• Patróni tried

    • Triedny patróni

     Trieda

     Patrón

     Deň slávenia

     Prima A

     Sv. Jonáš

     22. september

     Sekunda A

     Sv. Dominik Sávio

     6. máj

     Tercia A

     Sv. Korona

     14. máj

     Kvarta A

     Sv. Terezka z Lisieux

     1.október

     Kvinta A

     Bl. Anka Kolesárová

     20. november

     Sexta A

     Sv. Páter Pio

     23. september

     Septima A

     Sv. Anton Paduánsky

     13. jún

     Oktáva A

     Sv. Školastika

     10. február

     1.A

     Bl. Carlo Acutis

     12. október

     1.B

     Sv. Albert

     15. november

     2.A

     Sv. Jana z Arku

     30. máj

     2.B

     Sv. Terézia Avilská

     15. október

     3.A

     Sv. Júda Tadeáš

     28. október

     3.B

     Sv. Ester, kráľovná

     12. apríl

     4.A

     Sv. Bernadetta Soubirousová 16. apríl

     4.B

     Sv. Reparát z Noly 21. október

      

     Prečo máme vlastne triedneho patróna?

     Tak ako pri krste, či sviatosti birmovania, dostávame meno a s ním aj konkrétneho patróna, tak aj ako triedy/spoločenstvo na cirkevnej škole, vyberáme si svojho triedneho patróna, ktorý má byť pre nás inšpiráciou, povzbudením, kamarátom.

      

     Pravidlá slávenia triedneho patróna:

     Oslava triedneho patróna je v prvom rade zodpovednosťou študentov danej triedy, ktorí po konzultácii s vyučujúcim náboženstva a s triednym vyučujúcim, pripravia triedne hody. Minimálne týždeň pred stanoveným dňoch oslavy, žiaci zodpovední za triedne hody, osobne prídu za každým vyučujúcim, s ktorým majú mať v daný deň hodinu, aby ich slušne poprosili o možnosť osláviť svojho triedneho patróna vopred pripraveným programom.

     Odporúča sa, ak je to možné, aby v daný deň mala trieda sv. omšu ku cti svojho triedneho patróna. Ďalší program je v réžii študentov. Ak existuje film o tomto svätom, môžu si pozrieť daný film, pripraviť kvíz, pripraviť zaujímavým spôsobom životopis tohto svätého, spoločne pripraviť občerstvenie a pod.

     Triedne hody nie sú “zabitým” časom, kedy sa neučíme, ale plnohodnotne využitým dňoch pre náš osobný a duchovný rast.

     Každá trieda má mať obraz svojho patróna na dôstojnom mieste s vyznačeným dátumom slávenia.

   • zatiaľ žiadne údaje
    •