• Prehľad úspechov

    • Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

      

      

     školský rok 2023/24
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Tobiáš Zápražný K.A Olympiáda v ANJ 1B 3.miesto    
     Isobell Beach II.B Olympiáda v ANJ 2C2 3.miesto    
     Tamara Koprnová II.B Olympiáda v ANJ 2A 2.miesto    
     Nina Štrbová IV.A Olympiáda v ANJ 2B 2.miesto    
     Tadeáš Zápražný P.A Olympiáda v ANJ 1A účasť    

      

     školský rok 2022/23
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Sara-Joye McCauley T.A Olympiáda v ANJ 1C 3. miesto - -
     Tobiáš Zápražný T.A Olympiáda v ANJ 1B 3. miesto - -

      

     školský rok 2019/20
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Timotej Klásek Sx.A Olympiáda v ANJ 2A 1. miesto 3.miesto -

      

     školský rok 2018/19
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Zuzana Reiffersová K.A Olympiáda v ANJ 1B 2. miesto - -
     Adam Novák Q.A Olympiáda v ANJ 2A 2. miesto - -
     Peter Piňos IV.B Olympiáda v ANJ 2B 2. miesto - -

      

     školský rok 2017/18
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Magdaléna Kuviková  S.A Olympiáda v ANJ 1A 18. miesto - -
     Timotej Klásek K.A Olympiáda v ANJ 1B 5. miesto - -
     Oto Gróf  II.A Olympiáda v ANJ 2A 2. miesto - -
     Peter Piňos III.B Olympiáda v ANJ 2B 4. miesto - -

      

     školský rok 2016/17
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Zuzana Reiffersová S.A Olympiáda v ANJ 1A 5. miesto - -
     Timotej Klásek  T.A Olympiáda v ANJ 1B 5. miesto - -
     František Bínovský Q.A Olympiáda v ANJ 2A 3. miesto - -
     Matúš Jakubčík  III.A Olympiáda v ANJ 2B 3. miesto - -

      

     školský rok 2015/16
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Natalie Susan Tibenská  T.A Olympiáda v ANJ 1C postup 6. miesto -
     Timotej Klásek  S.A Olympiáda v ANJ 1A 3.miesto - -
     František Bínovský  K.A Olympiáda v ANJ 1B 2. miesto - -
     Peter Piňos  I.B Olympiáda v ANJ 2A 3. miesto - -
     Ivana Barčáková  IV.B Olympiáda v ANJ 2B 4.miesto - -

      

     školský rok 2014/15
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Bian Horník Ok.A Olympiáda v ANJ 2C2 1. miesto 5.miesto -
     František Bínovský T.A Olympiáda v ANJ 1B 9. miesto - -
     Chantal Mbontarová Q.A Olympiáda v ANJ 2A 5. miesto - -
     Ivana Barčáková III.B Olympiáda v ANJ 2B 4. miesto - -

      

     školský rok 2013/14
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Eva Petrušková IV.A Olympiáda v ANJ 2C2 1. miesto 1.miesto 3. miesto
     Zuzana Varmusová Sexta A Olympiáda v ANJ 2A 1. miesto 3. miesto -
     Diana Mária Krupová Septima A Olympiáda v ANJ 2B 4. miesto - -

      

     školský rok 2012/13
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória obvodné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Eva Petrušková III.A Olympiáda v ANJ 2C2 1. miesto 2. miesto  
     Patrícia Stúpalová Sexta A Olympiáda v ANJ 2A 1. miesto 1. miesto 4. miesto
     Adriána Bohunická IV.A Olympiáda v ANJ 2B 2. miesto    

      

     školský rok 2011/12
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória obvodné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Stanislav Viskupič III.B Olympiáda v ANJ 2B 2. miesto - -
     Eva Petrušková II.A Olympiáda v ANJ 2C2 2. miesto - -
     Zuzana Varmusová Kvarta A Olympiáda v ANJ 1B 2. miesto - -
     Júlia Valčeková Sexta A Olympiáda v ANJ 2A 4. miesto - -

      

     školský rok 2010/11
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória obvodné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Martin Tomko  VIII.OA Olympiáda v ANJ 2B 1. miesto 1. miesto 5. miesto
     Eva Petrušková I.A Olympiáda v ANJ  2C2 1. miesto  1. miesto 7. miesto
     Brian Horník  IV.OA Olympiáda v ANJ 1C priamy postup zo škol. kola 2. miesto -
     Timotej Ušák   VI.OA Olympiáda v ANJ 2A 3. miesto - -
     Dorota Dudičová   IV.OA Olympiáda v ANJ 1B 9. miesto - -
     Eva Petrušková I.A SPEAKER´S CORNER  JUNIORS - - 1. miesto
      Dominika Dovčíková  III.A SPEAKER´S CORNER   INTERMEDIATE  - - postup do semifinále

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •