• Členovia ŽŠR

    •  

     Školský rok  2021/2022

     P.č. Meno Trieda Funkcia
     1. Žofia Chrvalová Sp.A predseda
     2. Marián Cipár Sx.A podpredseda
     3.  Lukáš Mitas P.A člen
     4.  Sara-Joye McCauley S.A člen
     5.  Terézia Fialková T.A člen
     6.   K.A člen
     7.  Laura Marková Q.A člen
     8.  Daniel Sagan Ok.A člen
     9.  Peter Farbula I.A člen
     10.  Mária Štefkovičová I.B člen
     11.  Jakub Štefunko II.A člen
     12.  Lenka M. Čačková II.B člen
     13.  Alžbeta Hercegová III.A člen
     14.  Daniela Kopčová III.B člen
     15.  Jakub Slaninka IV.A člen
     16.  Natália Barcajová IV.B člen

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Angely Merici
   • sekretariat@gamtt.sk
   • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
   • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
   • 588032
   • 2021190787
   • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
   • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
   • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
  • Prihlásenie

   • zatiaľ žiadne údaje
    •