• Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 12.2.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády, kategória C. Našu školu reprezentovala Simona Bučková z T. A, ktorá obsadila 3.miesto a bola úspešnou riešiteľkou a Žofia Chrvalová žiačka K.A, ktorá obsadila 6.miesto a tiež bola úspešnou riešiteľkou. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

    • Svet nie je čierno-biely
     • Svet nie je čierno-biely

     • Študenti spoločenskovedného seminára si 21.2.2019 vypočuli zaujímavú prednášku Mgr. Juraja Štofeja PhD., ktorý je zakladateľom Centra Koburgovo, n.o. Dlhé roky sa venuje rómskej komunite, vzdelávaniu detí a sociálnemu poradenstvu rómskym rodinám. Otvorená diskusia ukázala študentom, že rómska problematika nie je ani zďaleka taká čierno-biela, ako to prezentujú niektoré médiá, či skupiny ľudí. 

    • Cyber Security
     • Cyber Security

     • Čo je to dvojfaktorová autentizácia? Ako si zabezpečiť svoj gmail alebo facebook účet? Kto sú etickí hekeri? Možno veriť cerfitikačnej autorite? Na tieto i ďalšie otázky študentov SEN a IB odpovedal Ján Masarik, Platform Security Engineer @ Kiwi.com na prednáške Cyber Security, ktorá sa na našej škole konala dňa 15.02.2019. 

    • Platby za školské mikiny a tričká
     • Platby za školské mikiny a tričká

     • Prosíme študentov, ktorí si objednali školské mikiny a tričká, aby priniesli peniaze do štvrtka 21. 2. 2019 na sekretariát školy. Zásielka príde koncom týždňa, najneskôr do jarných prázdninách. 

    • Simulované voľby
     • Simulované voľby

     • V piatok 15. 2. 2019 sa na našej škole uskutočnili simulované študentské voľby prezidenta  SR.  Do druhého kola by sa dostala Zuzana  Čaputová so ziskom 36% a Róbert  Mistrík so ziskom 24%. Viac sa dočítate TU

    • Olympiáda zo SJL
     • Olympiáda zo SJL

     • Dňa 12. 2. 2019 sa na našej škole uskutočnil 11. ročník krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.  V kategórií A nás reprezentoval Ján Lehen z III.A a v kategórii B Sebastián Oláh z triedy  II.B. Obidvaja boli veľmi úspešní. J. Lehen vo svojej kategórii zvíťazil a postupuje do celoslovenského kola  a S. Oláh sa umiestnil na 3.mieste. Obom ďakujeme za výbornú reprezentáciu nášho gymnázia a Jankovi želáme veľa šťastia v národnom kole.

       

    • Simulované prezidentské voľby na GAMe
     • Simulované prezidentské voľby na GAMe

     • 15.2. 2019 sa uskutočnia na našej škole simulované prezidentské voľby. Volebné právo bude mať každý študent, ktorý dovŕšil  vek 15 rokov. Vyberať sa bude z reálnych kandidátov. 

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 7.2.2019 sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády. V kategórii F nás reprezentoval Ján Jurík (S.A), ktorý získal vynikajúce 1.miesto a Katarína Kršáková (S.A) získala 7.miesto. V kategórii E nás reprezentovala Žofia Chrvalová (K.A), ktorá získala 3.miesto, Matúš Kúdela (K.A)  6.miesto a Terézia Očenášová (K.A) 8.miesto. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • 7.2.2019 sa v Piešťanch konalo krajské kolo Olympiády ľudských práv. Našu školu reprezentovali dvaja študenti Terézia Köpplová a Filip Bachratý z II.B. Filip si vybojoval krásne 4. miesto a postup do celoslovenského kola. Obom ďakujeme za reprezentáciu školy a Filipovi držíme palce!

    • ExpEdícia na fyzike
     • ExpEdícia na fyzike

     • Naša škola je zapojená do projektu  ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj a to v predmetoch biológia, chémia, geografia a fyzika na 8 –ročnom gymnáziu, v triedach príma až kvarta. Preto sa aj žiaci S.A  tento rok učia fyziku netradične, konštruktivistickým prístupom. Ich fyzikálne bádanie momentálne prebieha na témy: Čo dokážu kvapaliny? Dokáže voda cestovať? Ako premiestniť všetku vodu? Slamky, rúrky a kvety. Čo dokážu plyny? Meranie objemu kvapalín. Niekoľko fotografií nájdete aj vo fotogalérii.

    • Sv. Angela spája...
     • Sv. Angela spája...

     • 28. januára 2019 zamestnanci uršulínskych škôl - Gymnázia Angely Merici a Základnej školy s materskou školou Angely Merici v Trnave - oslávili spoločne so sestrami uršulínkami ich zakladateľku, sv. Angelu Merici a patrónku škôl.  O 16.00 sme začali v Kostole sv. Anny spoločnou modlitbou večerných chvály a krátkym príhovorom sr. Šimony Šaradinovej, OSU, miestnej predstavenej. Po duchovnom programe nasledovalo agapé a neformálne stretnutie v jedálni základnej školy. Sv. Angela nás aj tento rok spojila, aby sme tak budovaním vzájomné priateľstva a jednoty vytvorili jedno rodinné spoločenstvo. 

    • Sviatok sv. Angely
     • Sviatok sv. Angely

     • Pri príležitosti sviatku sv. Angely sme mali v triedach aktivity zamerané na tému dňa, ktorou bola svätosť. Následne sme sa presunuli do Katedrály Jána Krstiteľa, kde sme slávili sv.omšu, ktorú celebroval p. Michal Nižnánsky, OSPPE. Po sv. omši sa na našej škole po prvýkrát uskutočnil koncert našich študentov.  Ďakujeme všetkým odvážnym hudobníkom, spevákom, moderátorkám a šikovným zvukárom. Dúfame, že sa vám toto podujatie páčilo a že si ho spolu čoskoro zopakujeme.  

    • Návšteva NR SR
     • Návšteva NR SR

     • Dňa 31.1.2019 študenti spoločenskovedného seminára 3. a 4. ročníka navštívili NR SR. Prezreli si priestory, priebeh schôdze NR SR a absolvovali besedu s poslancami a ich asistentami. Po besede si pozreli film o dievčati Dorotke, ktorá má mentálne postihnutie. Premietanie filmu iniciovala časť poslancov, ktorá chcela  poukázať ostatným poslancom a hosťom na hodnotu každého jedného ľudského života. 

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • V kategórii Z9 v Matematickej olympiáde (okresné kolo)  reprezentovala našu školu Žofia Chrvalová z K.A a získala krásne 5. miesto. Srdečne blahoželáme k úspechu.

    • Nitrianska galéria
     • Nitrianska galéria

     • Študenti triedy Sx.A navštívili Nitriansku galériu a pozreli si diela Mariána Žilíka pod názvom Všetko je inak a tiež výstavu Fetiše súčasnosti. Vo fotoalbume si môžete pozrieť zopár zaujímavých fotiek...

   • Kontakty

    • Gymnázium Angely Merici
    • sekretariat@gamtt.sk
    • riaditeľka, fax - 033/5514 605 vrátnica - 033/5511 014 sekretariát - 0911 134 448 internát - 0904 006 464 hospodárka/vedúca šk. jedálne - 0911 975 858
    • Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
    • 588032
    • 2021190787
    • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212 škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458 účet ZRPŠ: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu. sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212 Pre platby zo zahraničia: Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava, adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava číslo účtu: SK5702000000350035848212 BIC: SUBASKBX, SK - Slovensko
    • Mgr. Jana Kuracinová kuracinova@gamtt.sk
    • Mgr. Marta Vozárová, vozarova@gamtt.sk Mgr. Katarína Tomašovičová, tomasovicova@gamtt.sk
   • Prihlásenie

    • zatiaľ žiadne údaje
     •