• Výsledky prijímačiek 8-roč. gym.

    • Poradie uchádzačov po prijímacích skúškach pre škol. rok 2020/21

     8-ročné štúdium

     Uprednostňujeme komunikáciu prostredníctvom Edupage so všetkými uchádzačmi, aj tí, ktorí nepodávali prihlášku cez Edupage.

     Prijatí uchádzači dostanú rozhodnutie o prijatí prostredníctvom Edupage. Svoje záväzné rozhodnutie o nastúpení, resp. nenastúpení na štúdium (podpísané a zoskenované tlačivo: zavazne_rozhodnutie) nám pošlite cez Edupage alebo mailom na sekretariat@gamtt.sk, v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30.6.2020. Tí, ktorí ste prijatí na obidve školy, prosím obratom pošlite svoje rozhodnutie, aby sme na uvoľnené miesta mohli osloviť ďalších uchádzačov. Ak nepoužívate Edupage konto, rozhodnutie pošleme mailom.  Uchádzač sa rozhoduje len pre jednu školu, nemôže byť zapísaný na dvoch školách a jeho rozhodnutie je záväzné.

     Neprijatí uchádzači dostanú rozhodnutie o neprijatí prostredníctvom Edupage. Následne môžu podať odvolanie prostredníctvom Edupage alebo mailom na  sekretariat@gamtt.sk. Ak nepoužívate Edupage konto, rozhodnutie o neprijatí, vám doručíme mailom.

     V prípade, že nám prijatí uchádzači oznámia, že nemajú záujem o štúdium na našej škole, budeme priebežne posúvať poradie prijatých uchádzačov a postupne oslovovať neprijatých uchádzačov, ktorí si podali odvolanie. Stav môžete sledovať v nasledujúcej tabuľke, ktorú pravidelne aktualizujeme.

     Zoznam uchádzačov, ktorí splnili kritériá na prijatie:

     Por. Kód Prospech PS SJL PS MAT PS KNB Spolu Výsledok  
     1 ZO18O 100 98 83 19,5 300,5 zapísaný 1.
     2 GO44O 100 84 91 17,5 292,5 nenastúpi  
     3 TE75A 100 80 86 18,5 284,5 zapísaný 2.
     4 TE16O 100 86 77 19,5 282,5 zapísaný 3.
     5 XA55A 100 84 78 18 280 nenastúpi  
     6 ZO20A 100 81 78 14,5 273,5 zapísaný 4.
     7 PY16A 100 91 61 19,5 271,5 nenastúpi  
     8 ZE14Y 100 75 79 17,5 271,5 zapísaný 5.
     9 XY07E 100 77 74 16,5 267,5 zapísaný 6.
     10 NE33O 100 73 72 18 263 zapísaný 7.
     11 FU22U 100 80 66 16,5 262,5 zapísaný 8.
     12 TE61A 100 88 61 13 262 nenastúpi  
     13 BO82Y 93 89 63 16,5 261,5 zapísaný 9.
     14 GU74E 100 71 68 16 255 zapísaný 10.
     15 SO51U 100 68 74 12 254 zapísaný 11.
     16 CU37E 100 78 57 18 253 zapísaný 12.
     17 FA71U 100 70 63 18,5 251,5 zapísaný 13.
     18 NO76E 100 68 71 12,5 251,5 nenastúpi  
     19 SA67O 94 70 65 18,5 247,5 zapísaný 14.
     20 MA35Y 100 60 69 17,5 246,5 zapísaný 15.
     21 KO58U 100 72 58 15,5 245,5 zapísaný 16.
     22 SU25O 100 69 58 18 245 zapísaný 17.
     23 TO73O 94 75 61 14,5 244,5 zapísaný 18.
     24 KY02E 100 62 64 16,5 242,5 nenastúpi  
     25 HE27O 100 73 51 18 242 nenastúpi  
     26 TA07U 100 71 56 15 242 zapísaný 19.
     27 GA82Y 100 70 53 18 241 zapísaný 20.
     28 PO40A 100 74 50 16 240 zapísaný 21.
     29 KU23O 100 74 53 11,5 238,5 neprijatý pre nedostatok miesta   
     30 ZE37A 100 75 48 11,5 234,5 prijatý na odvolanie 22.
     31 WO04Y 94 59 65 14,5 232,5 zapísaný 23.
     32 DA24U 88 69 55 18,5 230,5 zapísaný 24.
     33 KA51O 94 76 44 16 230 prijatý na odvolanie 25.
     34 KO56Y 100 68 44 17,5 229,5 odvolanie   
     35 NO40E 94 68 49 18 229 odvolanie  
     36 KA10U 94 74 45 14 227 odvolanie   
     37 CE76Y 88 68 55 15 226 odvolanie   
     38 XU36A 88 62 60 16 226 neprijatý pre nedostatok miesta   
     39 TE73U 94 66 54 10 224 odvolanie  
     40 KA31E 100 60 48 15 223 odvolanie  
     41 DE01A 100 66 40 16 222 neprijatý pre nedostatok miesta   
     42 WE20U 100 63 39 18,5 220,5 odvolanie  
     43 DY30E 94 70 44 11,5 219,5 neprijatý pre nedostatok miesta   
     44 TY33E 100 59 45 15 219 odvolanie  
     45 HE17U 75 77 53 9,5 214,5 odvolanie  
     46 PU80E 88 65 45 15,5 213,5 odvolanie  
     47 ZU07Y 69 57 74 13,5 213,5 neprijatý pre nedostatok miesta   
     48 ZA34Y 100 57 41 13,5 211,5 neprijatý pre nedostatok miesta   
     49 SE88U 88 51 55 14,5 208,5 neprijatý pre nedostatok miesta   
     50 FU62U 100 60 31 16 207 neprijatý pre nedostatok miesta   
     51 HO65E 100 58 30 14,5 202,5 neprijatý pre nedostatok miesta   
     52 CE18A 88 51 48 13 200 odvolanie  
     53 KA53O 75 61 52 10,5 198,5 neprijatý pre nedostatok miesta   
     54 MU42O 81 71 27 17 196 odvolanie   
     55 GU38U 69 60 44 18 191 neprijatý pre nedostatok miesta   
     56 JU16E 94 56 28 11,5 189,5 odvolanie   
     57 HY21E 81 53 45 10 189 neprijatý pre nedostatok miesta   
     58 DA02Y 81 58 41 8,5 188,5 neprijatý pre nedostatok miesta   
     59 NE33A 93 48 35 12,5 188,5 odvolanie  
     60 RU34O 75 51 44 13,5 183,5 neprijatý pre nedostatok miesta   
     61 KE07A 69 48 30 19,5 166,5 odvolanie   
     62 BO16A 50 67 27 18 162 neprijatý pre nedostatok miesta   
     63 BE66U 75 55 25 4 159 neprijatý pre nedostatok miesta   
     64 TO65A 31 51 30 12,5 124,5 neprijatý pre nedostatok miesta   

      

     Zoznam uchádzačov, ktorí nesplnili kritériá

     Por. Kód Prospech PS SJL PS MAT PS KNB Spolu
     1 CY03A 88 51 21 15,5 175,5
     2 GO14E 69 57 22 17 165
     3 CA48A 56 60 20 16 152
     4 DY17U 56 52 19 16 143
     5 WY18A 69 46 21 6 142
     6 MU08Y 50 59 14 9,5 132,5
     7 RO87E 0 36 8 7,5 51,5

      

     Zoznam uchádzačov, ktorí sa nezúčastnili prijímacích skúšok

     Por. Kód Prospech  PS SJL PS MAT  PS KNB  Spolu
     1 WU54A 100 0 0 0 100
     2 PA27O 100 0 0 0 100
     3 RY77E 94 0 0 0 94
     4 TA11E 88 0 0 0 88
     5 DY62O 63 0 0 0 63
     6 JO41O 56 0 0 0 56
     7 DY21A 0 0 0 0 0

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •