• Prehľad úspechov

    •    

     Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

      

     školský rok 2018/19
     Študent Trieda Názov súťaže

       okresné/regionálne kolo 

     krajské kolo celoslovenské kolo

     Filip Bachratý

     Barbora Hrdličková

     Šimon Podešva

     Patrik Borovský

     II.A

     III.B

     Sp.A

     II.A

     Digitálny Mladý Európan      

     Filip Bachratý

     Adam Baláž

     Patrik Borovský

     II.B Mladý Európan - 3. miesto -
     Filip Bachratý II.B Olympiáda ľudských práv -

     4. miesto

     postup do ceslovenského kola

     1.miesto v písaní úvahy, cena verejnej ochrankyne práv 
     Terézia Köpplová II.B Olympiáda ľudských práv - účasť -

     Barbora Hrdličková

     Šimon Podešva

     Timotej Tóth

     III.B

     Sp.A

     Sp.A

     Olympiáda
     o Európskej únii
     - - elektronická časť - účasť

      

     školský rok 2017/18
     Študent Trieda Názov súťaže

       okresné/regionálne kolo 

     krajské kolo celoslovenské kolo

     Barbora Hrdličková

     Šimon Podešva

     Timotej Tóth

     II.B

     Sx.A

     Sx.A

     Mladý Európan - 1. miesto 4. miesto

     Frederik Hirner, Branislav Rak,
     Šimon Podešva

     IV.B

     III.B

     Sx.A

     Olympiáda
     o Európskej únii
     účasť

     -

     -

     Branislav Rak

     III.B Olympiáda ľudských práv -

     8. miesto

     postup do ceslovenského kola

     úča

      

     školský rok 2016/17
     Študent Trieda Názov súťaže

      okresné/regionálne kolo  

     krajské kolo celoslovenské kolo

     Branislav Rak

     II.B Olympiáda ľudských práv -

     1. miesto

     postup do ceslovenského kola

     6. miesto

     4. miesto
     v písaní eseje

     Marek Macho

     Sp.A Olympiáda ľudských práv -

     7. miesto

     postup do ceslovenského kola

     účasť
     Lenka Moravcová III.A

     Moja Európa

     súťaž v písaní esejí

     - - účasť
     Terézia Švihoríková III.B

     Moja Európa

     súťaž v písaní esejí

     - - účasť

      

     školský rok 2015/16
     Študent Trieda Názov súťaže

      okresné/regionálne kolo  

     krajské kolo celoslovenské kolo

     Barbora Heribanová

     Jana Štroncerová

     Lukáš Harant 

     Sx.A Mladý Európan - 3. miesto -

     Marek Macho

     Sx.A Olympiáda ľudských práv -

     6. miesto

     postup do ceslovenského kola

     účasť
     Lukáš Harant Sx.A Olympiáda ľudských práv - 12. miesto -

      

     školský rok 2014/15
     Študent Trieda Názov súťaže

      okresné/regionálne kolo 

     krajské kolo celoslovenské kolo

     Kristína Mesková 

     Simona Hurajtová 

     Eva Peterkvá 

     III.B

     III.B

     Sp.A

     Mladý Európan účasť - -
     Dominik Drdul Sp.A Olympiáda ľudských práv -

     2. miesto

     postup do celoslov. kola

     najlepšia esej

     cena denníka Pravda

     Tamara Peterková Sp.A Olympiáda ľudských práv -

     5. miesto

     postup do celoslov. kola

     účasť
     Patrícia Stúpalová, Veronika Remenárová, Adela Vidličková Ok.A Olympiáda o EÚ 4. miesto - -

      

      

     školský rok 2013/14
     Študent Trieda Názov súťaže krajské kolo celoslovenské kolo
     Filip Šuran IV.B Olympiáda ľudských práv 2. miesto účasť

      

     školský rok 2012/13
     Študent Trieda Názov súťaže krajské kolo celoslovenské kolo
     Filip Šuran III.B Olympiáda ľudských práv 4. miesto účasť, pobyt v Štrasburgu

      

     školský rok 2011/12
     Študent Trieda Názov súťaže krajské kolo celoslovenské kolo
     Martina Justusová III.B Olympiáda ľudských práv 1. miesto cena za najlepšiu esej 

      

     školský rok 2010/11
     Študent Trieda Názov súťaže regionálne kolo celoslovenské kolo
     Barbora Štrbová VII.OA Mladý Európan 3. miesto  
     Štefan Horváth
     Juraj Kvoček

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •