• O projekte

    • Prezentácia o projekte:  comenius.pptx

     Partnerské školy:

     Privates Gymnasium und Oberstufenrealgymnasium St. Ursula, Wien, Rakúsko

     Ilford Ursuline High School, London, Veľká Británia

     Lycée Sainte Ursule - Louise de Bettignies, Paris, Francúzsko

      

     Konkrétne ciele partnerstva sú:

     1. Podporovať európske občianstvo ako študenti uršulínskych škôl (uršulínska identita v príslušnom regióne, čo pre mňa znamená byť uršulínskym študentom v roku 2011?).

     2. Rozvoj a prehĺbenie vzájomných európskych vzťahov.

      

     Témy alebo problémy, ktoré zamýšľame predniesť:

     1. Čo znamená byť Európanom?

     2. Aké sú tlaky a výzvy dospievania v krajine každej partnerskej školy? (Analýza štúdií hodnôt mladých, vzťah štátu a cirkvi v partnerských krajinách, aké sú naše hranice, lokálne problémy a ako ich môžeme spoločne prekonať v Európe? [viera, vzdelanie, sociálne zázemie, rôzne druhy tlaku v jednotlivých komunitách, ... ]. Nutnosť globálneho myslenia vzhľadom na úbytok regionálnych náboženských pravidiel. Sútok (splývanie, zlučovanie) rozdielnych krajín používaním technologickej podpory - hlavne z pohľadu budúcnosti (možná strata identity?).

     3. Ako sa môžeme učiť jeden od druhého napriek našim kultúrnym rozdielom a propagovať komunitnú súdržnosť? Historické témy (zatvorené školy, a predsa pokračujúce ilegálne podzemné hnutie cirkvi počas 2. svetovej vojny a komunizmu).

     4. Ako môžeme spolupracovať na prekonávaní rozdielov? Aké riešenia na naše problémy môžeme nájsť v Biblii a textoch sv. Angely?

     5. Ako nám dnes môže pomôcť učenie sv. Angely (zakladateľky uršulínok)?

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •