• Členovia ŽŠR

    •  

     Školský rok  2020/2021

     P.č. Meno Trieda Funkcia
     1. Nina Gelnarová IV.A predseda
     2. Alessandro Biro Sx.A podpredseda
     3. Nela Kolarovičová P.A člen
     4. Terézia Bajtošová S.A člen
     5. Jakub Chorvatovič T.A člen
     6. Laura Marková K.A člen
     7. Marián Cipár Q.A člen
     8. Daniel Sagan Sp.A člen
     9. Katarína Žáková Ok.A člen
     10. Jakub Štefunko I.A člen
     11. Nina Tereza Andrejčáková I.B člen
     12. Alžbeta Hercegová II.A člen
     13. Daniela Kopčová II.B člen
     14. Jakub Slaninka III.A člen
     15. Natália Barcajová III.B člen
     16. Tereza Kopplová IV.B člen

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •