• Nadpis

    •  

      

     trieda

     patrón triedy

     deň patróna triedy

     Príma A Bl. Anka Kolesárová 20.11.
     Sekunda A Sv. Páter Pio 23.9.
     Tercia A Sv. Anton Paduánsky 13.6.
     Kvarta A Sv.Školastika 10.2.
     Kvinta A Sv. Filip Neri 26.5.
     Sexta A P.Mária Pomocnica kresťanov 9.3.
     Septima A Sv. Gabriel,Michal,Rafael 29.9.
     Oktáva A

     Sv. Cecília

     22.11.

     I.A Sv. Pavol apoštol 29.6.
     I.B Bl. Laura Vicuňa 22.1.
     II.A Sv. Katarína Sienská 29.4.
     II.B Sv. Ján Bon Bosco 31.1.
     III.A Sv. Ján Pavol II. 22.10.
     III.B Sv. Katarína Labouré 31.12.
     IV.A Sv.Kunigunda 3.3.
     IV.B Sv.Bibiána 2.12.

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •