• Patrónka školy

    • Angela Merici –

     zakladateľka sestier uršulínok

     a patrónka školy

     Táto jednoduchá, ale odvážna žena sa narodila okolo roku 1474 v mestečku Desenzano del Garda v Taliansku. Detstvo i dospievanie strávila na samote zvanej „Le Grezze“ na okraji Desenzana, kam sa rodina presťahovala. Tu bola spolu so 4 súrodencami vedená k vzájomnej úcte, pohostinnosti, k životu modlitby. Pri stole im otec často čítal životopisy svätých, ktorých osudy so zápalom a oduševnením svojho mladého veku chcela nasledovať.

     Táto idylka ale netrvala dlho. Po smrti oboch rodičov i staršej sestry odchádza do výchovy k strýkovi Biancosovi do Salo. Ten bol tohto času vážený a zámožný člen mestskej rady. Tu, hoci mala príležitosť na pohodlný život, stáva sa františkánskou terciárkou, aby mohla slobodnejšie pristupovať k sviatostiam a hlavne lepšie nasledovať Krista.

     Po návrate do Desenzana sa venuje starostiam o dom, poľným prácam a službe ľuďom. Tak v skrytosti dozrieva v ženu schopnú kráčať proti prúdu myslenia ľudí vtedajšej doby. Jej spôsob života totiž nepripadal vtedy do úvahy – žena sa buď musela vydať alebo vstúpiť do kláštora – iný štýl života jej nezabezpečoval ochranu. Často ani nemala na výber. Ale rozhodli o nej rodičia, či príbuzní. Angelina pre mnohých mladícka tvrdohlavosť prerástla všakv odhodlanosť a úžasnú vyrovnanosť jej charakteru. Jej činnosť a život vzbudzujú úctu a obdiv.

     Preto ju jej františkánski predstavení pozývajú do mesta Brescia k váženej pani Catarine Patengolovej, ktorá stratila vo vojne manžela a deti. Angela tak spĺňa poslanie tešiteľky a radkyne. Toto poslanie sa postupne rozširuje na všetkých, čo sa na ňu obracajú s prosbou o modlitby alebo ako na prostredníčku a uzmierovateľku. Jej povesť vyústila do toho, že sa stala všeobecne známa ako: „matka“, „madre“, ku ktorej prichádzali po radu ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev.

     V Taliansku, zničenom vojnami, sa stáva osobnosťou „znamenia“. Obdarená obdivuhodným zmyslom pre vzťahy, usiluje sa všetkým odovzdať posolstvo nádeje a radosti, ktorá ju oživovala. Počet mladých žien okolo nej sa neustále zväčšuje a tak pomaly na konci svojho života, bohatá na skúsenosti, poslúchne naliehavú výzvu svojho Boha a konečne sa rozhodne založiť Spoločnosť svätej Uršule. Vo svojej Regule, Radách a Odkazoch, inak v tej dobe úplne originálnych, predpisuje iba to, čo už žila so svojimi spoločníčkami:

     • V dobe, keď bolo zvykom, že rehoľníčky žili v kláštore, vzdialené od sveta, rozhoduje, aby členky Spoločnosti žili svoje zasvätenie vo svojom životnom prostredí.
     • V spoločnosti, v ktorej mali dominantné postavenie muži, kladie dôraz na dôležitosť úlohy ženy pri ochrane a odovzdávaní podstatných hodnôt.
     • V spoločnosti, ktorá rozdeľuje tých, čo pracujú, a tých čo sa modlia, uskutočňuje „prelom“ tým, že angažuje laikov a zasvätené osoby spoločne pracovať v službe evanjelia.

     Umiera 27. januára 1540 v chýre svätosti.

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •