• Recyklohry

    • Projekt Recyklohry

        Od školského roku 2011/2012 je naša škola zapojená do projektu súvisiaceho s triedením odpadov. Pri zborovni je umiestnená červená zberná nádoba na vyradené drobné elektrozariadenia. Túto zbernú nádobu poskytla škole nezisková spoločnosť ASEKOL Sk, ktorá zabezpečuje zber a recykláciu nefunkčných elektrozariadení. Cieľom projektu je to, aby sme si všetci uvedomili, že nefunkčné elektrické zariadenia nepatria na skládky ani do kontajnera na komunálny odpad. Ich vkladaním do nádoby na to určenej sa môžeme podieľať na ich recyklácii.

      

      

     Pokyny pre zber

      

     Elektrozariadenia: Do nádoby patria všetky drobné elektrozariadenia, ktoré prejdú vhadzovacím otvorom ( napr. rádia, mp3 prehrávače, diskmany, walkmeny, kalkulačky, telefóny, drobné počítačové vybavenie, elektrické hračky a hudobné nástroje, ale tiež napríklad varné kanvice, kulmy, fény, akuskrutkovače a ďalšie... )

      

      

      

     Do nádoby nepatria: batérie a akumulátory, televízory, počítačové monitory, žiarivky a úsporné žiarovky

      

     Do zberných boxov nevhadzujte odpadky ani iné veci, ktoré do nádob nepatria!

      

        Zber elektrozariadení je spojený so súťažou medzi školami. Každá prihlásená škola získava body za množstvo nazbieraných elektrozariadení a ďalšie body za plnenie súťažných úloh a ekologickou tematikou ( plagát, reklama,....). Za tieto body môže škola získať rôzne učebné pomôcky, hry a športové potreby.Rodičia môžu tiež pomôcť svojim deťom, ak im dovolia drobné elektrospotrebiče odovzdať do zbernej nádoby v škole. Umožnia tým ich recykláciu a pomôžu deťom získať body na nákup odmien. 

      

     Ďalšie informácie o projekte sú k dispozícii www.recyklohry.sk

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava Slovakia
   • 00588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • vrátnica - 033/5511 014 internát - 0904 006 464
   • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
   • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
   • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
   • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
   • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
   • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •