• Prehľad úspechov

    • Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

     školský rok 2022/23
     Členovia družstva Trieda Názov súťaže

     dekanátne

     okresné kolo

     arcidiecézne

     krajské kolo

     celoslovenské 

     kolo

     D. Jindra

     Q.A

     Biblická olympiáda

     kat. SŠ

     1. miesto 1. miesto 2. miesto
     M. Marek Sx.A
     J.Chromík IV.A

     J.Turenič

     S.A

     Biblická olympiáda

     kat. ZŠ

     2. miesto - -
     M.Chromík S.A
     K. Mareková T.A

      

     školský rok 2021/22
     Členovia družstva Trieda Názov súťaže

     dekanátne

     okresné kolo

     arcidiecézne

     krajské kolo

     celoslovenské 

     kolo

     J. Krivosudská

     Sp.A

     Biblická olympiáda

     kat. SŠ

     1. miesto 1. miesto 1. miesto
     M. Marek Q.A
     J.Chromík III.A

     J.Turenič

     P.A

     Biblická olympiáda

     kat. ZŠ

     1. miesto 1. miesto 2. miesto
     M.Chromík P.A
     D. Jindra K.A

      

     školský rok 2020/21
     Členovia družstva Trieda Názov súťaže

     dekanátne

     okresné kolo

     arcidiecézne

     krajské kolo

     celoslovenské 

     kolo

     J. Krivosudská

     Sx.A

     Biblická olympiáda

     kat. SŠ

     1. miesto 1. miesto  4. miesto 
     D. Kohutiarová IV.A
     J.Chromík II.A

     J. Marek

     S.A

     Biblická olympiáda

     kat. ZŠ

     1. miesto 1. miesto  5. miesto 
     D. Jindra T.A
     M. Marek K.A

      

     školský rok 2018/19
     Členovia družstva Trieda Názov súťaže

     dekanátne

     okresné kolo

     arcidiecézne

     krajské kolo

     celoslovenské 

     kolo

     A. Hudcovičová 

     Q.A

     Biblická olympiáda

     kat. SŠ

     1. miesto - -
     D. A. Kohutiarová 2.A
     J. Kohutiar Sp.A

     D. Jindra

     P.A

     Biblická olympiáda

     kat. ZŠ

     2. miesto  -
     M. Marek S.A
     A. Kňažková T.A

      

     školský rok 2017/18
     Členovia družstva Trieda Názov súťaže

     dekanátne

     okresné kolo

     arcidiecézne

     krajské kolo

     celoslovenské 

     kolo

     Kristína Tomašovičová

     I.B

     Biblická olympiáda

     kat. SŠ

     3. miesto - -
     Jakub Kohutiar Sx.A
     Miroslav Sobota I.B

     Dorota Dobošová

     K.A

     Biblická olympiáda

     kat. ZŠ

     3. miesto - -
     Adriana Hudcovičová K.A
     Anna Kňažková S.A

      

     školský rok 2016/17
     Členovia družstva Trieda Názov súťaže

     dekanátne

     okresné kolo

     arcidiecézne

     krajské kolo

     celoslovenské 

     kolo

     Kristína Tomašovičová

     I.B

     Biblická olympiáda

     kat. SŠ

     3. miesto - -
     Jakub Kohutiar Sx.A
     Miroslav Sobota I.B

     Dorota Dobošová

     K.A

     Biblická olympiáda

     kat. ZŠ

     3. miesto - -
     Adriana Hudcovičová K.A
     Anna Kňažková S.A

      

     školský rok 2016/17
     Členovia družstva Trieda Názov súťaže

     dekanátme

     okresné kolo

     arcidiecézne

     krajské kolo

     celoslovenské 

     kolo

     konzultant
     Klára Benianová  III.B

     Biblická olympiáda

     kat. SŠ

     1. miesto 2. miesto  

     Alžbeta Benianová

      Jakub Kohutiar Q.A
     Ema Haršányová III.A
     Dorota Dobošová T.A

     Biblická olympiáda

     kat. ZŠ

     2. miesto - -

     Alžbeta Benianová

     Adriana Hudcovičová T.A
     Anna Remenárová T.A

      

      

     školský rok 2015/16
     Členovia družstva Trieda Názov súťaže

     dekanátme

     okresné kolo

     arcidiecézne

     krajské kolo

     celoslovenské 

     kolo

     konzultant
     Klára Benianová II.B

     Biblická olympiáda

     kat. SŠ

     1. miesto 2. miesto -

     Alžbeta Benianová

      Dominika Kapustová II.B
     Dominika Krčová II.A
     Žofia Chrvalová P.A

     Biblická olympiáda

     kat. ZŠ

     1. miesto 5. miesto -

     Alžbeta Benianová

     Adriana Hudcovičová S.A
     Jakub Kohutiar  K.A

      

     školský rok 2014/15
     Členovia družstva Trieda Názov súťaže

     dekanátme

     okresné kolo

     arcidiecézne

     krajské kolo

     celoslovenské 

     kolo

     konzultant
     Viliam Jakubec II.B

     Biblická olympiáda

     kat. SŠ

     1. miesto 1. miesto 8. miesto

     Alžbeta Benianová

      Klára Benianová I.B
     Dominika Kapustová I.B
     Anna Remenárová P.A

     Biblická olympiáda

     kat. ZŠ

     2. miesto - -

     Alžbeta Benianová

     Adriana Hudcovičová P.A
     Jakub Kohutiar  T.A

      

     školský rok 2013/14
     Členovia družstva Trieda Názov súťaže

     dekanátme

     okresné kolo

     arcidiecézne

     krajské kolo

     celoslovenské 

     kolo

     konzultant
     Michal Koricina IV.C

     Biblická olympiáda

     kat. SŠ

     1. miesto 2. miesto - Ing. Cehláriková
     Martina Hudcovičová IV.A
     Adam Žilka Sp.A
     Jakub Kohutiar S.A

     Biblická olympiáda

     kat. ZŠ

     1. miesto 5. miesto - Ing. Cehláriková
     Tomáš Galo S.A
     Michal Štibraný T.A
      

      

     školský rok 2012/13
     Členovia družstva Trieda Názov súťaže

     dekanátme

     okresné kolo

     arcidiecézne

     krajské kolo

     celoslovenské 

     kolo

     konzultant
     Michal Koricina III.C

     Biblická olympiáda

     kat. SŠ

     1. miesto 2. miesto   Ing. Cehláriková
     Martina Hudcovičová III.A
     Adam Žilka sexta A
     Jakub Kohutiar príma A

     Biblická olympiáda

     kat. ZŠ

     4. miesto     Ing. Cehláriková
     Mária Fančovičová sekunda A
     Michal Štibraný sekunda A

      

      

     školský rok 2011/12
     Členovia družstva Trieda Názov súťaže

     dekanátme

     okresné kolo

     arcidiecézne

     krajské kolo

     celoslovenské 

     kolo

     konzultant
     Michal Koricina II.C

     Biblická olympiáda  kat. SŠ

     kat. SŠ

     1. miesto 2. miesto   Ing. Cehláriková 
     Kristína Mikušová III.B
     Adam Žilka kvinta A
     Katarína Koricinová I.A

     Biblická olympiáda  kat. SŠ

     kat. SŠ

     2. miesto     Ing. Cehláriková
     Terézia Krekulová I.A
     Katarína Miklovičová I.B
     Pavol Banáš kvarta A

     Biblická olympiáda  kat. SŠ

     kat. ZŠ

     3. miesto     Ing. Cehláriková
     Michal Bubán kvarta A
     Michal Štibraný prima A

      

     školský rok 2010/11
     Členovia družstva Trieda Názov súťaže

     dekanátme

     okresné kolo

     arcidiecézne

     krajské kolo

     celoslovenské 

     kolo

     konzultant
     Michal Koricina I.C Biblická olympiáda  1. miesto 1. miesto 5. miesto Ing. Cehláriková 
     Kristína Mikušová II.B
     Martina Hudcovičová I.A

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •