• Prehľad úspechov

    •   Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

     školský rok 2018/19
     Študent Trieda Názov súťaže kategória okresné kolo krajské kolo

     celoslovenské

     kolo  

     konzultant
     Ondrej Haršány,
     Jakub Hittrich,
     Eliška Gašpárková,
     Marek Richnák
     S.A MATBOJ 7.ročník - 1. miesto - -
     Marcel Farbula, Dominik Hanzel, Dominik Jindra a Jakub Pollák P.A MATBOJ 6.ročník - 2. miesto - -
     Ondrej Haršány S.A Pytagoriáda   1. miesto     Mgr.L.
     Bubánová
     Marcel Farbula P.A Matematická olympiáda Z6 2. miesto - - Mgr.L.
     Bubánová
     Nina Janíková P.A Matematická olympiáda Z6 6. miesto - - Mgr.L.
     Bubánová
     Ondrej Haršány S.A Matematická olympiáda Z7 2. miesto - - Mgr.L.
     Bubánová
     Eliška Gašpárková S.A Matematická olympiáda Z7 4. miesto - - Mgr.L.
     Bubánová
     Adam Bardiovský T.A Matematická olympiáda Z8 2. miesto - - Mgr.L.
     Bubánová
     Žofia Chrvalová K.A Matematická olympiáda Z9 5. miesto  11. miesto  - RNDr. K. Gajdoš  
     Benjamín Chrvala Q.A Matematická olympiáda C - 2. miesto, ÚR - RNDr. K. Gajdoš  
     Michal Šrank I.A Matematická olympiáda C - 3. miesto, ÚR - RNDr. K. Gajdoš  
     Matej Suchoň I.A Matematická olympiáda C - 7. miesto, ÚR - RNDr. K. Gajdoš  
     Filip Gašpárek Q.A Matematická olympiáda C - 25. miesto - RNDr. K. Gajdoš  
     Lívia Plachetková I.A Matematická olympiáda C - 36. miesto - RNDr. K. Gajdoš  
      Katarína Královičová  III.A  Matematická olympiáda - 11. miesto   - RNDr. K. Gajdoš 
     Andrej Genčur Sp.A Matematická olympiáda A - 23. miesto - RNDr. K. Gajdoš 

     D. Cáková

     Ž. Chrvalová

     M. Ušák

     J. Heriban

     K.A MAT - X - - - 49. miesto z 316 -
     Ondrej Haršány S.A Matematický klokan - - - 100% úspešnosť -

     D. Cáková

     Ž. Chrvalová

     J.Heriban

     M.Ušák

     K.A

     Náboj

     junior

     - 2. miesto - - -

      S. Samporová

     S. Bubán

     E. Ruisl

     J. Koricina

     A. Genčur

     Ok.A

     Ok.A

     IV.A

     IV.A

     Sp.A

     Náboj

     senior

     - - - 35. miesto -

      

     školský rok 2017/18
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     A. Genčur Sx.A Matematická olympiáda B - 6.-9. miesto - p.Gajdoš
     K. Královičová II.A Matematická olympiáda B - 18.-19. miesto - p.Gajdoš
     Filip Gašpárek K.A Matematická olympiáda Z9 3. miesto 14.-15. miesto, ÚR - p.Gajdoš
     Benjamín Chrvala K.A Matematická olympiáda Z9 4. miesto 5.-6. miesto, ÚR - p.Gajdoš
     Adam Bardiovský S.A Matematická olympiáda Z7 1. miesto     p. Čapkovičová
     Simona Bučková S.A Matematická olympiáda Z7 ÚR     p. Čapkovičová
     Eliška Gašpárková P.A Matematická olympiáda Z6 1. miesto     p. Čapkovičová
     Ondrej Haršány P.A Matematická olympiáda Z6 1. miesto     p. Čapkovičová
     Martin Barcay P.A Matematická olympiáda Z6 ÚR     p. Čapkovičová
     Ján Jurík P.A Pytagoriáda P6 ÚR      
     Adam Bardiovský S.A Pytagoriáda P7        
      Žofia Chrvalová T.A Pytagoriáda P8 ÚR      

      

      

     školský rok 2016/17
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     K. Královičová I.A Matematická olympiáda C - 2. miesto - Gajdoš
     A. Genčur Q.A Matematická olympiáda C - 4. miesto - Gajdoš
     A. Bardiovský P.A Matematická olympiáda Z6 7.- 10. miesto, ÚR - - Kováčová
     S. Bučková P.A Matematická olympiáda Z6 17.-19. miesto - - Kováčová
     V. Jurkasová P.A Matematická olympiáda Z6 20. miesto - - Kováčová
     Ž. Chrvalová S.A Matematická olympiáda Z7 13.- 16. miesto - - Čapkovičová
     M. Ušák S.A Matematická olympiáda Z7 17. miesto - - Čapkovičová
     B.Chrvala T.A Matematická olympiáda Z8 6.- 8. miesto, ÚR - - Gajdoš
     F. Gašpárek T.A Matematická olympiáda Z8 6.- 8. miesto, ÚR - - Gajdoš
     Adam Bardiovský  P.A Pytagoriáda P6 1. miesto     Kováčová
     Diana Cáková S.A Pytagoriáda P7 2.-4. miesto - - Kováčová
     Marek Tomašovič T.A Pytagoriáda P8 2.-4. miesto - - Kováčová

      

      

     školský rok 2015/16
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Jozef Koricina I.A Pangea         Gajdoš
     Andrej Horník Sx.A Matematická olympiáda B - 6.-7. miesto - Gajdoš
     Jozef Koricina I.A Matematická olympiáda C - 6.-7. miesto - Gajdoš
     Benjamín Chrvala S.A Matematická olympiáda Z7 4. miesto     Gajdoš
     Filip Gašpárek S.A Matematická olympiáda Z7 2.- 3. miesto     Gajdoš
     Žofia Chrvalová P.A Matematická olympiáda Z6 1.- 2. miesto     Kováčová
     Martin Ušák P.A Matematická olympiáda Z6 3. miesto     Kováčová
     Filip Kňažko T.A Pytagoriáda P8 1. miesto     Kováčová

      

       

     školský rok 2014/15
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Benjamín Chrvala P.A Matematická olympiáda Z6 1.miesto - - -
     Bínovský František T.A Matematická olympiáda Z8 účasť - - -
     Bínovský František T.A Pytagoriáda P8 3.miesto, ÚR - - -
     Gabriela Chutňáková S.A Pytagoriáda P7 3. miesto - - -
     Ondrej Bínovský Ok.A Matematická olympiáda A - 1.miesto účasť Rafay, Gajdoš
     Samuel Bubán K.A Matematická olympiáda Z9 2. miesto 8. miesto - Kováčová
     Andrej Horník Q.A Matematická olympiáda C - 4.-6. miesto, ÚR - Gajdoš
     Matúš Miklovič Q.A Matematická olympiáda C - 10.-13. miesto, ÚR - Gajdoš
                    

      

     školský rok 2013/14
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Ondrej Bínovský Sp.A Matematická olympiáda A - 1.miesto

     13. miesto ÚR

     MEMO - 4. miesto - tím SR

     Rafay
     Matúš Miklovič K.A Matematická olympiáda Z9 5. miesto, ÚR - - Kováčová
     Andrej Horník K.A Matematická olympiáda Z9 7. miesto - - Kováčová
     Samuel Bubán TA Matematická olympiáda Z8 1. miesto, ÚR - - Kováčová
     Hana Kadlicová SA Matematická olympiáda Z7 6. miesto, ÚR - - Kováčová
     Filip Cák SA Matematická olympiáda Z7 7. miesto - - Kováčová
     Peter Čechovič SA Matematická olympiáda Z7 9. miesto - - Kováčová
     Dominik Hornáček PA Matematická olympiáda Z6 4. miesto - - Kováčová
     Viktória Vyskočová I.A Matematická olympiáda C - 9.-10. miesto - Rafay
     Patrícia Kopecká I.A Matematická olympiáda C - 11. miesto - Rafay
     Michal Bubán Sx.A Matematická olympiáda B - 11.-14. miesto - Gajdoš
     Michal Szabo II.A Matematická olympiáda B - 16.-18. miesto - Gajdoš

      

     školský rok 2012/13
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Dominik Pisarovič Oktáva A Matematická olympiáda A   3. - 4. miesto   Gajdoš
     Ondrej Bínovský Sexta A Matematická olympiáda A   5. - 8. miesto   Rafay
     Ondrej Bínovský Sexta A Matematická olympiáda B   3. -4. miesto   Rafay
     Michal Bubán Kvinta A Matematická olympiáda C   11. - 13. miesto    
     Matúš Miklovič Tercia A Matematická olympiáda Z8 1. miesto, ÚR     Kováčová
     Samuel Bubán Sekunda A Matematická olympiáda Z7 5. miesto, ÚR     Kováčová
     Michal Bardiovský Sekunda A Matematická olympiáda Z7 9. miesto     Kováčová
     Filip Cák Príma A Matematická olympiáda Z6 4. miesto, ÚR     Kováčová
     Dávid Podešva Príma A Matematická olympiáda Z6 5. miesto, ÚR     Kováčová
     Hana Kadlicová Príma A Matematická olympiáda Z6 5. miesto, ÚR     Kováčová
     Mária Hornáčková Príma A Pytagoriáda P6 2. miesto, ÚR     Kováčová
     Samuel Bubán Sekunda A Pytagoriáda P7 1. miesto, ÚR     Kováčová
     Matúš Miklovič Tercia A Pytagoriáda P8 8. miesto     Kováčová

      

     školský rok 2011/12
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Pavol Koprda Oktáva A Matematická olympiáda A   1. miesto, ÚR 12. miesto, ÚR Gajdoš
     Miriam Zacharová II.A Matematická olympiáda B   8. miesto   Gajdoš
     Lenka Šimončičová II.A Matematická olympiáda B   12. - 18. miesto   Gajdoš
     Jakub Patko II.B Matematická olympiáda B   12. - 18. miesto   Rafay
     Katarína Duchoňová II.B Matematická olympiáda B   19.-20 . miesto   Rafay
     Samuel Bubán príma A Matematická olympiáda Z6 3. miesto, ÚR     Kováčová
     Matúš Miklovič sekunda A Matematická olympiáda Z7 2. miesto, ÚR     Kováčová
     Samuel Bubán príma A Pytagoriáda P6 3. miesto, ÚR     Kováčová
     Andrej Horník sekunda A Pytagoriáda P7 11. miesto     Kováčová

      

     školský rok 2010/11
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Pavol Koprda VII.OA Matematická olympiáda A   4. - 5. miesto, ÚR   Gajdoš, Rafay
     Mária Ševčovičová II.A Matematická olympiáda  B   9. - 10. miesto   Gajdoš
     Lenka Šimončičová I.A Matematická olympiáda   C   5. miesto   Gajdoš

      

     školský rok 2009/10
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo konzultant
     Eva Vidličková VIII.OA Matematická olympiáda A   1. - 2. miesto   Gajdoš
     Pavol Koprda VI.OA Matematická olympiáda A   11. - 13. miesto   Rafay
     Pavol Koprda VI.OA Matematická olympiáda B   4. miesto, ÚR   Rafay
     Dominik Pisarovič V.OA Matematická olympiáda C   7. miesto, ÚR   Gajdoš
     Mária Ševčovičová I.A Matematická olympiáda C   10. miesto, ÚR   Gajdoš
     Michal Bubán II.OA Pytagoriáda   1. miesto     Kováčová

      

      

      

      

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •