• Recyklohry

    • Projekt Recyklohry

        Od školského roku 2011/2012 je naša škola zapojená do projektu súvisiaceho s triedením odpadov. Pri zborovni je umiestnená červená zberná nádoba na vyradené drobné elektrozariadenia. Túto zbernú nádobu poskytla škole nezisková spoločnosť ASEKOL Sk, ktorá zabezpečuje zber a recykláciu nefunkčných elektrozariadení. Cieľom projektu je to, aby sme si všetci uvedomili, že nefunkčné elektrické zariadenia nepatria na skládky ani do kontajnera na komunálny odpad. Ich vkladaním do nádoby na to určenej sa môžeme podieľať na ich recyklácii.

      

      

     Pokyny pre zber

      

     Elektrozariadenia: Do nádoby patria všetky drobné elektrozariadenia, ktoré prejdú vhadzovacím otvorom ( napr. rádia, mp3 prehrávače, diskmany, walkmeny, kalkulačky, telefóny, drobné počítačové vybavenie, elektrické hračky a hudobné nástroje, ale tiež napríklad varné kanvice, kulmy, fény, akuskrutkovače a ďalšie... )

      

      

      

     Do nádoby nepatria: batérie a akumulátory, televízory, počítačové monitory, žiarivky a úsporné žiarovky

      

     Do zberných boxov nevhadzujte odpadky ani iné veci, ktoré do nádob nepatria!

      

        Zber elektrozariadení je spojený so súťažou medzi školami. Každá prihlásená škola získava body za množstvo nazbieraných elektrozariadení a ďalšie body za plnenie súťažných úloh a ekologickou tematikou ( plagát, reklama,....). Za tieto body môže škola získať rôzne učebné pomôcky, hry a športové potreby.Rodičia môžu tiež pomôcť svojim deťom, ak im dovolia drobné elektrospotrebiče odovzdať do zbernej nádoby v škole. Umožnia tým ich recykláciu a pomôžu deťom získať body na nákup odmien. 

      

     Ďalšie informácie o projekte sú k dispozícii www.recyklohry.sk

      

      

      

   • zatiaľ žiadne údaje
    •