• Konzultačné hodiny učiteľov

    •  Konzultačné hodiny učiteľov 

     Prosíme rodičov, ktorí sa potrebujú stretnúť s učiteľmi mimo rodičovského združenia, aby si vopred mailom alebo telefonicky dohodli stretnutie.  Prosíme rodičov, aby učiteľov nevyhľadávali bez vopred dohodnutého termínu, cez prestávky alebo ich vyrušovali počas vyučovania.

     Telefonický kontakt: 033/5511014 - vrátnica.

     Mailové adresy sú v tvare:  priezvisko@gamtt.sk

      

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •