• Výsledky prijímačiek 8-roč. gym.

    • Poradie uchádzačov po prijímacích skúškach pre škol. rok 2019/20

     8-ročné štúdium

      

     Zoznam prijatých uchádzačov

     Zápis prijatých uchádzačov bude 24.5.2019 od 7.00 do 16.00 hod. na sekretariáte školy.

     č. Kód žiaka

     SJL  max.100

     MAT  max.100 NAB  max.20 Prospech Spolu Výsledok
     1 NY11O 82 81 19 100 282 prijatý
     2 XY31U 64 87 20 100 271 prijatý
     3 HY18A 70 87 18 94 269 prijatý
     4 RY38Y 76 66 19 100 261 prijatý
     7 NU71A 79 75 5 100 259 prijatý
     5 ZE88U 71 70 18 100 259 prijatý
     6 MU58E 70 75 14 100 259 prijatý
     8 WA32E 70 71 13 100 254 prijatý
     9 GU20A 68 73 10 100 251 prijatý
     10 WO81Y 79 59 12 100 250 prijatý
     11 SO25Y 66 67 17 100 250 prijatý
     12 CO35U 79 52 18 100 249 prijatý
     13 SY10U 71 57 16 100 244 prijatý
     14 HO76A 73 55 14 100 242 prijatý
     15 CY84E 75 58 14 94 241 prijatý
     16 NY16Y 58 68 14 100 240 prijatý
     17 JU32O 62 61 16 100 239 prijatý
     18 CY35U 60 63 16 100 239 prijatý
     19 BU33Y 73 74 15 75 237 prijatý
     20 NY72U 70 52 14 100 236 prijatý
     21 DU37E 54 65 17 100 236 prijatý
     22 SU41O 72 43 18 100 233 prijatý
     23 KA04Y 65 56 11 100 232 prijatý
     24 XA80U 51 73 13 94 231 prijatý

      

     Zoznam neprijatých uchádzačov z dôvodu nedostatku miesta

     Po obdržaní rozhodnutia o neprijatí je možné podať odvolanie.

     V prípade voľných miest po 1. zápise (24.5.2019) budú na 2. zápis pozvaní uchádzači, ktorí podali odvolanie.

     č. Kód žiaka SJL  max.100 MAT  max.100 NAB  max.20 Prospech Spolu Výsledok
     25 RU80E 60 53 14 100 227 neprijatý
     26 ZY67U 66 55 18 87 226 neprijatý
     27 BA02U 58 48 18 100 224 neprijatý
     28 GY18A 67 38 16 100 221 neprijatý
     29 MO17U 56 49 16 100 221 neprijatý
     30 DE56E 52 59 10 100 221 neprijatý
     31 JO24O 48 54 17 100 219 neprijatý
     32 JO25E 72 46 13 87 218 neprijatý
     33 JO31E 49 58 16 94 217 neprijatý
     34 WU43E 54 53 18 87 212 neprijatý
     35 RA10E 60 56 6 87 209 neprijatý
     36 ZE15U 56 62 9 81 208 neprijatý
     37 HA21E 46 55 15 81 197 neprijatý
     38 FA08O 45 46 19 87 197 neprijatý
     39 TU77A 50 46 13 87 196 neprijatý
     40 KE63A 43 49 11 87 190 neprijatý
     41 MU81A 58 28 9 94 189 neprijatý
     42 PA43E 46 31 16 94 187 neprijatý
     43 WE44O 51 35 17 81 184 neprijatý
     44 PO70A 44 27 15 94 180 neprijatý
     45 HU07E 43 48 14 69 174 neprijatý
     46 HU48O 40 34 12 87 173 neprijatý
     47 SA04U 30 32 15 94 171 neprijatý
     48 PA63U 53 28 10 75 166 neprijatý
     49 SY31A 39 53 16 44 152 neprijatý
     50 HA14U 39 37 14 54 144 neprijatý
     51 HY40E 44 30 10 56 140 neprijatý
     52 MU38Y 35 26 15 56 132 neprijatý
     53 PO84E 29 36 7 50 122 neprijatý

      

     Zoznam uchádzačov, ktorí nesplnili kritériá

     č. Kód žiaka SJL  max.100 MAT  max.100 NAB  max.20 Prospech Spolu Výsledok
     54 HU18E 51 20 15 56 142 neprijatý
     55 SO20O 35 22 15 56 128 neprijatý
     56 GA14A 35 19 10 44 108 neprijatý
     57 GY36A 29 16 16 27 88 neprijatý

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •