• Prehľad úspechov

    •   Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

      

     školský rok 2020/21
     Študent Trieda Názov súťaže kategória okresné kolo krajské kolo

     celoslovenské

     kolo  

     konzultant
     Janka Mikulášová S.A IQ olympiáda       postup  
     Jakub Haršány P.A Matematický klokan  - - - 100% úspešnosť  
     Tomáš Gramblička P.A Matematický klokan - - - 97% úspešnosť  
     Matúš Pestún T.A Matematický klokan - - - 92% úspešnosť  

     Ema Kolarovičová, Nina Janíková, Jakub Chorvatovič, 
     Dominik Hanzel

     T.A MatX - - -

     15.miesto

     z 222

     Mgr.L. Bubánová
     Jakub Haršány P.A Pytagoriáda P6 1. miesto, ÚR      Mgr. J. Čurmová
     Kamila Šimurdová P.A Pytagoriáda P6 6.miesto, ÚR - -  Mgr. J. Čurmová
     Samuel Grman S.A Pytagoriáda P7 12. miesto, ÚR - -  PaedDr. B. Kováčová
     Marcel Farbula T.A Pytagoriáda P8 1. miesto, ÚR      Mgr.L.Bubánová
     Dominik Hanzel T.A Pytagoriáda P8 17.miesto, ÚR - -  Mgr.L.Bubánová
     Benjamín Chrvala Sp.A Matematická olympiáda A  -  2. miesto, ÚR   RNDr. K. Gajdoš 
     Michal Šrank III.A Matematická olympiáda A  - 3. miesto  - RNDr. K. Gajdoš 
     Matej Suchoň III.A Matematická olympiáda A  - 11. miesto  - RNDr. K. Gajdoš 
     Vladimír Štefunko I.A Matematická olympiáda C - 9. miesto, ÚR - RNDr. K. Gajdoš 
     Matúš Moravec I.B Matematická olympiáda C - 7. miesto, ÚR - RNDr. K. Gajdoš 
     Adam Bardiovský Q.A Matematická olympiáda C - 10.miesto - RNDr. K. Gajdoš 
     Ondrej Haršány K.A Matematická olympiáda Z9 1. miesto 6.miesto,
     ÚR
     - Mgr.L. Bubánová
     Marcel Farbula T.A Matematická olympiáda Z8 účasť - - Mgr.L.Bubánová
     Mkulášová Janka S.A Matematická olympiáda Z7 1. miesto     PaedDr. B. Kováčová
     Grman Samuel S.A Matematická olympiáda Z7 5.-6. miesto - - PaedDr. B. Kováčová
     Vančová Tamara S.A Matematická olympiáda Z7 5.-6. miesto - - PaedDr. B. Kováčová
     Haršány Jakub P.A Matematická olympiáda Z6 1.-2. miesto     Mgr. J. Čurmová
     Kamenár Martin P.A Matematická olympiáda Z6 5.-6. miesto - - Mgr. J. Čurmová
     Šimurdová Kamila P.A Matematická olympiáda Z6 10.-13. miesto - - Mgr. J. Čurmová

      

     školský rok 2019/20
     Študent Trieda Názov súťaže kategória okresné kolo krajské kolo

     celoslovenské

     kolo  

     konzultant
     Bardiovský Adam K.A Matematická olympiáda Z9 8. miesto, ÚR zrušené - RNDr. K. Gajdoš 
     Sofia Bardoňová 1.A Matematická olympiáda C - - - RNDr. K. Gajdoš 
     Benjamín Chrvala Sx.A Matematická olympiáda B RNDr. K. Gajdoš 
     Michal Šrank II.A Matematická olympiáda B  - RNDr. K. Gajdoš 
     Matej Suchoň II.A Matematická olympiáda B RNDr. K. Gajdoš 
     Andrej Genčur Ok.A Matematická olympiáda A - 8. miesto - RNDr. K. Gajdoš  
     Katarína Královičová IV.A Matematická olympiáda A - 8. miesto - RNDr. K. Gajdoš  

     A. Bardiovský, A. Táčovský, M. Gálik, M. Jánoška

     K.A

     Náboj

     junior

     - - 1. miesto - Mgr.L.Bubánová
     J. Hittrich, O. Haršány, M. Richnák a E. Gašpárková T.A

     Náboj

     junior

     - - 11. miesto - Mgr.L.Bubánová
     Ondrej Haršány T.A Matematický klokan - - - 100% úspešnosť  
     Jana Mikulášová P.A Matematický klokan - - - 91,7% úspešnosť  
     Marcel Farbula S.A Matematický klokan - - - 95,8% úspešnosť  
     Nina Janíková S.A Matematický klokan - - - 95% úspešnosť  
     Juraj Heriban Q.A Matematický klokan       90,8% úspešnosť  
     Benjamín Chrvala Sx.A Matematický klokan - - - 95% úspešnosť  
     Marcel Farbula S.A

     Expert Geniality Show

     Mozgolamy

     - - - 10.miesto  
     Nina Janíková S.A

     Expert Geniality Show

     Mozgolamy

     - - - 14.miesto  
     Monika Hilmerová III.A

     Expert Geniality Show

     Mozgolamy

     - - - 15.miesto  

      

      

     školský rok 2018/19
     Študent Trieda Názov súťaže kategória okresné kolo krajské kolo

     celoslovenské

     kolo  

     konzultant
     Ondrej Haršány,
     Jakub Hittrich,
     Eliška Gašpárková,
     Marek Richnák
     S.A MATBOJ 7.ročník - 1. miesto - -
     Marcel Farbula, Dominik Hanzel, Dominik Jindra a Jakub Pollák P.A MATBOJ 6.ročník - 2. miesto - -
     Ondrej Haršány S.A Pytagoriáda   1. miesto     Mgr.L.
     Bubánová
     Marcel Farbula P.A Matematická olympiáda Z6 2. miesto - - Mgr.L.
     Bubánová
     Nina Janíková P.A Matematická olympiáda Z6 6. miesto - - Mgr.L.
     Bubánová
     Ondrej Haršány S.A Matematická olympiáda Z7 2. miesto - - Mgr.L.
     Bubánová
     Eliška Gašpárková S.A Matematická olympiáda Z7 4. miesto - - Mgr.L.
     Bubánová
     Adam Bardiovský T.A Matematická olympiáda Z8 2. miesto - - Mgr.L.
     Bubánová
     Žofia Chrvalová K.A Matematická olympiáda Z9 5. miesto  11. miesto  - RNDr. K. Gajdoš  
     Benjamín Chrvala Q.A Matematická olympiáda C - 2. miesto, ÚR - RNDr. K. Gajdoš  
     Michal Šrank I.A Matematická olympiáda C - 3. miesto, ÚR - RNDr. K. Gajdoš  
     Matej Suchoň I.A Matematická olympiáda C - 7. miesto, ÚR - RNDr. K. Gajdoš  
     Filip Gašpárek Q.A Matematická olympiáda C - 25. miesto - RNDr. K. Gajdoš  
     Lívia Plachetková I.A Matematická olympiáda C - 36. miesto - RNDr. K. Gajdoš  
      Katarína Královičová  III.A  Matematická olympiáda - 11. miesto   - RNDr. K. Gajdoš 
     Andrej Genčur Sp.A Matematická olympiáda A - 23. miesto - RNDr. K. Gajdoš 

     D. Cáková

     Ž. Chrvalová

     M. Ušák

     J. Heriban

     K.A MAT - X - - - 49. miesto z 316 -
     Ondrej Haršány S.A Matematický klokan - - - 100% úspešnosť -

     D. Cáková

     Ž. Chrvalová

     J.Heriban

     M.Ušák

     K.A

     Náboj

     junior

     - 2. miesto - - -

      S. Samporová

     S. Bubán

     E. Ruisl

     J. Koricina

     A. Genčur

     Ok.A

     Ok.A

     IV.A

     IV.A

     Sp.A

     Náboj

     senior

     - - - 35. miesto -

      

     školský rok 2017/18
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     A. Genčur Sx.A Matematická olympiáda B - 6.-9. miesto - p.Gajdoš
     K. Královičová II.A Matematická olympiáda B - 18.-19. miesto - p.Gajdoš
     Filip Gašpárek K.A Matematická olympiáda Z9 3. miesto 14.-15. miesto, ÚR - p.Gajdoš
     Benjamín Chrvala K.A Matematická olympiáda Z9 4. miesto 5.-6. miesto, ÚR - p.Gajdoš
     Adam Bardiovský S.A Matematická olympiáda Z7 1. miesto     p. Čapkovičová
     Simona Bučková S.A Matematická olympiáda Z7 ÚR     p. Čapkovičová
     Eliška Gašpárková P.A Matematická olympiáda Z6 1. miesto     p. Čapkovičová
     Ondrej Haršány P.A Matematická olympiáda Z6 1. miesto     p. Čapkovičová
     Martin Barcay P.A Matematická olympiáda Z6 ÚR     p. Čapkovičová
     Ján Jurík P.A Pytagoriáda P6 ÚR      
     Adam Bardiovský S.A Pytagoriáda P7        
      Žofia Chrvalová T.A Pytagoriáda P8 ÚR      

      

      

     školský rok 2016/17
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     K. Královičová I.A Matematická olympiáda C - 2. miesto - Gajdoš
     A. Genčur Q.A Matematická olympiáda C - 4. miesto - Gajdoš
     A. Bardiovský P.A Matematická olympiáda Z6 7.- 10. miesto, ÚR - - Kováčová
     S. Bučková P.A Matematická olympiáda Z6 17.-19. miesto - - Kováčová
     V. Jurkasová P.A Matematická olympiáda Z6 20. miesto - - Kováčová
     Ž. Chrvalová S.A Matematická olympiáda Z7 13.- 16. miesto - - Čapkovičová
     M. Ušák S.A Matematická olympiáda Z7 17. miesto - - Čapkovičová
     B.Chrvala T.A Matematická olympiáda Z8 6.- 8. miesto, ÚR - - Gajdoš
     F. Gašpárek T.A Matematická olympiáda Z8 6.- 8. miesto, ÚR - - Gajdoš
     Adam Bardiovský  P.A Pytagoriáda P6 1. miesto     Kováčová
     Diana Cáková S.A Pytagoriáda P7 2.-4. miesto - - Kováčová
     Marek Tomašovič T.A Pytagoriáda P8 2.-4. miesto - - Kováčová

      

      

     školský rok 2015/16
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Jozef Koricina I.A Pangea         Gajdoš
     Andrej Horník Sx.A Matematická olympiáda B - 6.-7. miesto - Gajdoš
     Jozef Koricina I.A Matematická olympiáda C - 6.-7. miesto - Gajdoš
     Benjamín Chrvala S.A Matematická olympiáda Z7 4. miesto     Gajdoš
     Filip Gašpárek S.A Matematická olympiáda Z7 2.- 3. miesto     Gajdoš
     Žofia Chrvalová P.A Matematická olympiáda Z6 1.- 2. miesto     Kováčová
     Martin Ušák P.A Matematická olympiáda Z6 3. miesto     Kováčová
     Filip Kňažko T.A Pytagoriáda P8 1. miesto     Kováčová

      

       

     školský rok 2014/15
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Benjamín Chrvala P.A Matematická olympiáda Z6 1.miesto - - -
     Bínovský František T.A Matematická olympiáda Z8 účasť - - -
     Bínovský František T.A Pytagoriáda P8 3.miesto, ÚR - - -
     Gabriela Chutňáková S.A Pytagoriáda P7 3. miesto - - -
     Ondrej Bínovský Ok.A Matematická olympiáda A - 1.miesto účasť Rafay, Gajdoš
     Samuel Bubán K.A Matematická olympiáda Z9 2. miesto 8. miesto - Kováčová
     Andrej Horník Q.A Matematická olympiáda C - 4.-6. miesto, ÚR - Gajdoš
     Matúš Miklovič Q.A Matematická olympiáda C - 10.-13. miesto, ÚR - Gajdoš
                    

      

     školský rok 2013/14
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Ondrej Bínovský Sp.A Matematická olympiáda A - 1.miesto

     13. miesto ÚR

     MEMO - 4. miesto - tím SR

     Rafay
     Matúš Miklovič K.A Matematická olympiáda Z9 5. miesto, ÚR - - Kováčová
     Andrej Horník K.A Matematická olympiáda Z9 7. miesto - - Kováčová
     Samuel Bubán TA Matematická olympiáda Z8 1. miesto, ÚR - - Kováčová
     Hana Kadlicová SA Matematická olympiáda Z7 6. miesto, ÚR - - Kováčová
     Filip Cák SA Matematická olympiáda Z7 7. miesto - - Kováčová
     Peter Čechovič SA Matematická olympiáda Z7 9. miesto - - Kováčová
     Dominik Hornáček PA Matematická olympiáda Z6 4. miesto - - Kováčová
     Viktória Vyskočová I.A Matematická olympiáda C - 9.-10. miesto - Rafay
     Patrícia Kopecká I.A Matematická olympiáda C - 11. miesto - Rafay
     Michal Bubán Sx.A Matematická olympiáda B - 11.-14. miesto - Gajdoš
     Michal Szabo II.A Matematická olympiáda B - 16.-18. miesto - Gajdoš

      

     školský rok 2012/13
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Dominik Pisarovič Oktáva A Matematická olympiáda A   3. - 4. miesto   Gajdoš
     Ondrej Bínovský Sexta A Matematická olympiáda A   5. - 8. miesto   Rafay
     Ondrej Bínovský Sexta A Matematická olympiáda B   3. -4. miesto   Rafay
     Michal Bubán Kvinta A Matematická olympiáda C   11. - 13. miesto    
     Matúš Miklovič Tercia A Matematická olympiáda Z8 1. miesto, ÚR     Kováčová
     Samuel Bubán Sekunda A Matematická olympiáda Z7 5. miesto, ÚR     Kováčová
     Michal Bardiovský Sekunda A Matematická olympiáda Z7 9. miesto     Kováčová
     Filip Cák Príma A Matematická olympiáda Z6 4. miesto, ÚR     Kováčová
     Dávid Podešva Príma A Matematická olympiáda Z6 5. miesto, ÚR     Kováčová
     Hana Kadlicová Príma A Matematická olympiáda Z6 5. miesto, ÚR     Kováčová
     Mária Hornáčková Príma A Pytagoriáda P6 2. miesto, ÚR     Kováčová
     Samuel Bubán Sekunda A Pytagoriáda P7 1. miesto, ÚR     Kováčová
     Matúš Miklovič Tercia A Pytagoriáda P8 8. miesto     Kováčová

      

     školský rok 2011/12
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Pavol Koprda Oktáva A Matematická olympiáda A   1. miesto, ÚR 12. miesto, ÚR Gajdoš
     Miriam Zacharová II.A Matematická olympiáda B   8. miesto   Gajdoš
     Lenka Šimončičová II.A Matematická olympiáda B   12. - 18. miesto   Gajdoš
     Jakub Patko II.B Matematická olympiáda B   12. - 18. miesto   Rafay
     Katarína Duchoňová II.B Matematická olympiáda B   19.-20 . miesto   Rafay
     Samuel Bubán príma A Matematická olympiáda Z6 3. miesto, ÚR     Kováčová
     Matúš Miklovič sekunda A Matematická olympiáda Z7 2. miesto, ÚR     Kováčová
     Samuel Bubán príma A Pytagoriáda P6 3. miesto, ÚR     Kováčová
     Andrej Horník sekunda A Pytagoriáda P7 11. miesto     Kováčová

      

     školský rok 2010/11
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Pavol Koprda VII.OA Matematická olympiáda A   4. - 5. miesto, ÚR   Gajdoš, Rafay
     Mária Ševčovičová II.A Matematická olympiáda  B   9. - 10. miesto   Gajdoš
     Lenka Šimončičová I.A Matematická olympiáda   C   5. miesto   Gajdoš

      

     školský rok 2009/10
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Eva Vidličková VIII.OA Matematická olympiáda A   1. - 2. miesto   Gajdoš
     Pavol Koprda VI.OA Matematická olympiáda A   11. - 13. miesto   Rafay
     Pavol Koprda VI.OA Matematická olympiáda B   4. miesto, ÚR   Rafay
     Dominik Pisarovič V.OA Matematická olympiáda C   7. miesto, ÚR   Gajdoš
     Mária Ševčovičová I.A Matematická olympiáda C   10. miesto, ÚR   Gajdoš
     Michal Bubán II.OA Pytagoriáda   1. miesto     Kováčová

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •