• Patróni tried

    • Triedny patróni

     Trieda

     Patrón

     Deň slávenia

     Prima A

     Sv. Dominik Sávio

     6. máj

     Sekunda A

     Sv. Korona

     14. máj

     Tercia A

     Sv. Terezka z Lisieux

     1.október

     Kvarta A

     Bl. Anka Kolesárová

     20. november

     Kvinta A

     Sv. Páter Pio

     23. september

     Sexta A

     Sv. Anton Paduánsky

     13. jún

     Septima A

     Sv. Školastika

     10. február

     Oktáva A

     Sv. Filip Neri

     26. máj

     1.A

     Sv. Jana z Arku

     30. máj

     1.B

     Sv. Terézia Avilská

     15. október

     2.A

     Sv. Júda Tadeáš

     28. október

     2.B

     Sv. Ester, kráľovná

     12. apríl

     3.A

     Sv. Bernadetta Soubirousová

     16. apríl

     3.B

     Sv. Reparát z Noly

     21. október

     4.A

     Sv. Pavol, apoštol

     29. jún

     4.B

     Bl. Laura Vicuňa

     22. január

      

     Prečo máme vlastne triedneho patróna?

     Tak ako pri krste, či sviatosti birmovania, dostávame meno a s ním aj konkrétneho patróna, tak aj ako triedy/spoločenstvo na cirkevnej škole, vyberáme si svojho triedneho patróna, ktorý má byť pre nás inšpiráciou, povzbudením, kamarátom.

      

     Pravidlá slávenia triedneho patróna:

     Oslava triedneho patróna je v prvom rade zodpovednosťou študentov danej triedy, ktorí po konzultácii s vyučujúcim náboženstva a s triednym vyučujúcim, pripravia triedne hody. Minimálne týždeň pred stanoveným dňoch oslavy, žiaci zodpovední za triedne hody, osobne prídu za každým vyučujúcim, s ktorým majú mať v daný deň hodinu, aby ich slušne poprosili o možnosť osláviť svojho triedneho patróna vopred pripraveným programom.

     Odporúča sa, ak je to možné, aby v daný deň mala trieda sv. omšu ku cti svojho triedneho patróna. Ďalší program je v réžii študentov. Ak existuje film o tomto svätom, môžu si pozrieť daný film, pripraviť kvíz, pripraviť zaujímavým spôsobom životopis tohto svätého, spoločne pripraviť občerstvenie a pod.

     Triedne hody nie sú “zabitým” časom, kedy sa neučíme, ale plnohodnotne využitým dňoch pre náš osobný a duchovný rast.

     Každá trieda má mať obraz svojho patróna na dôstojnom mieste s vyznačeným dátumom slávenia.

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Ing. Monika Masariková, masarikova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •