• Zoznam žiakov

   • J B
   • J B
   • S B
   • S B
   • S B
   • S B
   • S G
   • S G
   • N H
   • N H
   • A H
   • A H
   • T H
   • T H
   • N H
   • N H
   • M H
   • M H
   • S H
   • S H
   • J C
   • J C
   • B J
   • B J
   • S J
   • S J
   • S J
   • S J
   • D K
   • D K
   • J K
   • J K
   • D K
   • D K
   • M M
   • M M
   • T M
   • T M
   • R O
   • R O
   • M P
   • M P
   • R P
   • R P
   • M S
   • M S
   • A S
   • A S
   • S S
   • S S
   • M S
   • M S
   • T Š
   • T Š
   • S V
   • S V
   • S B
   • S B
   • S B
   • S B
   • P B
   • P B
   • L C
   • L C
  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •