasti vzácnych hostí. Z tohto dôvodu dňa 13.10. 2020 navštívila našu školu posádka Národnej kancelárie DofE Slovensko - DofE na cestách, ktorá priniesla 13 bronzových a jedno strieborné ocenenie pre našich Dofákov - študentov, ktorí si plnili svoje ciele v oblasti talentu, športu a dobrovoľníctva.

    • EXPERT geniality show
     • EXPERT geniality show

      Každý žiak našej školy má možnosť zapojiť sa do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, ktorá sa uskutoční 1.12.2020. Podrobné informácie o súťaži, aj typové otázky z jednotlivých tém, sú zverejnené na: http://sutazexpert.sk/ . Prihlásiť sa a zaplatiť štartovné môžete u p.p. Čapkovičovej v kabinete matematiky do 25.10. 2020. Žiak hradí polovicu štartovného, teda len 2€, zvyšok bude uhradený z rodičovského príspevku.

  • Partneri

   • DofE
   • JA Slovensko
   • IPčko
  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •