• Aktuálne informácie

    •  

      

      Deň otvorených dverí sa na našej škole uskutoční dňa

     15.12.2023 od 8. 00 hod. do 12.00 hod.
     v priestoroch našej školy.

     Počas tohto dňa budú môcť záujemci o 4 ročné a 8 ročné štúdium získať všetky potrebné informácie o našej škole a pozrieť si zaujímavé ukážky hodín z jednotlivých predmetov. 

     Tešia sa na vás nie len učitelia, ale najmä študenti - možno vaši budúci starší spolužiaci!

      

     V školskom roku 2024/2025 otvárame

     v štvorročnom štúdiu 2 triedy 

     a v osemročnom štúdiu 1 triedu.

      

     Termíny prijímacích skúšok: 

     1. termín - 2. mája 2024

     2.termín - 6. mája 2024

      

     Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania na stránke školy:

     17. mája 2024

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •