• Patróni tried

    • Triedny patróni

     Trieda

     Patrón

     Deň slávenia

     Prima A

        

     Sekunda A

     Sv. Jonáš

     22. september

     Tercia A

     Sv. Dominik Sávio

     6. máj

     Kvarta A

     Sv. Korona

     14. máj

     Kvinta A

     Sv. Terezka z Lisieux

     1.október

     Sexta A

     Bl. Anka Kolesárová

     20. november

     Septima A

     Sv. Páter Pio

     23. september

     Oktáva A

     Sv. Anton Paduánsky

     13. jún

     1.A

        

     1.B

        

     2.A

     Bl. Carlo Acutis

     12. október

     2.B

     Sv. Albert

     15. november

     3.A

     Sv. Jana z Arku

     30. máj

     3.B

     Sv. Terézia Avilská

     15. október

     4.A

     Sv. Júda Tadeáš

     28. október

     4.B 

     Sv. Ester, kráľovná

     12. apríl

      

     Prečo máme vlastne triedneho patróna?

     Tak ako pri krste, či sviatosti birmovania, dostávame meno a s ním aj konkrétneho patróna, tak aj ako triedy/spoločenstvo na cirkevnej škole, vyberáme si svojho triedneho patróna, ktorý má byť pre nás inšpiráciou, povzbudením, kamarátom.

      

     Pravidlá slávenia triedneho patróna:

     Oslava triedneho patróna je v prvom rade zodpovednosťou študentov danej triedy, ktorí po konzultácii s vyučujúcim náboženstva a s triednym vyučujúcim, pripravia triedne hody. Minimálne týždeň pred stanoveným dňoch oslavy, žiaci zodpovední za triedne hody, osobne prídu za každým vyučujúcim, s ktorým majú mať v daný deň hodinu, aby ich slušne poprosili o možnosť osláviť svojho triedneho patróna vopred pripraveným programom.

     Odporúča sa, ak je to možné, aby v daný deň mala trieda sv. omšu ku cti svojho triedneho patróna. Ďalší program je v réžii študentov. Ak existuje film o tomto svätom, môžu si pozrieť daný film, pripraviť kvíz, pripraviť zaujímavým spôsobom životopis tohto svätého, spoločne pripraviť občerstvenie a pod.

     Triedne hody nie sú “zabitým” časom, kedy sa neučíme, ale plnohodnotne využitým dňoch pre náš osobný a duchovný rast.

     Každá trieda má mať obraz svojho patróna na dôstojnom mieste s vyznačeným dátumom slávenia.

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •