• Prehľad úspechov

    •    

     Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

      

     školský rok 2023/24
     Študent Trieda Názov súťaže

       okresné/regionálne kolo 

     krajské kolo celoslovenské kolo
     Veronika Jurkasová Ok.A Finančná olympiáda 19 z 20    
     Žofia Kňažková Ok.A Finančná olympiáda 15 z 20    
     Marián Štefunko IV.B Finančná olympiáda 15 z 20    
     Žofia Kňažková Ok.A Ekonomická olympiáda 52% - -
     Justín Pišek Ok.A Ekonomická olympiáda 64% - -
     Patrik Žemla III.B Olympiáda ľudských práv šk. kolo 1. miesto 3.miesto postup
     Ján Sládkovič Sp.A Olympiáda ľudských práv šk. kolo 2. miesto - -
     Dávid Ďurko II.A Olympiáda ľudských práv šk. kolo 3. miesto - -
     Ž. Kňažková,
     A. Kňažková,
     M. Cipár,
     M. Gálik
     Ok.A Olympiáda o verejnej správe -

     online 6.miesto

     semifinále 4. miesto 

     -

     M.D.Riedlmajerová, J. Sládkovič, 
     M. Barczay, L.Opálená

     Sp.A Olympiáda o verejnej správe -

     online 5.miesto

     semifinále 2.miesto

     4.miesto

      

     školský rok 2022/23
     Študent Trieda Názov súťaže

       okresné/regionálne kolo 

     krajské kolo celoslovenské kolo
     Žofia Kňažková, Marián Cipár,
     Matúš Gálik
     Sp.A Olympiáda o krajskej samospráve - 1.miesto nerealizuje sa
     Alexandra Gallová, Marián Cipár, Sára Fančovičová Sp.A Mladý Európan - 4. miesto -

     Tomáš Cák

     Alica Boledovičová

     Sx.A

     II.B

     Prezentiáda - 2. miesto -
     Martin Ušák Ok.A Olympiáda ľudských práv - 1.miesto, ÚR účasť vo Veľkom finále
     Paulína Príbišová Sx.A Olympiáda ľudských práv - 12.miesto -
     Marek Richnák Sx.A Olympiáda kritického myslenia, kat.1 - 1. miesto postup
     O. Haršány Sx.A Olympiáda kritického myslenia, kat.1 - 3.miesto -
     N. Janíková Q.A Olympiáda kritického myslenia, kat.1 - 4.miesto -
     M. Farbula Q.A Olympiáda kritického myslenia, kat.1 - 5. miesto -
     P. Príbišová Sx.A Olympiáda kritického myslenia, kat.1 - 6.-8. miesto -
     L. Lančaričová Sx.A Olympiáda kritického myslenia, kat.1 - 9. miesto -
     P. Žemla II.B Olympiáda kritického myslenia, kat.1 - 10.-12. miesto -

      

     školský rok 2021/22
     Študent Trieda Názov súťaže

       okresné/regionálne kolo 

     krajské kolo celoslovenské kolo

     Ivana Chmurová

     Roman Ochaba

     Jakub Štefunko

     III.B

     III.A

     II.A

     Mladý Európan - účasť 

     Martin Ušák

     Sp.A Olympiáda ľudských práv 1.miesto, šk.kolo

     1. miesto, ÚR

     postup do celoslovenského kola

      účasť
     Paulína Juráková II.B Olympiáda ľudských práv

     2.miesto, šk.kolo

     -

      

     školský rok 2020/21
     Študent Trieda Názov súťaže

       okresné/regionálne kolo 

     krajské kolo celoslovenské kolo

     Dominik Sagan

     Juraj Štefunko

     Filip Gašpárek

     III.A

     III.A

     Sp.A

     Mladý Európan -

     1. miesto

     postup do celoslovenského kola

     11.miesto
     Filip Bachratý IV.B Olympiáda ľudských práv

     -

     1. miesto

     postup do celoslovenského kola

     1.miesto v písaní úvahy, cena verejnej ochrankyne práv, účasť vo veľkom finále (12 najlepších študentov)
     Dorota Kňažková Sp.A Finančná olympiáda - - postup
     do II.kola

      

     školský rok 2019/20
     Študent Trieda Názov súťaže

       okresné/regionálne kolo 

     krajské kolo celoslovenské kolo
     Filip Bachratý III.B Olympiáda ľudských práv

     -

     5. miesto

     postup do celoslovenského kola

     nekonalo sa

     Barbora Hrdličková

     Šimon Podešva

     Filip Bachratý

     IV.B

     Ok.A

     III.B

     Olympiáda
     o Európskej únii
     elektronická časť - postup do finále x 3. miesto 

      

     školský rok 2018/19
     Študent Trieda Názov súťaže

       okresné/regionálne kolo 

     krajské kolo celoslovenské kolo

     Filip Bachratý

     Barbora Hrdličková

     Šimon Podešva

     Patrik Borovský

     II.A

     III.B

     Sp.A

     II.A

     Digitálny Mladý Európan - 1. postupové celoslovenské kolo -
     škola získala 2. miesto

     -

     1. miesto

     2. miesto

     -

     Filip Bachratý

     Adam Baláž

     Patrik Borovský

     II.B Mladý Európan - 3. miesto -
     Filip Bachratý II.B Olympiáda ľudských práv -

     4. miesto

     postup do ceslovenského kola

     1.miesto v písaní úvahy, cena verejnej ochrankyne práv 
     Terézia Köpplová II.B Olympiáda ľudských práv - účasť -

     Barbora Hrdličková

     Šimon Podešva

     Timotej Tóth

     III.B

     Sp.A

     Sp.A

     Olympiáda
     o Európskej únii
     - - elektronická časť - účasť

      

     školský rok 2017/18
     Študent Trieda Názov súťaže

       okresné/regionálne kolo 

     krajské kolo celoslovenské kolo

     Barbora Hrdličková

     Šimon Podešva

     Timotej Tóth

     II.B

     Sx.A

     Sx.A

     Mladý Európan - 1. miesto 4. miesto

     Frederik Hirner, Branislav Rak,
     Šimon Podešva

     IV.B

     III.B

     Sx.A

     Olympiáda
     o Európskej únii
     účasť

     -

     -

     Branislav Rak

     III.B Olympiáda ľudských práv -

     8. miesto

     postup do ceslovenského kola

     úča

      

     školský rok 2016/17
     Študent Trieda Názov súťaže

      okresné/regionálne kolo  

     krajské kolo celoslovenské kolo

     Branislav Rak

     II.B Olympiáda ľudských práv -

     1. miesto

     postup do ceslovenského kola

     6. miesto

     4. miesto
     v písaní eseje

     Marek Macho

     Sp.A Olympiáda ľudských práv -

     7. miesto

     postup do ceslovenského kola

     účasť
     Lenka Moravcová III.A

     Moja Európa

     súťaž v písaní esejí

     - - účasť
     Terézia Švihoríková III.B

     Moja Európa

     súťaž v písaní esejí

     - - účasť

      

     školský rok 2015/16
     Študent Trieda Názov súťaže

      okresné/regionálne kolo  

     krajské kolo celoslovenské kolo

     Barbora Heribanová

     Jana Štroncerová

     Lukáš Harant 

     Sx.A Mladý Európan - 3. miesto -

     Marek Macho

     Sx.A Olympiáda ľudských práv -

     6. miesto

     postup do ceslovenského kola

     účasť
     Lukáš Harant Sx.A Olympiáda ľudských práv - 12. miesto -

      

     školský rok 2014/15
     Študent Trieda Názov súťaže

      okresné/regionálne kolo 

     krajské kolo celoslovenské kolo

     Kristína Mesková 

     Simona Hurajtová 

     Eva Peterkvá 

     III.B

     III.B

     Sp.A

     Mladý Európan účasť - -
     Dominik Drdul Sp.A Olympiáda ľudských práv -

     2. miesto

     postup do celoslov. kola

     najlepšia esej

     cena denníka Pravda

     Tamara Peterková Sp.A Olympiáda ľudských práv -

     5. miesto

     postup do celoslov. kola

     účasť
     Patrícia Stúpalová, Veronika Remenárová, Adela Vidličková Ok.A Olympiáda o EÚ 4. miesto - -

      

     školský rok 2013/14
     Študent Trieda Názov súťaže krajské kolo celoslovenské kolo
     Filip Šuran IV.B Olympiáda ľudských práv 2. miesto účasť

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •