• V školskom roku 2021/22 otvárame 2 triedy 4-ročného gymnázia s celkovým počtom 52 žiakov a 1 triedu 8-ročného gymnázia s počtom 26 žiakov.
    • Od šk. roka 2018/19 sa rozbieha na našom gymnáziu vzdelávanie prostredníctvom IT akadémie.
    • DofE
    • Záleží nám aj na osobnostnom raste našich študentov, preto im ponúkame jedinečný medzinárodný program Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.
    • Indícia
    • Spolupracujeme s organizáciou Indícia cez projekty ExpEdícia (prírodovedné predmety) a Civilizácia (spoločenskovedné predmety).
    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

      Na krajskom kole Matematickej olympiády v kategórii C nás reprezentovali traja študenti: Matúš Moravec I.B (7.miesto, ÚR), Vladimír Štefunko I.A (9.miesto, ÚR) a Adam Bardiovský Q.A (10.miesto). Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Súťaž MatX
     • Súťaž MatX

      8.4. 2021 sa štyri tímy z kvarty a tercie zúčastnili celoslovenskej súťaže MatX. Súťaž bola matematicko - logicko - strategická. Najvyššie sa umiestnil tím T.A - Ema Kolarovičová, Nina Janíková, Jakub Chorvatovič a Dominik Hanzel, spomedzi 222 tímov skončili na 15. mieste. Blahoželáme im k úspechu.

    • Olympiáda vo francúzskom jazyku
     • Olympiáda vo francúzskom jazyku

      Dňa 29. marca 2021 sa konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Terka Gajdošová zo Sekundy A v kategórii 1A obsadila 1.miesto. V kategórii 1B zvíťazila na 1.mieste Sofia Stašková z Kvarty A s viditeľným náskokom pred svojou superkou o 20 bodov. V kategórii 1C súperili medzi sebou súrodenci Anička a Martin Mariothoví. V tejto kategórii frankofónov môže škola nominovať 2 žiakov. V krajskom kole zvíťazila Anička o 3,5 bodov pred Martinkom.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

      Dňa 26.3.2021 sa konalo krajské kolo Geografickej olympiády.1. miesto v kategórii A obsadil Filip Gašpárek zo Sp.A a 2.miesto Alexandra Havlíková z Kvinty A. Obaja nás budú reprezentovať v celoslovenskom kole. Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  • Partneri

   • DofE
   • JA Slovensko
   • IPčko
  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •