• „Učíme sa spolu, francúzština nás spája“

   • Gymnázium Jána Hollého je od 1.9.2020 zapojené do 2- ročného projektu pod názvom: „Učíme sa spolu, francúzština nás spája“,. Ide o prvý projekt takéhoto typu na Slovensku – konzorcium, ktoré spája 12 škôl rozličného zamerania so spoločným záujmom o podporu výučby francúzskeho jazyka, pričom jednotlivé školy majú rozličné skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou a zapájaním sa do národných projektov.Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov ktorý uspel vo výberovej procedúre na rok 2020 v rámci programu Erasmus Plus pre vzdelávanie a odbornú prípravu,

    Jeho cieľom je  podpora vyučovania francúzskeho jazyka, otvoriť sa svetu dokorán, rozšíriť spoluprácu o medzinárodnú dimenziu a implementovať novinky, ktoré v západnom svete už bežia - napríklad viacjazyčné sekcie v školách, alebo podpora diverzity cudzích jazykov. Riešiteľom projektu je Gymnázium Jána Hollého v Trnave.

    1.rok projektu:

    - nov. 2020 – jún 2021 – online vzdelávanie 15 učiteľov z 12 škôl z celého Slovenska organizované v spolupráci s inštitúciou Francophonia (Francúzsko), úspešne zavŕšené získaním atestácií o absolvovaní vzdelávania.

    - 18. – 31. júl 2021 – Nice /Francúzsko/ - metodický kurz pre učiteľov FRJ – 12 učiteľov z rozličných slovenských škôl sa zúčastnilo vzdelávania vo FRJ zameraného na inováciu metodológie vyučovania, kreativitu a rozvíjanie multikultúrnych vzťahov podľa potrieb každého účastníka.

    Jeseň 2021 – návšteva Francúzska riaditeľov zapojených škôl

    Naše gymnázium je zapojené do tohto projektu. Mgr. Jana Kuracinová a Mgr.Martina Vranikovičová absolvovali stáže vo Francúzsku

      FOTO vo fotogalérii

     

    Absolvované vzdelávania Mgr.Martiny Vranikovičovej:

     

    23.10.2020        1,5h      Projets de mobilité Erasmus+                           Marylou GARINO

    18.11.2020        0,5h      Zapojenie sa do platformy Francophonia           Marylou GARINO

    26.11.2020        2h         Le jour du prof de francais                                M,GARINO, V. Borisova, Clara Wildschutz

    4.-5.12.2020      3,5h      Un carroussel d' approches originales               Nicoletta Armentano, Taliansko

    17.12.2020        2,5h      Les droits de l´homme                                      V. Borisova, M. Garino

    18.-19.12.2020  3h         Travailler l'orale a l'aide du numerique               Miranda Lomidze, Georgie

    21.-22.1.2021    3h         A toi de jouer! Se mettre en scene en classe de FLE      Nicoletta Armentano, Taliansko

    28.1.2021         1,5h      La BD pour favoriser le travail collaboratif en classe de FLE       M,Garino, V. Borisova

    11.2.2021         1,5h      Webinaire et atelier L'Interculturalité et l'intersubjectivité en classe de langue      Anna PILERI, Claudia FARINI

    26.-27.2.2021    3h         Créer des projets créatifs à distance                 Philomène Rust, Afrique du Sud

    25.3.2021         2h         L'écriture créative, spéciale Francophonie         Leila Ibnou-Zekri Ould-Ali, Švajčiarsko

    26.- 27.3.21      3h         L'exploitation des images en salle de classe      Nicoletta Armentano, Taliansko

    8.4. 2021          1,5h      « Comment aborder et intégrer l'humour dans la classe de FLE »           Leïla Ibnou-Zekri Ould-Ali, Švajčiarsko

    26.- 28.4.2021   3h         Les détectives de la conjugaison en trois temps ; une nouvelle mode!    Marie - Josée Morneau, CANADA

    27.5.2021         1,5h      L’ écotourisme                                                 M,Garino, V. Borisova

    28. -29.5 2021   3h         Les cartes mentales                                         Dina, Egypte

    24.6. 2021        1,5h      Enseigner le français durablement avec TV5MONDE     M,Garino, V. Borisova

    14.-16.6.2021    3h         Travailler l’écrit : le fait divers, un genre incontournable dans la classe de FLE Graciela, Argentine

    21.6.23.6.2021  3h         Apprendre autrement : exploiter la créativité en classe de FLE   Christine Thibaudier, Canada

    24 juin 2021      1,5h      Enseigner le français durablement avec TV5MONDE     M,Garino, V. Borisova

      Šk.rok 2021/22

            

    10.10.2021

    13.10.2021

    3h Les civilisations francophones : interculturel, langue, culture et visions de l'autre en classe de français Cynthia EID
    21.10.2021 1,5h "L’éducation aux médias et à l'information“ Constantin Dragan
    11.11.2021 1,5h   L’écocitoyenneté en classe de langue  Gabor Kantor

    12.11.2021

    19.11.2021

    3h Perfectionnement linguistique et pistes pédagogiques Stéphane Allagnon
    10.03.2022   1,5h "Les civilisations francophones" Cynthia EID Fédération internationale des professeurs de francais

     

    11.10.13.10.2021 3h     Les civilisations francophones : interculturel, langue, culture et visions de l'autre en classe de français  Cynthia EID

     

    21.10.2021 1,5h   "L’éducation aux médias et à l'information"           Constantin Dragan

     

    11.11.2021 1,5h    L’écocitoyenneté en classe de langue                 Gabor Kantor

     

    12.11. a 19.11.21 3h Perfectionnement linguistique et pistes pédagogiques Stéphane Allagnon

     

    10.3.2022   1,5h "Les civilisations francophones" Cynthia EID Fédération internationale des professeurs de francais

     

    23.10.2020 1,5h Projets de mobilité Erasmus+ Marylou GARINO
    18.11.2020 0,5h Zapojenie sa do platformy Francophonia Marylou GARINO
    26.11.2020 2h Le jour du prof de francais M,GARINO, V. Borisova, Clara Wildschutz
    4.-5.12.2020 3,5h Un carroussel d' approches originales Nicoletta Armentano, Taliansko

     

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •