• Ocenenie TOP GAM

    •  Ocenenie TOP GAM vzniklo v roku 2018, kedy sa konal jeho nultý ročník. Istý darca, ktorý je veľkým sympatizantom našej školy, nám venoval peniaze s prianím, aby boli odovzdané tým študentom, ktorí vedia na sebe pracovať, robia nad rámec bežných študentských povinností a chcú meniť svet k lepšiemu. Napriek tomu, že nie je s našou školou priamo spojený, všimol si, že GAM produkuje mnoho mladých ľudí, ktorí sú nie len vzdelaní, ale majú aj vysoký morálny kredit.

     Táto cena je spojená s finančným darom, ktorý má byť prejavom vďaky, prejavom podpory a tiež prejavom toho, že aktivity študentov by nemali zostať bez povšimnutia.

      Mojím snom je, aby bolo financií toľko, aby sme mohli oceniť čo najväčší počet TOP gamákov, ale aj podporiť vaše malé projekty,  výmenné pobyty a odborné exkurzie. Možno sú to vysoké méty, možno sa moje sny nenaplnia úplne, ale  keď sa nepokúsim splniť si tento sen, nezistím, či sa dá zrealizovať. A pravdepodobne rovnako uvažujú aj študenti, ktorí si ocenenie TOP GAM prevzali a verím, že ešte aj prevezmú. Títo študenti vedia, že bez snov, viery a chuti meniť veci k lepšiemu, sa nepohne nič...

     Mgr. Marta Vozárová

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •