• Prehľad úspechov

    •  Prehľad úspechov študentov v súťažiach v jednotlivých rokoch

      

     školský rok 2022/23
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Dana Trnková III.B Amavet projekt - postup do cel. kola  
     Ján Jindra III.A Biologická olympiáda A - 6.miesto -
     Simona Bučková Sp.A Biologická olympiáda A - 19.miesto -
     Dana Trnková III.B Biologická olympiáda A praktická - 2.miesto, ÚR 3.miesto
     Nina Janíková Q.A Biologická olympiáda B   11.miesto, ÚR -
     Marcel Farbula Q.A Biologická olympiáda B   17.miesto -
                  

      

     školský rok 2021/22
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Nina Janíková K.A Biologická olympiáda C   2.miesto, ÚR  
     Dana Trnková II.B Biologická olympiáda B projekt - 1.miesto 2.miesto
     Martina Adamkovičová II.B Biologická olympiáda B - ÚR -
     Simona Bučková Sx.A Biologická olympiáda B - ÚR -
     Lívia Plachetková IV.A Biologická olympiáda A - ÚR -
     Ivana Radosová Ok.A Biologická olympiáda A - ÚR -
     Dana Trnková II.B Amavet projekt - 1. miesto účasť v medzinárodnom kole 
     A. Havlíková, S. Bučková, K. Ružičková Sx.A HIV/AIDS prevencia - - - 13.miesto

      

     školský rok 2020/21
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Dana Trnková I.B Biologická olympiáda B - projekt - 2.miesto 8.miesto, ÚR
     Simona Bučková Q.A Biologická olympiáda B - 4.miesto -
     Michal Chorvatovič Ok.A Biologická olympiáda A - 4.miesto, ÚR -

      

     školský rok 2019/20.miesto
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     T. Ručková IV.A AVAMET - - - postup
     I. Radosová Sx.A AVAMET - - - postup
     T. Ručková IV.A Biologická olympiáda A - 1. miesto, ÚR 6. miesto, ÚR
     I. Radosová Sx.A Biologická olympiáda B - 2. miesto, ÚR 9. miesto, ÚR
     Simona Bučková K.A Biologická olympiáda C 5. miesto, ÚR zrušené zrušené
     Jakub Chorvatovič S.A Biologická olympiáda C 8. miesto, ÚR zrušené zrušené

     R.M. Čapeľová

     I. Bako

     E. Dobšovičová

     Q.A Nár. súťaž HIV/AIDS - - - 23. miesto
     T.Ručková IV.A SOČ - - 5.miesto -
     I. Radosová Sx.A SOČ - - 9.miesto -

      

     školský rok 2018/19
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     T. Ručková III.A SOČ - - 4.-9. miesto -
     M. Bardiovský Ok.A Biologická olympiáda A teor.-prakt. časť - 7. miesto, ÚR  -
     M. Hornáčková Sp.A Biologická olympiáda A teor.-prakt. časť - 18. miesto -
     T. Ručková III.A Biologická olympiáda A projekt - 1.miesto 2. miesto
     T. Ručková III.A AVAMET - -   postup
     S. Bučková T.A Biologická olympiáda C 3. miesto, ÚR 8. miesto, ÚR -
     Ž. Chrvalová K.A Biologická olympiáda C 6. miesto, ÚR - -
     Martin Barczay S.A Biologická olympiáda D 3. miesto,ÚR - -
     Jakub Chorvatovič P.A Biologická olympiáda D 7. miesto,ÚR - -

      

     školský rok 2017/18
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Simona Bučková S.A Biologická olympiáda D 5. miesto, ÚR    
     Martin Barcay P.A Biologická olympiáda D 7. miesto, ÚR    
     Timea Ručková  II.A SOČ - - 3. miesto -
     Žofia Chrvalová  T.A Biologická olympiáda C 1. miesto, ÚR 3. miesto, ÚR -
     Barbora Buková K.A Biologická olympiáda C 4. miesto, ÚR - -
     Lucia Horníková Sx.A Biologická olympiáda B - 2. miesto, ÚR 5. miesto, ÚR
     Mária Hornáčková Sx.A Biologická olympiáda B - 7.miesto, ÚR -
     Timea Ručková II.A Biologická olympiáda B projekt - 2. miesto, ÚR 4. miesto, ÚR
     Andrej Horník Ok.A Biologická olympiáda A - 1. miesto, ÚR 11. miesto, ÚR
     Bruno Sagan IV.A  Biologická olympiáda A - 8. miesto, ÚR -
     Lukáš Harant Ok.A  Biologická olympiáda A - 14. miesto -

      

     školský rok 2016/17
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Andrej Horník Sp.A Biologická olympiáda A - 1. miesto 12. miesto, ÚR
     Timea Ručková  I.A Biologická olympiáda B projekt - 1. miesto 8. miesto, ÚR
     Horníková Lucia Q.A Biologická olympiáda B - 4. miesto, ÚR -
     Hornáčková Mária Q.A Biologická olympiáda B - 6. miesto, ÚR -
     Bardiovský Michal Sx.A Biologická olympiáda B - 10. miesto, ÚR -
     Chrvalová Žofia S.A Biologická olympiáda D 2. miesto, ÚR - -
     Bučková Simona P.A Biologická olympiáda D 9. miesto, ÚR - -
     Alžbeta Solčányová II.B Zoolympiáda     4. miesto
     Matúš Čík K.A Zoolympiáda     6. miesto

      

     školský rok 2015/16
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Ivana Barčáková IV.B Biologická olympiáda A - 11.miesto -
     Hana Dzurjaninová Ok.A Biologická olympiáda A - 13.miesto -
     Andrej Horník  Sx.A Biologická olympiáda B - 2.miesto, ÚR 8. miesto
     Lukáš Harant  Sx.A Biologická olympiáda B - 10.miesto -
     Mária Fančovičová Q.A Biologická olympiáda B - 20.miesto -
     Lucia Horníková K.A Biologická olympiáda C 1. ÚR 2. miesto, ÚR neorganizuje sa
     Mária Hornáčková K.A Biologická olympiáda C 4.-5. ÚR 5. miesto, ÚR neorganizuje sa
     Barbora Buková S.A Biologická olympiáda D 3. miesto, ÚR     
     Žofia Chrvalová P.A Biologická olympiáda D 4. miesto, ÚR    
      Ivana Radosová S.A Biologická olympiáda D 10. miesto, ÚR    

      

     školský rok 2014/15
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória obvodné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Ivana Barčáková III.B Biologická olympiáda A - 11. miesto -
     Hana Dzurjaninová Sp.A Biologická olympiáda A - 16. miesto -
     Monika Vadkertiová Sp.A Biologická olympiáda A - 21. miesto -
     Anna Štibraná Sp.A Biologická olympiáda A - 26. miesto -
     Ľuboš Cesnek II.B Biologická olympiáda B - 5. miesto ÚR -
     Andrej Horník Q.A Biologická olympiáda B - 11. miesto -
     Magdaléna Ochabová II.B Biologická olympiáda B - 17. miesto -
     Lucia Horníková T.A Biologická olympiáda C 2. miesto ÚR 7. miesto ÚR -
     Mária Hornáčková T.A Biologická olympiáda C 4.-5. miesto ÚR - -
     Zuzana Harantová K.A Biologická olympiáda C 9. miesto ÚR - -

      

     školský rok 2013/14
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória obvodné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Samuel Krčmárik Ok.A Biologická olympiáda A projektová časť - 1. miesto 5. miesto ÚR
     Samuel Krčmárik Ok.A Biologická olympiáda A - 3. miesto -
     Lucia Baďurová IV.A Biologická olympiáda A - 7. miesto ÚR -
     Eva Ušáková  Ok.B Biologická olympiáda A - 11. miesto -
     Tamara Peterková Sx.A Biologická olympiáda B - 11. miesto -
     Eva Peterková Sx.A Biologická olympiáda B - 15. miesto -
     Monika Vadkertiová Sx.A Biologická olympiáda B - 22. miesto -
     Horník Andrej K.A Biologická olympiáda C 1. miesto 9. miesto ÚR -
     Harantová Zuzana T.A Biologická olympiáda C 2. miesto 16. miesto ÚR -
     Vozárová Zuzana K.A Biologická olympiáda C 7. miesto - -
     Mária Hornáčková S.A Biologická olympiáda D 1. miesto ÚR - -
     Lucia Horníková S.A Biologická olympiáda D 3. miesto ÚR - -

      

     školský rok 2012/13
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória obvodné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Samuel Krčmárik Septima A BO - teoreticko-praktická časť A   2. miesto, UR 15. miesto, ÚR
     Samuel Krčmárik Septima A BO - projektová časť A   2. miesto, ÚR 4. miesto, ÚR + cena dekana PriF UK BA
     Lucia Baďurová III.A Biologická olympiáda A   10. - 11. miesto, ÚR  
     Kristína Tomeková IV.A Biologická olympiáda A   23. - 24. miesto  
     Adriána Bohunická IV.A Biologická olympiáda A   27. miesto  
     Veronika Letková III.A Biologická olympiáda A   30. miesto  
     Viktória Pirková IV.A Biologická olympiáda A   31. miesto  
     Tamara Peterková Kvinta A Biologická olympiáda B   20. miesto  
     Eva Peterková Kvinta A Biologická olympiáda B   26. miesto  
     Ema Režnáková Sexta A Biologická olympiáda B   27. miesto  
     Adam Žilka Sexta A Biologická olympiáda B   28. miesto  
     Andrej Horník Tercia A Biologická olympiáda C 1. miesto ÚR  
     Mária Hornáčková Príma A Biologická olympiáda D 1. miesto    
     Michal Bardiovský SekundaA Biologická olympiáda D 9. miesto    

      

     školský rok 2011/12
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória obvodné kolo krajské kolo celoslovenské kolo
     Peter Alaxin  IV.B Biologická olympiáda A   1. miesto 9. miesto, ÚR
     Tomáš Fančovič III.B Biologická olympiáda A   23. miesto  
     Samuel Krčmárik Sexta A Biologická olympiáda B   2. miesto 4. miesto, ÚR
     Lucia Baďurová II.A Biologická olympiáda B   11. miesto  
     Anna Štibraná  Kvarta A Biologická olympiáda C 1. miesto 2. miesto  
     Tamara Peterková Kvarta A Biologická olympiáda C 2. miesto 3. - 4. miesto  

      

     školský rok 2010/11
     Študent Trieda Názov súťaže Kategória krajské kolo celoslovenské kolo  konzultant
     Peter Alaxin III.B Biologická olympiáda A 3. miesto, ÚR   Baranovičová
     Jana Görögová IV.B Biologická olympiáda A 4. miesto, ÚR   Baranovičová 
     Annamária Jindrová IV.B Biologická olympiáda  A 19. miesto   Baranovičová 
     Simona Trandžíková IV.A Biologická olympiáda  A 29. miesto   Baranovičová 
     Natália Janíková IV.B Biologická olympiáda   A 30. miesto   Baranovičová  
     Samuel Krčmárik V.OA Biologická olympiáda   B 1. miesto, ÚR   Baranovičová  
     Lucia Baďurová I.A Biologická olympiáda   B 11. - 12. miesto   Baranovičová  
     Gabriela Janošková I.A Biologická olympiáda   B 17. - 18. miesto   Baranovičová  
     Ľuboš Šimek II.B Biologická olympiáda  B 17. - 18. miesto    Baranovičová 

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •