• Úspechy v súťažiach

    • Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

     školský rok 2015/16
     Študent Trieda Názov súťaže Organizátor regionálne kolo celoslovenské kolo konzultant
     Zuzana Reiffersoá P.A Dažďový prales Kalokagatia 3. miesto - -
     Terézia Bartošovičová P.A Moja Trnava Kalokagatia 2. miesto - -
     Lenka Hlavačková P.A Maľovaný sen Vianoc Kalokagatia 2. miesto - -

      

     školský rok 2014/15
     Študent Trieda Názov súťaže Organizátor regionálne kolo celoslovenské kolo konzultant
     Viktória Vyskočová II.A Kone Kalokagatia 1. miesto    
     Viktória Vyskočová II.A

     Buzalkova Trnava

       mimoriadna cena    

      

     školský rok 2013/14
     Študent Trieda Názov súťaže Organizátor regionálne kolo celoslovenské kolo konzultant
     Veronika Remenárová Sp.A Buzalkova Trnava Arcibiskupský úrad

     1. miesto

     arcidiecézne kolo

     - Gajdošová
     Sabína Orlická K.A Plagát k filmu Kalokagatia-CVČ  3. miesto - Gajdošová

      

     školský rok 2011/12
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo
     Viktória Chovanová II.C Levy, tigre, mačky a iné šelmy IV. kategória - SŠ, SOŠ, GYM 1. miesto

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •