• Členovia ŽŠR

    •  

     Školský rok  2019/2020

     P.č. Meno Trieda Funkcia
     1. Nina Gelnarová III.A predseda
     2. Alessandro Biro Q.A podpredseda
     3. Terézia Bajtošová P.A člen
     4. Jakub Chorvatovič S.A člen
     5. Emma Staníková T.A člen
     6. Alexandra Gallová K.A člen
     7. Dorota Dobošová Sx.A člen
     8. Katarína Žáková Sp.A člen
     9. Mária Hornáčková Ok.A člen
     10. Alžbeta Hercegová I.A člen
     11. Daniela Kopčová I.B člen
     12. Jakub Slaninka II.A člen
     13. Natália Barcajová II.B člen
     14. Tereza Kopplová III.B člen
     15. Oto Gróf IV.A člen
     16. Veronika Kopčová IV.B člen

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •