• Obnova preukazu

      

     Vážení rodičia, milí študenti!

     Aby ste mohli využívať ISIC preukaz aj v nasledujúcom školskom roku, je potrebné predĺžiť si jeho platnosť podľa nasledovných pokynov v dvoch krokoch:

     1. predĺženie platnosti čipu preukazu pre dopravu (www.preukazstudenta.sk/stredna-a-zakladna-skola): je potrebné poslať platenú SMS v hodnote 3,60€ na t.č. 8844 s textom:
     "TC (medzera) Priezvisko bez diakritiky (medzera) číslo čipu"
     Po potvrdzujúcej spätnej SMS je treba preukaz priložiť k terminálu na jeho aktiváciu, terminál je k dispozícii v škole na sekretariáte, v zákazníckom centre na Železničnej stanici v Trnave, prípadne aj v iných mestách: www.preukazstudenta.sk.
     Takto aktivovaný čip je plne funkčný pre vlakovú a autobusovú dopravu (SAD aj MHD).

     2. Predĺženie vizuálnej platnosti preukazu (pre zľavy v obchodoch, paušál Orange) - objednaním známky v hodnote 10€ cez online platobnú bránu na stránke: https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/skola-znamkaisiceuro/. Po doručení známky do školy budete cez Edupage informovaní o možnosti jej prevzatia. Doručenie známky do školy bude možné len do 31. októbra. Po tomto termíne si môžete objednať známku domov s príplatkom za kuréra 3€ tu: https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •