• Prehľad úspechov

    • Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

     školský rok 2019/20
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Timotej Klásek Sx.A Olympiáda v ANJ 2A 1. miesto 3.miesto -

      

     školský rok 2018/19
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Zuzana Reiffersová K.A Olympiáda v ANJ 1B 2. miesto - -
     Adam Novák Q.A Olympiáda v ANJ 2A 2. miesto - -
     Peter Piňos IV.B Olympiáda v ANJ 2B 2. miesto - -

      

     školský rok 2017/18
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Magdaléna Kuviková  S.A Olympiáda v ANJ 1A 18. miesto - -
     Timotej Klásek K.A Olympiáda v ANJ 1B 5. miesto - -
     Oto Gróf  II.A Olympiáda v ANJ 2A 2. miesto - -
     Peter Piňos III.B Olympiáda v ANJ 2B 4. miesto - -

      

     školský rok 2016/17
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Zuzana Reiffersová S.A Olympiáda v ANJ 1A 5. miesto - -
     Timotej Klásek  T.A Olympiáda v ANJ 1B 5. miesto - -
     František Bínovský Q.A Olympiáda v ANJ 2A 3. miesto - -
     Matúš Jakubčík  III.A Olympiáda v ANJ 2B 3. miesto - -

      

     školský rok 2015/16
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Natalie Susan Tibenská  T.A Olympiáda v ANJ 1C postup 6. miesto -
     Timotej Klásek  S.A Olympiáda v ANJ 1A 3.miesto - -
     František Bínovský  K.A Olympiáda v ANJ 1B 2. miesto - -
     Peter Piňos  I.B Olympiáda v ANJ 2A 3. miesto - -
     Ivana Barčáková  IV.B Olympiáda v ANJ 2B 4.miesto - -

      

     školský rok 2014/15
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Bian Horník Ok.A Olympiáda v ANJ 2C2 1. miesto 5.miesto -
     František Bínovský T.A Olympiáda v ANJ 1B 9. miesto - -
     Chantal Mbontarová Q.A Olympiáda v ANJ 2A 5. miesto - -
     Ivana Barčáková III.B Olympiáda v ANJ 2B 4. miesto - -

      

     školský rok 2013/14
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresnékolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Eva Petrušková IV.A Olympiáda v ANJ 2C2 1. miesto 1.miesto 3. miesto
     Zuzana Varmusová Sexta A Olympiáda v ANJ 2A 1. miesto 3. miesto -
     Diana Mária Krupová Septima A Olympiáda v ANJ 2B 4. miesto - -

      

     školský rok 2012/13
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória obvodné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Eva Petrušková III.A Olympiáda v ANJ 2C2 1. miesto 2. miesto  
     Patrícia Stúpalová Sexta A Olympiáda v ANJ 2A 1. miesto 1. miesto 4. miesto
     Adriána Bohunická IV.A Olympiáda v ANJ 2B 2. miesto    

      

     školský rok 2011/12
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória obvodné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Stanislav Viskupič III.B Olympiáda v ANJ 2B 2. miesto - -
     Eva Petrušková II.A Olympiáda v ANJ 2C2 2. miesto - -
     Zuzana Varmusová Kvarta A Olympiáda v ANJ 1B 2. miesto - -
     Júlia Valčeková Sexta A Olympiáda v ANJ 2A 4. miesto - -

      

     školský rok 2010/11
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória obvodné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Martin Tomko  VIII.OA Olympiáda v ANJ 2B 1. miesto 1. miesto 5. miesto
     Eva Petrušková I.A Olympiáda v ANJ  2C2 1. miesto  1. miesto 7. miesto
     Brian Horník  IV.OA Olympiáda v ANJ 1C priamy postup zo škol. kola 2. miesto -
     Timotej Ušák   VI.OA Olympiáda v ANJ 2A 3. miesto - -
     Dorota Dudičová   IV.OA Olympiáda v ANJ 1B 9. miesto - -
     Eva Petrušková I.A SPEAKER´S CORNER  JUNIORS - - 1. miesto
      Dominika Dovčíková  III.A SPEAKER´S CORNER   INTERMEDIATE  - - postup do semifinále

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •