• Čo to je?

    •      Študentské voľby sú projekt Inštitútu pre verejné otázky (IVO), ktorý vychádza z úspešnosti podobných projektov realizovaných napríklad v Českej republike. V rámci tohto projektu študenti stredných škôl v SR realizujú modelové voľby, ktorých výsledky sumarizuje a zverejňuje IVO. V roku 2014 okrem pilotného projektu volieb prezidenta SR realizujeme študentské voľby do Európskeho parlamentu a študentské komunálne voľby. Nad študentskými voľbami prebralo v roku 2017 záštitu občianske združenie Pre stredoškolákov

          Cieľom projektu je zoznámiť študentov so základnými demokratickými princípmi fungovania spoločnosti a zvýšiť informovanosť a povedomie o fungovaní volebných systémov v Slovenskej republike v cieľovej skupine 15 –18-ročných študentov stredných škôl a vtiahnuť ju do verejného priestoru a zvýšiť občiansku angažovanosť prostredníctvom realizovania modelových volieb medzi stredoškolskými študentmi. 

     zdroj: www.studentskevolby.sk 

   • zatiaľ žiadne údaje
    •