• iBobor
     • iBobor

     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. V týždni od 12. do 15. novembra sme súťažili v troch kategóriách – Benjamíni, Kadeti a Juniori.  Opäť máme víťazov na celoslovenskej úrovni!  Žofka Chrvalová a Jakub Hečko  z triedy Kvarta A  dosiahli plný počet bodov 80 (100 percentil)  a tak sa stali víťazmi v kategórii Kadet.  V kategórii Junior prvé miesto získal Daniel Sagan (plný počet bodov 80 – percentil 100).  Víťazom srdečne blahoželáme a taktiež blahoželáme aj ostatným úspešným riešiteľom. Výsledky riešiteľov, ktorí dosiahli percentil viac ako 90 si môžete pozrieť v priloženom súbore:iBobor_2018_vysledky.docx

    • Pomoc pre rodiny v kríze
     • Pomoc pre rodiny v kríze

     • Naše gymnázium sa zapája do zbierky KILO NA POMOC pre rodiny v kríze. V týždni od 3.12.- 7.12.2018 budeme zbierať trvanlivé nechladené potraviny, z ktorých sa dá navariť teplé jedlo. Ďalej je možné priniesť drogériu (sprchové gély, šampóny, zubné pasty, čistiace prostriedky, ale aj plienky pre deti a podobne). 

    • Náboj junior
     • Náboj junior

     • 23.11.2018 prebehla najatraktívnejšia medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre základné školy a osemročné gymnáziá Náboj junior, s rekordným počtom 3 948 zapojených žiakov zo Slovenska, Česka a Poľska. V Trnave súťažilo 77 štvorčlenných tímov. Z našich žiakov bol najúspešnejší  tím z Kvarty (Diana Cáková, Žofia Chrvalová, Juraj Heriban a Martin Ušák), ktorý získal 2. miesto. Podrobné výsledky sú zverejnené na junior.naboj.org. Poďakovanie patrí aj starším žiakom GAM-u, ktorí sa postarali o organizáciu súťaže.

       

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Dňa 28.11.2018 sa uskutoční od 16.00 do 17.00 hod. konzultačné rodičovské združenie v jednotlivých kmeňových triedach. Učitelia, ktorí nie sú triedni, vám budú k dispozícii v zborovni. 

    • Správna výživa
     • Správna výživa

     • Študenti seminára z biológie človeka 3. ročníka a septimy spracovali tému správnej výživy praktickým spôsobom.  Do školy priniesli svoje vlastné kuchárske výtvory, nátierky, koláčiky a iné dobroty. Sami sa presvedčili, že zdravo sa stravovať a zdravo maškrtiť vôbec nie je ťažké. Fotky nájdete vo fotoalbume.

    • Strava
     • Strava

     • Pripomíname, aby sa študenti nezabudli prihlásiť na stravu na mesiac december.

    • Ako zažiariť s prezentáciou v škole
     • Ako zažiariť s prezentáciou v škole

     • Dňa 19.11.2018 sa žiaci triedy 1.B zúčastnili workshopu s názvom „Ako zažiariť s prezentáciou v škole“. Prednášajúci Michal, študent UKF Nitra pútavou formou predniesol, ako sa pripraviť na prezentovanie a ako prekonať strach z prezentovania. Na workshope si žiaci mohli skúsiť aktivity na posilnenie sebavedomia a rozvoj komunikačných zručnosti. 

    • Týždeň vedy
     • Týždeň vedy

     • Seminaristi z informatiky, fyziky, biológie a chémie sa 7.11.2018 v rámci Týždňa vedy zúčastnili workshopu o prírodných vedách, pod názvom Svet vedy na UCM v Trnave a v Špačinciach. Dozvedeli sa nové informácie z biofyziky o tajomnom svete svetla, z aplikovanej informatiky ako vytvoriť heslo, ktoré ochráni informácie v našom počítači. Z biotechnológií sa dozvedeli o novinkách pri získavaní nových liečiv z prírody, na biológii o našich spojencoch mikróboch. Na chémii sa dozvedeli o novinkách v rádioekológii. Všetky prednášky dopĺňali aj praktické ukážky v laboratóriách.

    • Finále súťaže sa blíži...
     • Finále súťaže sa blíži...

     • Študentská rada vyhlásila súťaž o najlepší návrh na školskú mikinu a tričko. O víťazovi rozhodne odborná komisia v stredu (21.11.2019), ktorú bude tvoriť 16 členov študentskej rady (každá trieda má v nej svojho zástupcu), učitelia predmetov s umeleckým zameraním  - p.p. Kišš, p.p. Tomašovičová a s. Damiána, kordinátorka pre prácu so študentskou radou p.p. Vozárová a riaditeľka školy p.p. Kuracinová. Výber nebude jednoduchý, pretože nám prišlo množstvo pekných návrhov. Nájdete ich vo fotogalérii alebo TU

    • Strieborní dofáci
     • Strieborní dofáci

     • Päť študentov nášho gymnázia si 8.11.2018 prevzali v priestoroch historickej budovy Národnej rady prestížne strieborné ocenenia Medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburghu z rúk veľvyslanca Veľkej Británie a nášho zlatého olympionika Mateja Tótha. Viktória Bašovská, Šimon Podešva, Timea Ručková, Slávka Hrašková a Stanislava Vančová dokázali vynaložiť nemalé úsilie na slpnenie svojich náročných cieľov v oblasti šport, talent a dobrovoľníctvo a zvládli trojdňovú expedíciu. Blahoželáme vám k úspechu!

    • VIDA! (3. časť)
     • VIDA! (3. časť)

     • Stačí k výrobe výbušnej zmesi balónik a pomaranč? Dokáže vodíková bomba rozozvučať piáno? Ako fungujú mravce Atta? Ako sa trasie zem pri zemetrasení? Odpovede na tieto otázky dostali triedy Q.A a T.A dňa 24.10. vo Vida centre v Brne. 

    • 77 minút
     • 77 minút

     • Pozývame Ťa na akciu 77 minút (radosti, chvál, svedectiev a oddychu v Jeho náručí). Aj keď nebudeš môcť prísť na celý čas, zastav sa. On na Teba čaká s otvorenou náručou! Spoločne sa budeme modliť, chváliť, prosiť ... Neváhaj a zakús spoločenstvo. Začíname už túto stredu (7.11.).

   • Kontakty

    • Gymnázium Angely Merici
    • sekretariat@gamtt.sk
    • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
    • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
    • 588032
    • 2021190787
    • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
    • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
    • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
   • Prihlásenie

    • zatiaľ žiadne údaje
     •