• O projekte

    • Prezentácia o projekte:  comenius.pptx

     Partnerské školy:

     Privates Gymnasium und Oberstufenrealgymnasium St. Ursula, Wien, Rakúsko

     Ilford Ursuline High School, London, Veľká Británia

     Lycée Sainte Ursule - Louise de Bettignies, Paris, Francúzsko

      

     Konkrétne ciele partnerstva sú:

     1. Podporovať európske občianstvo ako študenti uršulínskych škôl (uršulínska identita v príslušnom regióne, čo pre mňa znamená byť uršulínskym študentom v roku 2011?).

     2. Rozvoj a prehĺbenie vzájomných európskych vzťahov.

      

     Témy alebo problémy, ktoré zamýšľame predniesť:

     1. Čo znamená byť Európanom?

     2. Aké sú tlaky a výzvy dospievania v krajine každej partnerskej školy? (Analýza štúdií hodnôt mladých, vzťah štátu a cirkvi v partnerských krajinách, aké sú naše hranice, lokálne problémy a ako ich môžeme spoločne prekonať v Európe? [viera, vzdelanie, sociálne zázemie, rôzne druhy tlaku v jednotlivých komunitách, ... ]. Nutnosť globálneho myslenia vzhľadom na úbytok regionálnych náboženských pravidiel. Sútok (splývanie, zlučovanie) rozdielnych krajín používaním technologickej podpory - hlavne z pohľadu budúcnosti (možná strata identity?).

     3. Ako sa môžeme učiť jeden od druhého napriek našim kultúrnym rozdielom a propagovať komunitnú súdržnosť? Historické témy (zatvorené školy, a predsa pokračujúce ilegálne podzemné hnutie cirkvi počas 2. svetovej vojny a komunizmu).

     4. Ako môžeme spolupracovať na prekonávaní rozdielov? Aké riešenia na naše problémy môžeme nájsť v Biblii a textoch sv. Angely?

     5. Ako nám dnes môže pomôcť učenie sv. Angely (zakladateľky uršulínok)?

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •