• Prehľad úspechov

    • Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

     2020/21

     Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu

     17.4.-18.4.2021 sa uskutočnili prvé online majstrovstvá Slovenska družstiev v zrýchlenom šachu študentov a žiakov SŠ a ZŠ.
     V sobotu sa na turnaji SŠ zúčastnilo 70 škôl, tím GAM osadil 12. miesto, náš najlepší hráč Vladimír Štefunko z 1.A skončil na 7. mieste z 341 študentov. V nedeľu na turnaji ZŠ sa zúčastnilo 116 škôl, tím GAM obsadil 27. miesto, najlepší hráč Marcel Farbula z TA obsadil 71. miesto z 538 žiakov.
     Všetkým šachistom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      

     školský rok 2015/2016
     študent trieda názov súťaže kategória umiestnenie
     družstvo GAM Trnavský rebríček 1. miesto 
     Gabriel, Macho I.B, Q.A Veľkonočný bridžový turnaj - 1. miesto
     Rastislav Kavoň Sx.A Trnavský rebríček 1. miesto 
     Andrej Horník Sx.A Trnavský rebríček 6. miesto
     Matúš Miklovič Sx.A Trnavský rebríček 9. miesto
     Veronika Ganzová II.B Trnavský rebríček 10. miesto

     Matúš Miklovič

     Sx.A Majstrovstná okresu 6. miesto
     Veronika Ganzová II.B Majstrovstná okresu 7. miesto
     Andrej Horník Sx.A Majstrovstná okresu 8. miesto

      

     školský rok 2014/2015
     študent trieda názov súťaže kategória umiestnenie
     Marek Macho Q.A Prebor Rakúska - bridž zahraničie 1. miesto
     Horník - Miklovič Q.A Prebor Rakúska - bridž do 18. rokov 2. miesto
     Chrvala - Sagan P.A Prebor Rakúska - bridž začínajúci 1. miesto
     Rastislav Kavoň Q.A Majstrovstvá Slovenska SŠ chlapci 1. miesto
     Veronika Ganzová I.B Majstrovstvá Slovenska SŠ dievčatá 1. miesto
     Veronika Ganzová I.B Majstrovstvá kraja 1. miesto
     GAM - Majstrovstná okresu 3. miesto
     Rastislav Kavoň Q.A Majstrovstná okresu 5. miesto
     Andrej Horník Q.A Majstrovstná okresu 8. miesto
     Veronika Ganzová I.B Majstrovstná okresu 12. miesto
     Matúš Miklovič Q.A Majstrovstná okresu 17.  miesto
     Šimon Podešva T.A Majstrovstná okresu  28. miesto
     Daniel Sagan P.A Majstrovstná okresu  32. miesto
     Adam Novák P.A Majstrovstná okresu  37. miesto
     Jakub Kohutiar T.A Majstrovstná okresu  38. miesto
     GAM - Majstrovstná okresu  8. miesto
     Rastislav Kavoň Q.A Trnavský rebríček  1. miesto
     Andrej Horník Q.A Trnavský rebríček 5. miesto
     Veronika Ganzová I.B Trnavský rebríček 6. miesto
     Matúš Miklovič Q.A Trnavský rebríček 11. miesto
     GAM - Trnavský rebríček  1. miesto

      

     školský rok 2013/2014
     študent trieda názov súťaže kategória umiestnenie
     GAM - Trnavský šachový rebríček 4. miesto
     Tomáš Oscitý III.B Trnavský šachový rebríček 10. miesto
     Hoang Viet Tiep III.B Trnavský šachový rebríček 11. miesto
     Branislav Kabát III.B Trnavský šachový rebríček 15. miesto
     Michal Zervan III.B Trnavský šachový rebríček 20.  miesto
     Rastislav Kavoň K.A Majstrovstná okresu  4. miesto
     Andrej Horník K.A Majstrovstná okresu  5. miesto
     Matúš Miklovič K.A Majstrovstná okresu  21. miesto
     Marek Macho K.A Majstrovstná okresu  23. miesto
     GAM - Majstrovstná okresu  1. miesto
     Tomáš Oscitý III.B Majstrovstvá okresu 4.-6. miesto
     Viet Hoang Tiep III.B Majstrovstvá okresu 21.-22. miesto
     Šimon Uhnavý Sp.A Majstrovstvá okresu 24. miesto
     Ondrej Bínovský Sp.A Majstrovstvá okresu 34. miesto
     GAM - Majstrovstvá okresu 6. miesto


      

     školský rok 2012/13
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória umiestnenie
     Rastislav Kavoň tercia A Majstrovstvá SR v šachu CH14

     2. miesto

     postup na ME

     Rastislav Kavoň tercia A Majstrovstvá okresu v šachu 3. miesto
     František Boris Jablonický kvinta A 6. miesto
     Andrej Horník tercia A 8. miesto
     družstvo GAM   1. miesto
     Rastislav Kavoň tercia A Trnavský šachový rebríček 2. miesto
     Hana Dzurjaninová kvinta A 12. miesto
     Matúš Miklovič tercia A 14. miesto
     Richard Gabriel tercia A 37. miesto
     GAM - poradie škôl   2. miesto
     Ondrej Bínovský sexta A Trnavský šachový rebríček 9. miesto
     Tomáš Oscitý II.B 20. miesto
     Andrej Michalica III.B 27. miesto
     Samuel Izrael III.B 33. miesto
     GAM - poradie škôl   4. miesto

      

     školský rok 2011/12
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória umiestnenie
     Hana Dzurjaninová Kvarta A Majstrovstvá SR v šachu D14 3. miesto
     Rastislav Kavoň Sekunda A Majstrovstvá SR v šachu CH14 9. miesto
     František Boris Jablonický Kvarta A Majstrovstvá okresu v šachu družstvá - žiaci ZŠ 1. miesto
     Hana Dzurjaninová Kvarta A
     Rastislav Kavoň Sekunda A
     Andrej Horník Sekunda A
     Hana Dzurjaninová Kvarta A Trnavský šachový rebríček jednotlivci - ZŠ 3. miesto
     Rastislav Kavoň Sekunda A Trnavský šachový rebríček jednotlivci - ZŠ 4. miesto
     Andrej Horník Sekunda A Trnavský šachový rebríček jednotlivci - ZŠ 8. miesto
     Juraj Čechovič Kvarta A Trnavský šachový rebríček jednotlivci - ZŠ 11. miesto
     Michal Šimun Sexta B Trnavský šachový rebríček jednotlivci - SŠ 16. miesto
     Andrej Michalica II.B Trnavský šachový rebríček jednotlivci - SŠ 21. miesto
     Rastislav Ondica Sexta B Trnavský šachový rebríček jednotlivci - SŠ 26. miesto
     Martin Šiška Sexta B Trnavský šachový rebríček jednotlivci - SŠ 28. miesto

      

     školský rok 2010/11
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória umiestnenie
     Andrej Horník I.OA Trnavský šachový rebríček družstvá - žiaci ZŠ 1. miesto
     Rastislav Kavoň I.OA
     Hana Dzurjaninová III.OA
     František Boris Jablonický III.OA
     Hana Dzurjaninová III.OA Majstrovstvá SR v šachu D14 2. miesto

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •